logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KLEMENS RYTÍŘ VON WEYHROTHER

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství s až neuvěřitelným počtem zdejších adres "c.k. notáře a literáta" psaného zde s měkkým "i" ve svém rytířském predikátu

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství s až neuvěřitelným počtem zdejších adres "c.k. notáře a literáta" psaného zde s měkkým "i" ve svém rytířském predikátu

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 670, obraz 221
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Titulní list (1865) jeho sbírky českých pověstí,
kam zahrnul i pár ze Šumavy

Titulní list (1865) jeho sbírky českých pověstí,
kam zahrnul i pár ze Šumavy

Repro Google Books

Ilustrace k jedné ze šumavských pověstí
v jeho knize "Böhmische Sagen"

Ilustrace k jedné ze šumavských pověstí
v jeho knize "Böhmische Sagen"

Repro Google Books

Začátek a závěr hesla o něm ve Wurzbachově Lexikonu

Začátek a závěr hesla o něm ve Wurzbachově Lexikonu

Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des kaisersthums Oesterreich (1887), s. 208, 211

Pseudonym zvolil podle červeného jetele, tj. Kleeroth, vlastně přesněji podle Německého slovníku bratří Grimmů "jetelově červený"

Pseudonym zvolil podle červeného jetele, tj. Kleeroth, vlastně přesněji podle Německého slovníku bratří Grimmů "jetelově červený"

Repro www stránky Pflanzen

Dva odstavce z jeho obsáhlého nekrologu pedagoga a básníka Johanna Augusta Zimmermanna (1793-1869), kde se píše o pobytech zesnulého v Písku a na Šumavě i o jeho předchozím seznámení s Bernardem Bolzanem

Dva odstavce z jeho obsáhlého nekrologu pedagoga a básníka Johanna Augusta Zimmermanna (1793-1869), kde se píše o pobytech zesnulého v Písku a na Šumavě i o jeho předchozím seznámení s Bernardem Bolzanem

Repro Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1872, s. 204 a 207

Karlovy Vary, kde zemřel

Karlovy Vary, kde zemřel

Foto Květa Cempírková

Kapličky na starých pohlednicích

Kapličky na starých pohlednicích

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Odstřel kostela sv. Jana a Pavla v Kapličkách dne 4. června 1959 byl z rakouské strany dobře vidět - vždyť byl likvidován právě proto, že mohl usnadnit orientaci "narušitelům hranic", čemuž by asi už rytíř von Weyhrother těžko rozuměl (viz i Johann Krammer)

Odstřel kostela sv. Jana a Pavla v Kapličkách dne 4. června 1959 byl z rakouské strany dobře vidět - vždyť byl likvidován právě proto, že mohl usnadnit orientaci "narušitelům hranic", čemuž by asi už rytíř von Weyhrother těžko rozuměl (viz i Johann Krammer)

Odstřel kostela sv. Jana a Pavla v Kapličkách dne 4. června 1959 byl z rakouské strany dobře vidět - vždyť byl likvidován právě proto, že mohl usnadnit orientaci "narušitelům hranic", čemuž by asi už rytíř von Weyhrother těžko rozuměl (viz i Johann Krammer)

Repro Mladá Fronta Dnes, 5. 1. 2009, s. A9 a Hoam!, 2009, č. 5, s. 77

Ztracený oltář kostela v Kapličkách pocházel z roku 1896 a byl dílem Josefa Rifessera, řezbáře ze Sankt Ulrich (Gröden) v Tyrolích, zpodobuje pak nahoře sv. Leopolda, pod ním Nejsvětější Trojici, vlevo nahoře sv. Linharta, vpravo nahoře sv. Jana Nepomuckého, na reliéfu uprostřed patrony kostela sv. Jana a Pavla, vlevo dole sv. Bernarda a vpravo dole sv. Benedikta

Ztracený oltář kostela v Kapličkách pocházel z roku 1896 a byl dílem Josefa Rifessera, řezbáře ze Sankt Ulrich (Gröden) v Tyrolích, zpodobuje pak nahoře sv. Leopolda, pod ním Nejsvětější Trojici, vlevo nahoře sv. Linharta, vpravo nahoře sv. Jana Nepomuckého, na reliéfu uprostřed patrony kostela sv. Jana a Pavla, vlevo dole sv. Bernarda a vpravo dole sv. Benedikta

Repro Hoam!, 2008, č. 1, s. 12

Co zůstalo z Kapliček...

Co zůstalo z Kapliček...

Foto Pavel Polák a repro Most do Říše snů, foto Jiří Lapáček (spodní foto)

Kapličky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Kapličky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Kapličky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist