logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA WENZLOVÁ

Záznam matriky farní obce Polná na Šumavě o narození jejího otce s pozdějším přípisem o jeho zdejší svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Polná na Šumavě o narození její matky v Květušíně také s přípisem o její svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Polná na Šumavě o zdejší svatbě jejích rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 19 ve dnes zaniklém Lštíně (tady má 22 čísel popisných a jedno stavení navíc bez čísla) s manželi Wickovými, jejich tenkrát prvorozenou dcerou Marií ("naše" Maria ještě deset let nepřijde na svět - otázka "dvou Marií" se samozřejmě nabízí, nemáme ale zatím dost informací, jestli ta prvorozená nezemřela - anebo bylo všechno jinak...) a matkou hlavy rodiny

Repro Sčítání lidu 1921, Polná na Šumavě, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rozbitá skleněná deska ze Seidelova fotoateliéru z 29. května 1921, psaná na přeškrtnuté jméno Josef a adresu Josef Wick, Irresdorf 19, zachycuje Josefa Wicka s manželkou Theresií a dvouletou dcerou Marií

Rozbitá skleněná deska ze Seidelova fotoateliéru z 29. května 1921, psaná na přeškrtnuté jméno Josef a adresu Josef Wick, Irresdorf 19, zachycuje Josefa Wicka s manželkou Theresií a dvouletou dcerou Marií

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Další snímek z 3. července 1925 je psán na Theresii Wickovou, Irresdorf 19, a dá se tedy předpokládat, že zachycuje matku s dalšími Mariinými sourozenci

Další snímek z 3. července 1925 je psán na Theresii Wickovou, Irresdorf 19, a dá se tedy předpokládat, že zachycuje matku s dalšími Mariinými sourozenci

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Její text v krajanském měsíčníku doprovázela fotografie modelu rodné vsi...

Její text v krajanském měsíčníku doprovázela fotografie modelu rodné vsi...

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 3, s. 6

... a plánek okolí i s blízkou Polnou na Šumavě

... a plánek okolí i s blízkou Polnou na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 3, s. 7

Tady stála kdysi ves Lštín,...

Tady stála kdysi ves Lštín,...

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 16, s. 693

... křížek na dalším snímku, pořízeném o Velikonocích roku 1966, označuje místo, kde Lštín stával

... křížek na dalším snímku, pořízeném o Velikonocích roku 1966, označuje místo, kde Lštín stával

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 12, s. 516

Opravená kaplička ve Lštíně

Opravená kaplička ve Lštíně

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Zbytky stájí domu zvaného "Gschirpanihaus"
v zaniklém Lštíně

Zbytky stájí domu zvaného "Gschirpanihaus"
v zaniklém Lštíně

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 12, s. 516

Torzo statku ve Lštíně na snímcích z roku 2010

Torzo statku ve Lštíně na snímcích z roku 2010

Torzo statku ve Lštíně na snímcích z roku 2010

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Boží muka u zaniklého Lštína na snímcích z roku 2010

Boží muka u zaniklého Lštína na snímcích z roku 2010

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Lštín na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Lštín na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Lštín na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist