logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA WICPALEKOVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 12, s. 69

S mladší sestrou Gertrud (Trude), narozenou v září roku 1921

S mladší sestrou Gertrud (Trude), narozenou v září roku 1921

Repro Hoam!, 2006, č. 6, s. 81

Teprve tento zápis ze školní kroniky zaniklé obce Rychnůvek vedl k opravě místa jejího narození na Furth im Wald namísto myslně uváděných Českých Budějovic

Teprve tento zápis ze školní kroniky zaniklé obce Rychnůvek vedl k opravě místa jejího narození na Furth im Wald namísto myslně uváděných Českých Budějovic

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě jejích rodičů: otec Eduard Wicpalek, asistent státních drah, narozený v dolnorakouském Gmündu, byl synem strojvedoucího Wenzela Wicpaleka a Antonie, roz. Kratochvílové z Votic, matka Marie byla pak dcerou profesora budějovické vyšší reálky Heinricha Otto a jeho ženy Marie, roz. Bittnerové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V roce 1952 podle krátké zprávy v krajanském měsíčníku oslavili Eduard a Maria Wicpalekovi v Traunsteinu zlatou svatbu

V roce 1952 podle krátké zprávy v krajanském měsíčníku oslavili Eduard a Maria Wicpalekovi v Traunsteinu zlatou svatbu

Repro Hoam!, 1952, č. 9, s. 28

K 75. narozeninám jejího otce, dlouholetého vedoucího celního úřadu při českobudějovickém nádraží, vyšel roku 1953 v krajanském měsíčníku tento text, připomínající i otcovu několikaměsíční vazbu po skončení války

K 75. narozeninám jejího otce, dlouholetého vedoucího celního úřadu při českobudějovickém nádraží, vyšel roku 1953 v krajanském měsíčníku tento text, připomínající i otcovu několikaměsíční vazbu po skončení války

Repro Hoam!, 1953, č. 9, s. 13

Pozdrav k pětasedmdesátinám sestřiným na stránkách krajanského měsíčníku

Pozdrav k pětasedmdesátinám sestřiným na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1996, č. 10, s. 836-837

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na fotografiích z počátku 20. století...

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na fotografiích z počátku 20. století...

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 89, 92, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea a pohlednice

... a o 100 let později... a o 100 let později

... a o 100 let později

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Oltář s obrazem Panny Marie Budějovické

Oltář s obrazem Panny Marie Budějovické

Foto Pavel Polák

Gotické fresky uvnitř kostela odkryté při rekonstrukci kostela - sv. Kryštof je vysoký téměř 10 metrůGotické fresky uvnitř kostela odkryté při rekonstrukci kostela - sv. Kryštof je vysoký téměř 10 metrů

Gotické fresky uvnitř kostela odkryté při rekonstrukci kostela - sv. Kryštof je vysoký téměř 10 metrů

Foto Pavel Polák

Katedrální kostel sv. Mikuláše na snímku
z doby před rokem 1914...

Katedrální kostel sv. Mikuláše na snímku
z doby před rokem 1914...

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 86, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea

... a průčelí chrámu po 100 letech

... a průčelí chrámu po 100 letech

Foto Ivo Kareš

Interiér katedrálního kostela v prosinci 2011 po skončení archeologického průzkumu
před zahájením rekonstrukce...Interiér katedrálního kostela v prosinci 2011 po skončení archeologického průzkumu
před zahájením rekonstrukce...

Interiér katedrálního kostela v prosinci 2011 po skončení archeologického průzkumu
před zahájením rekonstrukce...

Foto Ivo Kareš

... a po jejím dokončení v červnu 2013... a po jejím dokončení v červnu 2013

... a po jejím dokončení v červnu 2013

Foto Ivo Kareš

Freska sv. Mikuláše z první poloviny 17. století, objevená při rekonstrukci

Freska sv. Mikuláše z první poloviny 17. století, objevená při rekonstrukci

Foto Pavel Polák

Severní chórová kaple s oltářem svaté Anny

Severní chórová kaple s oltářem svaté Anny

Foto Pavel Polák

Obraz sv. Auraciána z bývalého bočního oltáře je dílem Františka Bohumila Doubka z roku 1912

Obraz sv. Auraciána z bývalého bočního oltáře je dílem Františka Bohumila Doubka z roku 1912

Repro J. Adámek... [et al.], Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (2015), obr. 189, foto Tomáš Halama

V jižní boční kapli jsou uloženy relikvie sv. Auraciána a od roku 2020 i Karla I., posledního rakouského císaře a českého krále

V jižní boční kapli jsou uloženy relikvie sv. Auraciána a od roku 2020 i Karla I., posledního rakouského císaře a českého krále

Foto Ivo Kareš

Kaple Smrtelných úzkostí Páně u katedrálního kostelaKaple Smrtelných úzkostí Páně u katedrálního kostela

Kaple Smrtelných úzkostí Páně u katedrálního kostela

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Kostel sv. Anny v Kněžské ulici (před r. 1914)

Kostel sv. Anny v Kněžské ulici (před r. 1914)

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 87, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea

Detail mozaiky podle návrhu Rostislava Štěpáníka (1936-2005), umístěné v devadesátých letech dvacátého století nad vchodem někdejšího kostela a počátkem století následujícího zase sejmuté ve prospěch hudebního symbolu Jihočeské filharmonie

Detail mozaiky podle návrhu Rostislava Štěpáníka (1936-2005), umístěné v devadesátých letech dvacátého století nad vchodem někdejšího kostela a počátkem století následujícího zase sejmuté ve prospěch hudebního symbolu Jihočeské filharmonie

Foto Pavel Polák

Kostelík Nejsvětější Trojice s někdejším morovým špitálem (před rokem 1918 a v roce 2012)

Kostelík Nejsvětější Trojice s někdejším morovým špitálem (před rokem 1918 a v roce 2012)

Kostelík Nejsvětější Trojice s někdejším morovým špitálem (před rokem 1918 a v roce 2012)

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 89, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea a foto Ivo Kareš

V roce 2022 byla v nikách kostelíka umístěna instalace Lukáše Hájka, který sochařsky ztvárnil témata někdejších barokních fresek: Svatou Trojici, Pietu a Sv. Alžbětu Durynskou, patronku chudých a nemocných

V roce 2022 byla v nikách kostelíka umístěna instalace Lukáše Hájka, který sochařsky ztvárnil témata někdejších barokních fresek: Svatou Trojici, Pietu a Sv. Alžbětu Durynskou, patronku chudých a nemocných

Foto Pavel Polák

Dva záběry interiéru kostelíka v dubnu 2023Dva záběry interiéru kostelíka v dubnu 2023

Dva záběry interiéru kostelíka v dubnu 2023

Foto Zuzana Hájková a Pavel Polák

Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele se staroměstským hřbitovem, který přestal být využíván v roce 1889, na staré fotografii

Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele se staroměstským hřbitovem, který přestal být využíván v roce 1889, na staré fotografii

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 88,
fotografie ze sbírek Jihočeského muzea

Lept Viktora Vorlíčka z cyklu Budějovice, který vyšel na počátku německé okupace, zachycuje staroměstský kostel ještě se hřbitovem kolem v celé jeho rozloze (viz torzo dnešní obvodové zdi před dvojicí na lavičce) - reprodukce této Vorlíčkovy grafiky doprovázela i autorčin text na stránkách krajanského časopisu

Lept Viktora Vorlíčka z cyklu Budějovice, který vyšel na počátku německé okupace, zachycuje staroměstský kostel ještě se hřbitovem kolem v celé jeho rozloze (viz torzo dnešní obvodové zdi před dvojicí na lavičce) - reprodukce této Vorlíčkovy grafiky doprovázela i autorčin text na stránkách krajanského časopisu

Interiér staroměstského kostela na staré fotografii

Interiér staroměstského kostela na staré fotografii

Repro archív Daniela Kováře

Interiér kostela v současnosti...Interiér kostela v současnosti...

Interiér kostela v současnosti...

Foto Pavel Polák

... s restaurovannými nástěnnými malbami z konce 15. století a převažující renesanční vrstvou, kde jsou jednotlivé výjevy inspirovány soudobou knižní grafikou... s restaurovannými nástěnnými malbami z konce 15. století a převažující renesanční vrstvou, kde jsou jednotlivé výjevy inspirovány soudobou knižní grafikou

... s restaurovannými nástěnnými malbami z konce 15. století a převažující renesanční vrstvou, kde jsou jednotlivé výjevy inspirovány soudobou knižní grafikou

Foto Leona Töröková

Původně rozsáhlý hřbitov byl zčásti změněn na park, náhrobků se zachovalo jen máloPůvodně rozsáhlý hřbitov byl zčásti změněn na park, náhrobků se zachovalo jen málo

Původně rozsáhlý hřbitov byl zčásti změněn na park, náhrobků se zachovalo jen málo

Foto Ivo Kareš

Kostel Božského Srdce Páně v Rudolfovské ulici (součást kláštera Kongregace sester Nejsvětější Svátosti) na pohlednici z počátku 20. století a dnes (2011)...Kostel Božského Srdce Páně v Rudolfovské ulici (součást kláštera Kongregace sester Nejsvětější Svátosti) na pohlednici z počátku 20. století a dnes (2011)...

Kostel Božského Srdce Páně v Rudolfovské ulici (součást kláštera Kongregace sester Nejsvětější Svátosti) na pohlednici z počátku 20. století a dnes (2011)...

Repro archív Kohoutího kříže a foto Ivo Kareš

... a běžně nepřístupná klášterní zahrada... a běžně nepřístupná klášterní zahrada

... a běžně nepřístupná klášterní zahrada

Foto Pavel Polák

A podobně zachycený Růženecký kostel v Žižkově ulici (2012)A podobně zachycený Růženecký kostel v Žižkově ulici (2012)

A podobně zachycený Růženecký kostel v Žižkově ulici (2012)

Foto Ivo Kareš

Kostel sv. Jana Nepomuckého na někdejším Lineckém předměstí (před rokem 1935)
a po rekonstrukci v roce 2011Kostel sv. Jana Nepomuckého na někdejším Lineckém předměstí (před rokem 1935)
a po rekonstrukci v roce 2011

Kostel sv. Jana Nepomuckého na někdejším Lineckém předměstí (před rokem 1935)
a po rekonstrukci v roce 2011

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 90, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea a foto Ivo Kareš

Záběr z interiéru kostela s obrazem jeho patrona od významného rakouského barokního malíře Franze Antona Maulbertsche (1724-1796) na hlavním oltáři (obraz původně zdobil oltář kaple sv. Jana Nepomuckého v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše)

Záběr z interiéru kostela s obrazem jeho patrona od významného rakouského barokního malíře Franze Antona Maulbertsche (1724-1796) na hlavním oltáři (obraz původně zdobil oltář kaple sv. Jana Nepomuckého v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše)

Foto Pavel Polák

Kaple Dobrého pastýře v Justičním paláci

Kaple Dobrého pastýře v Justičním paláci

Foto Ivo Kareš

Kostel Svaté Rodiny na konci dnešní ulice Karla IV. na pohlednici z počátku 20. století a dnesKostel Svaté Rodiny na konci dnešní ulice Karla IV. na pohlednici z počátku 20. století a dnes

Kostel Svaté Rodiny na konci dnešní ulice Karla IV. na pohlednici z počátku 20. století a dnes

Repro archív Kohoutího kříže a foto Ivo Kareš

Osud tohoto budějovického domu Páně má pokračování

Repro Českobudějovický deník, 3. 5. 2012, s. 3, text a foto Lukáš Marek

Interiér kostela Svaté RodinyInteriér kostela Svaté Rodiny

Interiér kostela Svaté Rodiny

Foto Pavel Polák

Kostel sv. Václava v Kostelní uliciKostel sv. Václava v Kostelní ulici

Kostel sv. Václava v Kostelní ulici

Foto Leona Töröková a Ivo Kareš

Evangelická modlitebna v ulici 28. října (viz i Johann Twardzik)Evangelická modlitebna v ulici 28. října (viz i Johann Twardzik)

Evangelická modlitebna v ulici 28. října (viz i Johann Twardzik)

Foto Leona Töröková

Interiér modlitebny

Interiér modlitebny

Foto Leona Töröková

Talíř s biblickým citátem, který evangelické náboženské obci v Českých Budějovicích věnoval německý dámský spolek ze saské obce Lichtentanne s místní částí Stenn

Talíř s biblickým citátem, který evangelické náboženské obci v Českých Budějovicích věnoval německý dámský spolek ze saské obce Lichtentanne s místní částí Stenn

Foto Leona Töröková

Kostel československé církve na dnešním Palackého náměstí na pohlednici z první poloviny 20. století a v roce 2012

Kostel československé církve na dnešním Palackého náměstí na pohlednici z první poloviny 20. století a v roce 2012

Kostel československé církve na dnešním Palackého náměstí na pohlednici z první poloviny 20. století a v roce 2012

Foto Ivo Kareš

Kaple v kongregačním domě "U Svatého Josefa" Na Sadech

Kaple v kongregačním domě "U Svatého Josefa" Na Sadech

Foto Pavel Polák

Českobudějovická synagoga (před rokem 1914, viz i Peter Becher, Jakob Fried a Israel Kohn)

Českobudějovická synagoga (před rokem 1914, viz i Peter Becher, Jakob Fried a Israel Kohn)

Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 89, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea

Kaple sv. Otýlie na městském hřbitově

Kaple sv. Otýlie na městském hřbitově

Kaple sv. Otýlie na městském hřbitově

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist