logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WEBER

Repro Hoam!, 1962, č. 9, s. 14

Záznam o jeho narození v nicovské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Interiér nicovského kostela, kde jej pokřtil Johann Jungbauer a kaplička před už nestojícím rodným domemInteriér nicovského kostela, kde jej pokřtil Johann Jungbauer a kaplička před už nestojícím rodným domem

Interiér nicovského kostela, kde jej pokřtil Johann Jungbauer a kaplička před už nestojícím rodným domem

Foto Ivo Kareš

Ve svém prvním zápise ve školní kronice zaznamenal své jmenování řídícím učitelem

Ve svém prvním zápise ve školní kronice zaznamenal své jmenování řídícím učitelem

Repro Schulchronik der Knaben-Volksschule in Prachatitz, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Od roku 1934 sídlila prachatická německá obecná škola v této budově někdejšího studentského domova

Od roku 1934 sídlila prachatická německá obecná škola v této budově někdejšího studentského domova

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dvojstrana ve školní kronice věnovaná bitvě u Stalingradu s výstřižky nacistického deníku "Wald-Zeitung"

Repro Schulchronik der Knaben-Volksschule in Prachatitz, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog do krajanského časopisu napsal Karl Winter

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, č. 9, s. 278

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 17, s. 739

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist