logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS WALTENBERGER

Na novinovém snímku k jubilejnímu článku Wilibalda Böhma o jeho šedesátinách

Na novinovém snímku k jubilejnímu článku Wilibalda Böhma o jeho šedesátinách

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 96, s. 1 a Pamětní kniha Velký Jindřichov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jako mladý učitel v Horní stropnici roku 1898 stojící druhý zprava, sedící prvý zleva je ředitel školy Franz Steinko (viz i Konrad Leppa, Benno Karlez a Antonie Pifflová)

Jako mladý učitel v Horní stropnici roku 1898 stojící druhý zprava, sedící prvý zleva je ředitel školy Franz Steinko (viz i Konrad Leppa, Benno Karlez a Antonie Pifflová)

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Se žáky kaplické školy ročníku narození 1924

Se žáky kaplické školy ročníku narození 1924

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 4, s. 51 a Kronika německé obecné školy Desky, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Stručný životopis, otištěný v krajanském měsíčníku pod fotografií se žáky

Stručný životopis, otištěný v krajanském měsíčníku pod fotografií se žáky

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 4, s. 51

Záznam v křestní matrice města Rožmberk nad Vltavou dokládá, že se tu narodil 13. prosince roku 1877 (tři dny nato byl i pokřtěn jménem Johann Evangelist Waltenberger) v domě čp. 4 zdejšímu mistru krejčovskému Karlu Waltenbergerovi (jeho otec Karl Waltenberger byl v Rožmberku nad Vltavou ševcem, matka Katharina, roz. Hammerschiedová, pocházela rovněž odtud) a jeho ženě Anně, roz. Krumbieglové, dceři zdejšího ševce Laurenze Krumbiegla a Juliany, roz. Steinbichlové, také odtud z Rožmberka nad Vltavou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka (1906) a věnování autorovo na titulním listu

Obálka (1906) a věnování autorovo na titulním listu

Úvodní strana kaplické kroniky, kterou psal, s verši Schillerovými o "trojím kroku času"

Repro Obecní kronika Kaplice, Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jím psaná dvoustrana kaplické kroniky vyjadřuje dík sudetských Němců Adolfu Hitlerovi i slovy nizozemského básníka 16. století (!) v německém překladu

Repro Obecní kronika Kaplice, Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na stránkách školní kroniky obce Kondrač (Neudorf) se v roce 1942 objevuje toto jeho parte, kde je namísto kříže runový znak smrti a školní rada Waltenberger je tu titulován "Parteigenose" (kronikář si ovšem na okraji stránky křížek neodpustil)

Na stránkách školní kroniky obce Kondrač (Neudorf) se v roce 1942 objevuje toto jeho parte, kde je namísto kříže runový znak smrti a školní rada Waltenberger je tu titulován "Parteigenose" (kronikář si ovšem na okraji stránky křížek neodpustil)

Repro Chronik der Volksschule in Neudorf (Kondrač), SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog vdovy po něm na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog vdovy po něm na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1961, č. 10, s. 18

Závišův kříž z kláštera Vyšší Brod, přední a zadní strana (viz i Tecelin Jaksch a Canisius Leopold Noschitzka)Závišův kříž z kláštera Vyšší Brod, přední a zadní strana (viz i Tecelin Jaksch a Canisius Leopold Noschitzka)

Závišův kříž z kláštera Vyšší Brod, přední a zadní strana (viz i Tecelin Jaksch a Canisius Leopold Noschitzka)

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 2, obálka a 2009, č. 6, zadní strana obálky

Obálka, titulní list a ukázky obrazových příloh (1930) příkladné publikace o Závišově kříži, vydané jako 1. svazek edice Monografie Archeologické komise při České akademii věd a uměníObálka, titulní list a ukázky obrazových příloh (1930) příkladné publikace o Závišově kříži, vydané jako 1. svazek edice Monografie Archeologické komise při České akademii věd a umění

Obálka, titulní list a ukázky obrazových příloh (1930) příkladné publikace o Závišově kříži, vydané jako 1. svazek edice Monografie Archeologické komise při České akademii věd a umění

Repro Kříž zvaný Závišův v pokladu klaštera ve Vyšším Brodě v Čechách (1930)

Pečeť Záviše z Falkenštejna

Pečeť Záviše z Falkenštejna

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Barevný "přepis" Závišovy pečetě

Barevný "přepis" Závišovy pečetě

Barevný "přepis" Závišovy pečetě

Repro Český Krumlov - Ausführlicher Schloss- und Parkführer (1998)
a V. Vokolek, Český Krumlov (2008), s. 221

Kámen na tzv. Pokutní louce v Hluboké nad Vltavou, připomínající Závišův konec

Kámen na tzv. Pokutní louce v Hluboké nad Vltavou, připomínající Závišův konec

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist