logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON WALLNER

Repro Hoam!, 1954, č. 4, s. 21 a archív Jindřicha Špinara

Manželka Antona Wallnera v šumavském kroji

Manželka Antona Wallnera v šumavském kroji

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 388

Se ženou na dvou snímcích z českokrumlovského fotoateliéru Seidel ze září roku 1909Se ženou na dvou snímcích z českokrumlovského fotoateliéru Seidel ze září roku 1909

Se ženou na dvou snímcích z českokrumlovského fotoateliéru Seidel ze září roku 1909

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam v hornoplánské matrice o jeho narození doplňuje přípis, že vystoupil už na počátku 20. století z katolické církve

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho zkušební protokol z pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, signatura 1//1, Kniha zkušebních protokolů sv. I, s. 367 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Záznam v českokrumlovské "Knize oddaných" o jeho svatbě 30. října 1905 v novém kostele Navštívení Panny Marie v Linci s Annou Franziskou Krötschmerovou, rodem z Horní Plané jako on (jen ženichova maminka Josefa, roz. Langová, byla z dnes zcela zaniklého Hostinova)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný Draxlův mlýn (Draxelmühle) v Pihlově...

Rodný Draxlův mlýn (Draxelmühle) v Pihlově...

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 327

... a těsně předtím, než byl stržen

... a těsně předtím, než byl stržen

Repro D. Raisch, Der Böhmerwald heute, eine Reise durch den Böhmerwald (1991), s. 102

Pohled směrem, kde stával Draxlův mlýn (2014)

Pohled směrem, kde stával Draxlův mlýn (2014)

Foto Ivo Kareš

Titulní list separátu z výroční zprávy c.k. vyšší reálky ve slovinské dnes Lublani...

Titulní list separátu z výroční zprávy c.k. vyšší reálky ve slovinské dnes Lublani...

... a odmítavá recenze jeho lublaňské práce v Českém časopise historickém z pera Arnošta Krause

Repro Český časopis historický, 1905, s. 437-438

Literární příloha revue "Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen" byla v nepodepsané recenzi k Wallnerové práci smířlivější

Repro Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1906), s. 82-83

Několik jeho nářečních popěvků, zveřejněných v šumavském kalendáři s titulní kresbou Reinholda Koeppela pod pseudonymem Dionys Teichmüller, dvě šestiverší s názvem "Abschied" se později proslavila jako vyhnanecká Píseň o Vltavě (Moldaulied), zhudebněná Aloisem Ernstem Milzem

Repro Wäldkalender, 1926, s. 109-110

Rukopis písně o Vltavě (viz i Franz Metschl)

Rukopis písně o Vltavě (viz i Franz Metschl)

Repro R. Essl, Oberplan, s. 223

Mladá Vltava

Mladá Vltava

Repro Oberösterreichische Nachrichten, 7.2.2003, s. 8

Nekrolog z roku 1953 na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog z roku 1953 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1953, č. 3, s. 18-19

Zpráva o jeho úmrtí v ústředním listě vyhnaných krajanů uvádí mylně Vídeň jako místo Wallnerova skonu - byl jím Štýrský Hradec

Zpráva o jeho úmrtí v ústředním listě vyhnaných krajanů uvádí mylně Vídeň jako místo Wallnerova skonu - byl jím Štýrský Hradec

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 16, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Wallnerova vnučka a Alois Ernst Milz odhalují roku 1990 památník Wuldalied při rozhledně zvané Moldaublick

Wallnerova vnučka a Alois Ernst Milz odhalují roku 1990 památník Wuldalied při rozhledně zvané Moldaublick

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1992, s. 156

Nekrolog jeho vnučky Marie Wallnerové na stránkách krajanského měsíčníku s dalším záběrem odhalení památníku

Nekrolog jeho vnučky Marie Wallnerové na stránkách krajanského měsíčníku s dalším záběrem odhalení památníku

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 9/10, s. 94

Památník na Moldaublicku po dvaceti letech - v roce 2010Památník na Moldaublicku po dvaceti letech - v roce 2010

Památník na Moldaublicku po dvaceti letech - v roce 2010

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Připomínka jeho písně o Vltavě v příhraniční rakouské vsi Rading při zaniklém Radvanově, nejjižnějším bodu České republiky, na stránkách krajanského listu v podání Wernera Lehnera

Připomínka jeho písně o Vltavě v příhraniční rakouské vsi Rading při zaniklém Radvanově, nejjižnějším bodu České republiky, na stránkách krajanského listu v podání Wernera Lehnera

Repro Sudetenpost, 2015, č. 8, s. 9

Hrob rodiny Wallnerovy z Draxlova mlýna na hřbitově v Horní PlanéHrob rodiny Wallnerovy z Draxlova mlýna na hřbitově v Horní Plané

Hrob rodiny Wallnerovy z Draxlova mlýna na hřbitově v Horní Plané

Foto Pavel Polák

Jeho praneteř Maria Wallnerová a vnuk Antonio Wallner z jihoamerické Ohňové země
navštívili v květnu roku 2000 hornoplánský hřbitov s hrobem svých předků

Jeho praneteř Maria Wallnerová a vnuk Antonio Wallner z jihoamerické Ohňové země
navštívili v květnu roku 2000 hornoplánský hřbitov s hrobem svých předků

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 12, s. 99

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist