logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS WATZL

Ze školní kroniky*

Dne 20. prosince (rozuměj roku 1919 - pozn. překl.) se v dětské opatrovně (v originále "in der Kleinkinderbewahranstalt" - pozn. překl.) konala slavnost u vánočního stromu (v originále "die Christbaumfeier" - pozn. překl.), při níž 22 chudých školních dětí paní Philippine Buquoyová (při jméně už není uveden šlechtický titul, hraběnka Filipina Terezie, roz. Černínová z Chudenic a Morzinu, dcera Heřmana Zdenko Černína z Chudenic a Aloisie z Morzinu, choť Karla Buquoye /1854-1911/, dlouholetého poslance českého zemského sněmu, který je pochován v Nových Hradech /Gratzen/ v rodové hrobce, kterou nechal krátce před svou smrtí postavit /zdobí ji v průčelí mozaika Maxe Švabinského/, se narodila 29. listopadu roku 1858 v Praze a zemřela 6. srpna roku 1937 v Rožmberku nad Vltavou, pochována je po boku manžela v Nových Hradech - pozn. překl.) podělila kusy oděvů.
V době od 7. do 10. ledna (rozuměj roku 1920 - pozn. překl.) a od 5. do 12. března (rozuměj téhož roku 1920 - pozn. překl.) byla škola pro nedostatek topného materiálu zavřena.
V době od 13. do 17. ledna (rozuměj roku 1920 - pozn. překl.) se nemohlo vyučování konat kvůli vysoké vodě. Vltava (v originále "Moldau" - pozn. překl.) vystoupila 2 metry 30 centimetrů nad normál a pronikla do sklepa školní budovy, kde dosáhla výše 93 centimetrů.
Dne 27. dubna (rozuměj roku 1920 - pozn. překl.) se pořádal Den stromů (v originále "der Baumtag" - pozn. překl.); žáky páté třídy byly při budově městských lázní (v originále "bei der städtische Badehütte" - pozn. překl.) vysazeny tři duby.


Kronika německé obecné školy Rožmberk nad Vltavou 1876-1937

Narodil se 4. ledna roku 1866 (následujícího dne ho v kostele u sv, Víta pokřtil P. Franz Jany, *28. července 1823 v Českém Krumlově, †24. června roku 1898 jako farář ve Slavkově) na českokrumlovské Horní bráně čp. 23. Jeho otec a jmenovec (v matrice je křestní jméno Mathias psáno s jedním "t"), zdejší krejčí, byl synem rolníka v Březovíku (Oxbrunn) čp. 21 Jakoba Watzla a jeho ženy Rosalie, roz. Jungbauerové z Březovíku čp. 8, matka Maria byla dcerou kováře v Březovíku čp. 24 Floriana Kurze a Kathariny, roz. Pfeiferové z Tisovky (Neuberg) čp. 12. Českobudějovický německý učitelský ústav absolvoval v roce 1885 a v Tiché (Oppolz) se s ním roku 1904 setkáváme už s jako řídícím učitelem. Roku 1918 je ustanoven řídícím učitelem v Rožmberku nad Vltavou a vytrvá tu až do svého odchodu na penzi v únoru roku 1926. Přesídlil v souvislosti s tím do rodného Českého Krumlova, kde nikoli 4 dny po svých 78. narozeninách, jak se píše ve zprávě o úmrtí na stránkách "Budweiser Zeitung" z 8. února roku 1944, nýbrž téměř dva týdny po nich 16. ledna téhož roku umírá v "říšském" tehdy Krummau an der Moldau a je tam dva dny tato nad ohybem řeky Vltavy i pochován, jako horlivý hudebník a člen pěveckých sdružení za doprovodu písně "Stumm schläft der Sänger", tj. "Mlčky spí pěvec". Ta řeka, které i šumavští Němci říkali "nespisovně" po domácku "Wulda", teče nikoli němě jako mrtví pěvci, nýbrž plna tónů i dál výš k severu, českou zemi však už nikdy neopouští.

- - - - -
* Český Krumlov / České Budějovice / Tichá / Rožmberk nad Vltavou / † † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na snímku pěveckého spolku v Rožmberku nad Vltavou v roce 1926 sedí třetí zleva
Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice s přípisem o úmrtí
Obnovený misijní kříž na starém podstavci v Tiché
Desky kroniky německé obecné školy v Rožmberku nad Vltavou z let 1876-1937

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist