logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WALTER

Podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Nová Ves v Horách byl ve zdejším kostele sv. Michaela archanděla dne 5. ledna roku 1857 farářem Franzem Anderschem pokřtěn téhož dne v domě čp. 126 narozený Joseph Walter, jehož otec Franz Walter byl zdejším domkářem a kramářem, jinak nemanželským synem Franzisky Walterové, nádenice v témže čp. 126 v Nové Vsi v Horách, tehdejší okr. Hora sv. Kateřiny, Žatecký kraj, chlapcova matka Franziska byla pak rovněž nemanželskou dcerou Franzisky Walterové, ovdovělé Köhlerové z Nové Vsi v Horách čp. 74 - kmotrem (conpater, levans) dítěte se stal majitel továrny na hračky v Horním Jiřetíně (Ober-Georgenthal) Josef Weigel, kmotrou (testis) pak Franziska Walterová, manželka dílovedoucího Franze Waltera v Rostkově (zde Roskow)

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Podle této zmínky ve vimperské městské kronice, kterou psal Josef Rammel, vedl Walter soukromou školu firmy Meyr's Neffe ve Vimperku, a to v letech 1880-1893

Podle této zmínky ve vimperské městské kronice, kterou psal Josef Rammel, vedl Walter soukromou školu firmy Meyr's Neffe ve Vimperku, a to v letech 1880-1893

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Winterberg I.
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je jmenován v německé části popisu školních okresů Čech z roku 1884
jako učitel měšťanské školy ve "Vimberku"

Tady je jmenován v německé části popisu školních okresů Čech z roku 1884
jako učitel měšťanské školy ve "Vimberku"

Repro Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 73

Tento zápis o narození Walterova syna Erwina Johanna Josefa je památný i tím, že na něm nacházíme podpis otce novorozencovy matky a zároveň i Erwinova kmotra Johanna Stěrbíka (čti Štěrbíka)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Z krasopisného českého záznamu třeboňské oddací matriky o zdejší svatbě rodičů Walterovy manželky Aloisie - jedním ze svědků jim tenkrát byl archivář Theodor Wagner - vysvítá, že snad všichni předci Aloisiini byli ve schwarzenberských knížecích službách

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách, kde byl pokřtěn, zpustlý a nepřístupný veřejnosti

Kostel sv. Michaela archanděla v Nové Vsi v Horách, kde byl pokřtěn, zpustlý a nepřístupný veřejnosti

Repro Wikipedia

Jeho tchán Jan Štěrbík (Johann Sterbik)...

Jeho tchán Jan Štěrbík (Johann Sterbik)...

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2012, s. 7

... a údajně poslední vlk na Šumavě, kterého skolil 2. prosince roku 1874 na Světlé hoře (pohlednice z cyklu "Böhmerwald-Album", Verlag M. Kopecký, tedy autor snímku Johann Kopecký)

... a údajně poslední vlk na Šumavě, kterého skolil 2. prosince roku 1874 na Světlé hoře (pohlednice z cyklu "Böhmerwald-Album", Verlag M. Kopecký, tedy autor snímku Johann Kopecký)

Repro SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov

Obálka jeho knihy (1887) Dějiny hradu a města Vimperka

Obálka jeho knihy (1887) Dějiny hradu a města Vimperka

Erb rodu Suleviců, zdobící dodnes vstup do vimperského "Zaječího hradu"

Erb rodu Suleviců, zdobící dodnes vstup do vimperského "Zaječího hradu"

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 358

Vazba a titulní list jeho knihy (1908)

Vazba a titulní list jeho knihy (1908)

Kritický pohled archiváře Václava Starého na jeho práci

Repro Hraničář, 1974, č. 37. s. 4

Vimperský hrad a zámek na snímcích z roku 2017Vimperský hrad a zámek na snímcích z roku 2017

Vimperský hrad a zámek na snímcích z roku 2017

Foto Pavel Polák

Zámek v Česticích (2021)Zámek v Česticích (2021)

Zámek v Česticích (2021)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist