logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH LEO WEBER

Waldfriedhof zu Gutwasse


Scharlachtraubige Ebereschen
Und uralte, hohe Linden
Wissen wurzelnd ihre Wege
In der Gräber Nacht zu finden.

Nebenan die Wunderquelle
Rieselt aus dem Felsgesteine,
In den Hügeln aber ruhet
Meiner Freunde morsch Gebeine.

Auf der Kreuzen, auf den Steinen
Les' ich lauter liebe Namen,
Und des Böhmerwaldes Berge
Bilden rings den ernsten Rahmen.

O du Friedhof in den Bergen!
Könnt' ich einst in deinen Räumen,
Wenn mein Herz hat ausgeschlagen,
Meinen letzten Traum verträumen!

Lesní hřbitov u Dobré Vody


Kolem jeřabiny rudnou,
staré lípy při tvém kraji
koření někde v tvých hrobech,
na jejich dno dosahají.

Hned vedle zázračný pramen
čirý vyvěrá ze skály.
Trouchnivějí v tobě kosti
přátel, co jsme milovali.

Na křížích a na kamenech
hlasitě čtu drahá jména,
Šumava pak mlčí kolem
vážná tak a zamyšlená.

Ty hřbitove v našich horách,
chtěl bych jednou ve tvém klínu,
bít až přestane mé srdce,
spočinout k snu poslednímu!

Des Waldes Widerhall, s. 12

Dobrá Voda, o níž je v té básni z minulého století řeč, je ona blízko Hartmanic. Kus nad ní se tyčí Vintířova skála a za vrchy také ne tak daleko leží Kašperské Hory (Bergreichenstein), kde autor básně, narozený jinak 13. května 1847 v severočeské Bílině, po třicet let působil v tamní škole a také tam 29. června 1899 zemřel.

- - - - -
* Bílina / Dobrá Voda u Hartmanic / † Kašperské Hor

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Podle tohoto krasopisného německého záznamu kašperskohorské úmrtní matriky zesnul tu v Kašperských Horách čp. 137 na tuberkulózu (poznamenáno "unverhofft", tj. nenadále) dne 29. června roku 1899 - narozen 13. května 1847 v Bílině dožil se jako choť Rosy Weberové, roz. Petraschka z Dobré Vody (Gutwasser) u Hartmanic a ředitel kašperskohorské dívčí měšťanské školy pouhých 52 let a byl 2. července v Kašperských Horách na hřbitově u sv. Anny i pochován do šumavské země
Parte ženino
Rodina Brandeisova v Praze, první zleva stojící Richard Brandeis, který zahynul roku 1944 v Terezíně jako oběť holocaustu, sedící druhý zprava Jakob B. Brandeis (narozen 1835 v Praze, zemřel 1912 ve Vídni), oba vydavatelé edice Jüdische Universal-Bibliothek, v níž vyšel jako 22. svazek Weberův titul "Die Leidensgeschichte der Juden in Böhmen", tj. Dějiny utrpení Židů v Čechách
I na tomto porušeném inzerátu na zadní straně obálky jednoho ze svazečků edice Jüdische Universal-Bibliothek lze číst Weberovo jméno a titul jeho práce pod číslem 22. v pořadí

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist