logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WIDTMANN

Repro Glaube und Heimat, 1975, s. 148

Rodný Maxov na staré pohlednici

Rodný Maxov na staré pohlednici

Maxov v zimním hávu...

Maxov v zimním hávu...

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 2, s. 20

... a na leteckých snímcích z let 1950 a 2008, z nichž je patrno, že řada chalup zanikla už brzy po "odsunu"

... a na leteckých snímcích z let 1950 a 2008, z nichž je patrno, že řada chalup zanikla už brzy po "odsunu"

... a na leteckých snímcích z let 1950 a 2008, z nichž je patrno, že řada chalup zanikla už brzy po "odsunu"

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pod jménem Widtmann-Brunner, Josef tu prezentuje index křestní matriky farní obce Maxov místo a datum jeho narození ve zdejším stavení čp. 21

Pod jménem Widtmann-Brunner, Josef tu prezentuje index křestní matriky farní obce Maxov místo a datum jeho narození ve zdejším stavení čp. 21

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Plánek jeho rodné vsi

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 7, s. 11

Kostel sv. Jana Křtitele v Maxově kdysi a dnes

Kostel sv. Jana Křtitele v Maxově kdysi a dnes

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 16, s. 490 a 2012, č. 7, obálka

Maxovský kostel s odrazem ve vodní hladině na snímku z roku 1932

Maxovský kostel s odrazem ve vodní hladině na snímku z roku 1932

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 115

Náves v Maxově, když se na ní stavěla hasičská zbrojnice

Náves v Maxově, když se na ní stavěla hasičská zbrojnice

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 6, s. 85

Maxovský hřbitov

Maxovský hřbitov

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 17, s. 519

Na zarostlém a zpustlém maxovském "Božím poli" jsou náhrobní světla rozmístěna kolem barelu na odpadky

Na zarostlém a zpustlém maxovském "Božím poli" jsou náhrobní světla rozmístěna kolem barelu na odpadky

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 6, s. 9

Památník maxovským farníkům v bavorském Eschlkamu na snímku z roku 1982

Památník maxovským farníkům v bavorském Eschlkamu na snímku z roku 1982

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 116

Maxov s Horami Ostrý a Javor v pozadí na snímku z knihy Franze Karla Dimtera "Das böhmisch-bairische Landestor"

Maxov s Horami Ostrý a Javor v pozadí na snímku z knihy Franze Karla Dimtera "Das böhmisch-bairische Landestor"

Repro Waldheimat, 1927, č. 6, s. 99

Hora Ostrý na pohlednici firmy Seidel

Hora Ostrý na pohlednici firmy Seidel

Pohled od chaty na Velkém Ostrém do Čech

Pohled od chaty na Velkém Ostrém do Čech

Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 11

Tady psán Josef Widtmann-Brunner figuruje ještě jako odborný učitel na menšinové obecné škole na Královských Vinohradech (Praha XII.) v roce 1928

Tady psán Josef Widtmann-Brunner figuruje ještě jako odborný učitel na menšinové obecné škole na Královských Vinohradech (Praha XII.) v roce 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 379

V předvečer "maxovského posvícení", které se od roku 1948 konalo každoročně ve vsi Gaishof hned za bavorskou hranicí proti vysídlenému Maxovu, měl v roce 1952, kdy se "domovské slavnosti" účastnili i Josef Blau a Ernst Tragl, přednášku se světelnými obrazy

V předvečer "maxovského posvícení", které se od roku 1948 konalo každoročně ve vsi Gaishof hned za bavorskou hranicí proti vysídlenému Maxovu, měl v roce 1952, kdy se "domovské slavnosti" účastnili i Josef Blau a Ernst Tragl, přednášku se světelnými obrazy

Repro Hoam!, 1952, č. 5, s. 16

K básni Čtyři lípy

K básni Čtyři lípy

Repro P. Kozák, Tajemná místa Pošumaví (2000), s. 27

Rybník Babylon u Domažlic na jeho snímku

Rybník Babylon u Domažlic na jeho snímku

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 20, s. 849

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist