logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN WEISS

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 261

Na motocyklu v kněžské službě

Na motocyklu v kněžské službě

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 37

Snímek dvojčat Franze a Johanna Weissových byl pořízen v Českých Budějovicích v červnu roku 1918 po dokončení studií na zdejším semináři

Snímek dvojčat Franze a Johanna Weissových byl pořízen v Českých Budějovicích v červnu roku 1918 po dokončení studií na zdejším semináři

Repro Hoam!, 2012, č. 8, s. 12

Upomínka na jejich primici ve Vitěšovicích

Upomínka na jejich primici ve Vitěšovicích

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 7, s. 60

Byl ustanoven v srpnu 1918 kaplanem v Ondřejově, jak vysvítá z ordinariátního listu diecéze, a to ke stejnému datu jako jeho bratr dvojče Franz kaplanem v Polné, Dominik Kaindl v Dobré Vodě u Nových Hradů, Georg Watzkarsch v Rožmitále na Šumavě a Justin Zichraser konventuálem ve Vyšším Brodě

Byl ustanoven v srpnu 1918 kaplanem v Ondřejově, jak vysvítá z ordinariátního listu diecéze, a to ke stejnému datu jako jeho bratr dvojče Franz kaplanem v Polné, Dominik Kaindl v Dobré Vodě u Nových Hradů, Georg Watzkarsch v Rožmitále na Šumavě a Justin Zichraser konventuálem ve Vyšším Brodě

Repro Ordinariátní list Budějovické diecéze, 1918, č. 1, s. 80

Diecézní katalog se záznamem o něm

Diecézní katalog se záznamem o něm

Repro Catalogus saecularis et regularis Cleri
dioeceseos Bohemo-Budvicensis, 1938, s. 41

Uprostřed dívek o jejich prvním svatém přijímání sedí tu před školou ve Ktiši dne 20. dubna roku 1933

Uprostřed dívek o jejich prvním svatém přijímání sedí tu před školou ve Ktiši dne 20. dubna roku 1933

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 5, s. 71

V Ktiši mezi "erstkommunikanty" ročníku 1930, tedy už asi za války

V Ktiši mezi "erstkommunikanty" ročníku 1930, tedy už asi za války

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 8, s. 70

Mezi sudetoněmeckými kněžími a laiky stojí zcela napravo při předávání prosebného listu o blahořečení biskupa Neumanna ve Vatikáně 17. března roku 1962

Mezi sudetoněmeckými kněžími a laiky stojí zcela napravo při předávání prosebného listu o blahořečení biskupa Neumanna ve Vatikáně 17. března roku 1962

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 8, s. 312

Záznam křestní matriky farní obce Polná na Šumavě o narození jeho matky Kathariny v selské rodině Josefa Dichtla a jeho ženy Aloisie v Polečnici (Neustift) čp. 1 (děd Ignaz z otcovy strany, hospodařící na témže statku čp. 1, měl za ženu Katharinu, roz. Hoferovou z Dětochova /Tichtihöf/ čp. 2, matčin otec Adalbert Bettlmann byl sedlákem v Mokré /Mugrau/ čp. 2 a měl za ženu Theresii, roz. Pöchmannovou ze zaniklého Petrova /Peterbach/ čp. 6)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Polná na Šumavě o svatbě jeho rodičů Josefa Weiße, syna Franze Weiße z Lomku (Haidl) čp. 2 a Josefy, roz. Dichtlové z Polečnice čp. 1, s Katharinou Dichtlovou z téhož polečnického statku čp. 1 jako byla ženichova matka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Parte (1980)

Parte (1980)

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 2, s. 55

Nekrolog, jehož autorem je Josef Dichtl, na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog, jehož autorem je Josef Dichtl, na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 2, s. 2

Hrob v Ellwangenu

Hrob v Ellwangenu

Repro archív Antona Geyera

Jeho neteř Rita Weißová, matka představená sester Německého řádu v klášteře v Bad Alexandersbad při pohoří Fichtelgebirge (Smrčiny)

Jeho neteř Rita Weißová, matka představená sester Německého řádu v klášteře v Bad Alexandersbad při pohoří Fichtelgebirge (Smrčiny)

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 10, s. 430

Tyto snímky zaniklých či zanikajících vsí Ktiška (Lichteneck), Ostrá Hora (Scharfberg), Miletínky (Paulus, dnes jsou Miletínky součástí obce Ktiš) a Křížovice (Kschischowitz) provázely jeho text v krajanském časopise z roku 1964

Tyto snímky zaniklých či zanikajících vsí Ktiška (Lichteneck), Ostrá Hora (Scharfberg), Miletínky (Paulus, dnes jsou Miletínky součástí obce Ktiš) a Křížovice (Kschischowitz) provázely jeho text v krajanském časopise z roku 1964

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 11, s. 168 a 469

Takřka zaniklá Ktiška v roce 2020Takřka zaniklá Ktiška v roce 2020

Takřka zaniklá Ktiška v roce 2020

Foto Jiří Cukr

Chátrající Miletínky na snímcích z roku 2022Chátrající Miletínky na snímcích z roku 2022

Chátrající Miletínky na snímcích z roku 2022

Foto Ivo Kareš

Tady byla náves zaniklých Křížovic (2022)

Tady byla náves zaniklých Křížovic (2022)

Foto Ivo Kareš

Smědeč na snímcích z roku 2017

Smědeč na snímcích z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Kostel sv. Bartoloměje se symbolickou plastikou a fara ve KtišiKostel sv. Bartoloměje se symbolickou plastikou a fara ve Ktiši

Kostel sv. Bartoloměje se symbolickou plastikou a fara ve Ktiši

Foto Ivo Kareš

Exteriér a interiéry kostela ve Ktiši (viz i Anton Geyer a Jürgen Thorwald)

Repro Sv. Jan Prachatický, 2011, č. 2, s. 20-22

Gotická dřevěná Madona ze Ktiše je dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Gotická dřevěná Madona ze Ktiše je dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Foto Ivo Kareš

V Ondřejově býval kaplanem, na místě někdejší fary je ruina vojenského objektu, kde ještě najdeme původní barokní zdivo

V Ondřejově býval kaplanem, na místě někdejší fary je ruina vojenského objektu, kde ještě najdeme původní barokní zdivo

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist