logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL WENHART

Repro Waldheimat, 1925, č. 2, s. 27

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Záznam v hodňovské matrice o jeho narození ve Staré Huti čp. 7 rolníku Johannu Wenhartovi a jeho ženě Heleně, roz. Schacherlové, rodem z Pihlova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 7 "Kulmbaun-Hof" (viz i Vinzenz Wenhart)

Rodný dům čp. 7 "Kulmbaun-Hof" (viz i Vinzenz Wenhart)

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 151

Plánek Staré Huti na desce umístěné na kapli, jediné budově, která se zachovala

Plánek Staré Huti na desce umístěné na kapli, jediné budově, která se zachovala

Foto Pavel Polák

Tady někde (v popředí snímků) stával rodný důmTady někde (v popředí snímků) stával rodný dům

Tady někde (v popředí snímků) stával rodný dům

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých hornorakouského Steyru

Repro Matricula Online

Stará Huť kdysi...

Stará Huť kdysi...

Repro www stránky Zaniklé obce

... dnes zůstala jen tato kaple

... dnes zůstala jen tato kaple

Repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha

Stav kaple před renovací v roce 1993

Stav kaple před renovací v roce 1993

Foto Jiří Novotný

Interiér kaple - informační cedule, která je v ní umístěná, čerpá i ze stránek Kohoutího křížeInteriér kaple - informační cedule, která je v ní umístěná, čerpá i ze stránek Kohoutího kříže

Interiér kaple - informační cedule, která je v ní umístěná, čerpá i ze stránek Kohoutího kříže

Foto Pavel Polák

V kapli je umístěný i obraz, zachycující poválečné vysídlení německých obyvatel obce

V kapli je umístěný i obraz, zachycující poválečné vysídlení německých obyvatel obce

Foto Jiří Novotný

Stará Huť na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Stará Huť na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Stará Huť na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Setkání rodáků ze Staré Huti v červnu 2011 (viz i Otto von Habsburg)

Setkání rodáků ze Staré Huti v červnu 2011 (viz i Otto von Habsburg)

Foto Jiří Novotný

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist