logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN NEPOMUK WEIS

Záznam křestní matriky farní obce Chvalšiny o narození knížecího poddaného Franze Weiße v rodině Martina Weiße a jeho ženy Marie, roz. Schnälzerové, dne 25. listopadu 1793 v osadě Střemily (Richterhof) čp. 2 - k omylu v letopočtu došlo zřejmě chybným čtením textu spolu se záznamem o narození Franzovy sestry na protější straně matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodné Střemily na dvou starých pohlednicích, autorem té horní je Josef Seidel

Rodné Střemily na dvou starých pohlednicích, autorem té horní je Josef Seidel

Rodné Střemily na dvou starých pohlednicích, autorem té horní je Josef Seidel

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel a Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Střemily na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Střemily na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Střemily na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Co zůstalo ze Střemil (2011)

Co zůstalo ze Střemil (2011)

Foto Ivo Kareš

Titulní strana listináře cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz ve Vídeňském lese, jehož byl editorem

Titulní strana listináře cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz ve Vídeňském lese, jehož byl editorem

Repro Google Books

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách Wiener Zeitung

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách Wiener Zeitung

Repro Wiener Zeitung, 4. 12. 1858, s. (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho skonu v knize zemřelých kláštera Heiligenkreuz

Repro Matricula Online

Jeho životopis na stránkách Wurzbachova lexikonu významných rakouských osobností

Repro Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Vierundfünfzigster Teil, Weil - Weninger (1886), s. 121-122

Klášterní hřbitov v Heiligenkreuz

Klášterní hřbitov v Heiligenkreuz

Foto Ján Trnka

Klášter Heiligenkreuz na staré pohlednici

Klášter Heiligenkreuz na staré pohlednici

Repro SOkA České Budějovice

Klášter Heiligenkreuz (viz i Dominik Kaindl a Eberhard Winter)Klášter Heiligenkreuz (viz i Dominik Kaindl a Eberhard Winter)

Klášter Heiligenkreuz (viz i Dominik Kaindl a Eberhard Winter)

Foto Ján Trnka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist