logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

URBAN WEBINGER

Ve školní třídě v Rožmberku nad Vltavou v roce 1911 s paní učitelkou Wotrubovou

Ve školní třídě v Rožmberku nad Vltavou v roce 1911 s paní učitelkou Wotrubovou

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

S katechetou Blöchlem sedí tu na snímku pořízeném někdy kolem roku 1930

S katechetou Blöchlem sedí tu na snímku pořízeném někdy kolem roku 1930

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Narodil se podle záznamu v hornoplánské křestní matrice jako Rudolf Webinger, jedno z dvojčat narozených tu v domě čp. 114 dne 2. dubna roku

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Původní podoba rodného domu je zachycena vpravo na snímku ze sedmdesátých let 20. století

Původní podoba rodného domu je zachycena vpravo na snímku ze sedmdesátých let 20. století

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Rodný dům v roce 2019

Rodný dům v roce 2019

Foto Pavel Polák

Jeho jméno v řadě "čekatelů stavu kněžského" v roce 1886 na stránkách diecézního věstníku

Jeho jméno v řadě "čekatelů stavu kněžského" v roce 1886 na stránkách diecézního věstníku

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1886, č. 19, s. 73

Nekrolog na stránkách rožmberské kroniky

Nekrolog na stránkách rožmberské kroniky

Repro Pamětní kniha Rožmberk nad Vltavou 1836-1945 (1949), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku

Repro Acta curiae episcopalis Boh-Budvicensis, 1935, č. 14, s. 69-70

Takto zaznamenal hornoplánský letopisec Franz Fischer "rozrod" zdejších Webingerů

Takto zaznamenal hornoplánský letopisec Franz Fischer "rozrod" zdejších Webingerů

Repro Rodopisná revue, 2001, č. 2, s. 2

Kostel sv. Michaela v Horním Dvořišti

Kostel sv. Michaela v Horním Dvořišti

Foto Pavel Polák

Náměstí v Rožmberku nad Vltavou s kostelem sv. Mikuláše

Náměstí v Rožmberku nad Vltavou s kostelem sv. Mikuláše

Foto Ivo Kareš

Interiér kostela v Rožmberku nad Vltavou s kazatelnou a oratoří

Interiér kostela v Rožmberku nad Vltavou s kazatelnou a oratoří

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 1, obálka

Hlavní oltář farního kostela, vysvěcený v říjnu 1664 vyšebrodským opatem Wendschuhem...

Hlavní oltář farního kostela, vysvěcený v říjnu 1664 vyšebrodským opatem Wendschuhem...

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 12, s. 63

... a boční oltář sv. Barbory se soškou Pražského Jezulátka

... a boční oltář sv. Barbory se soškou Pražského Jezulátka

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 23, obálka

Masopust v Rožmberku nad Vltavou mezi válkami

Masopust v Rožmberku nad Vltavou mezi válkami

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist