logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANGELUS WALDSTEIN-WARTENBERG

Repro Stifter Jahrbuch, 2004, Neue Folge 18, s. 30
viz i Barbara von Wulffen

Repro Stifter Jahrbuch, 2004, Neue Folge 18, s. 30
viz i Barbara von Wulffen

O svých pětasedmdesátinách 2006

O svých pětasedmdesátinách 2006

Repro www stránky Benediktinerabtei Ettal

Během slavnostního shromáždění k 60. výročí Ackermann-Gemeinde

Během slavnostního shromáždění k 60. výročí Ackermann-Gemeinde

Repro www stránky Radio Praha,
foto Raimund Paleczek

V Českých Budějovicích roku 2003 při převzetí Kulturní ceny česko‑německého porozumění v budově Krajského úřadu hned naproti Jihočeské vědecké knihovně stojí prvý zprava - prvý zleva je zachycen i Leopold Hafner, uprostřed pak Barbara von Wulffen

V Českých Budějovicích roku 2003 při převzetí Kulturní ceny česko‑německého porozumění v budově Krajského úřadu hned naproti Jihočeské vědecké knihovně stojí prvý zprava - prvý zleva je zachycen i Leopold Hafner, uprostřed pak Barbara von Wulffen

Repro www stránky Radio Praha

U hrobu slavného předka, jemuž je snad i vzdáleně podoben

U hrobu slavného předka, jemuž je snad i vzdáleně podoben

Repro Der Ackermann, 2008, č. 3, s. 9

Jeho působištěm se stal proslulý hornobavorský klášter Ettal (to slovo ve staroněmčině znamená "slib")Jeho působištěm se stal proslulý hornobavorský klášter Ettal (to slovo ve staroněmčině znamená "slib")

Jeho působištěm se stal proslulý hornobavorský klášter Ettal (to slovo ve staroněmčině znamená "slib")

Repro Wikipedia, foto Taxiarchos228 a Rolf Kickuth

Neúplný (jen valdštejnský) a úplný znak rodu Waldstein-Wartenberg

Neúplný (jen valdštejnský) a úplný znak rodu Waldstein-Wartenberg

Repro www stránky Hrady, zámky, tvrze a jiné památky

Z rozrodu mnichovohradišťské linie rodu je patrno, že prapraděd Arnošt František měl v obou svých manželstvích ženy z rodu schwarzenberského

Repro Almanach českých šlechtických rodů (2003), s. 415-418

Obálka (1959) pamětní publikace k dějinám jeho rodu má při titulu náhrobek Jindřicha z Michalovic (†1355) ve Zlaté Koruně, na kterém jsou oba erbovní štíty Markvarticů, přejaté později Valdštejny (lev) i Wartenbergy (černozlatý půlený štít) - na okraji najdeme i místní jméno Velešín

Obálka (1959) pamětní publikace k dějinám jeho rodu má při titulu náhrobek Jindřicha z Michalovic (†1355) ve Zlaté Koruně, na kterém jsou oba erbovní štíty Markvarticů, přejaté později Valdštejny (lev) i Wartenbergy (černozlatý půlený štít) - na okraji najdeme i místní jméno Velešín

Obálka (1993) české verze sborníku k jubilejní výstavě s jeho textem vydaného v Praze (Karolinum)

Obálka sborníku (2009, nakladatelství Ferdinand Schöningh, Padeborn) o zemských patronech českých a záhlaví kapitoly o sv. Vojtěchovi, jehož životopisem do knihy přispěl

Obálka sborníku (2009, nakladatelství Ferdinand Schöningh, Padeborn) o zemských patronech českých a záhlaví kapitoly o sv. Vojtěchovi, jehož životopisem do knihy přispěl

Repro Die Landespatrone der böhmischen Länder : Geschichte - Verehrung - Gegenwart (2009), obálka a s. 45

Obálka, frontispis a titulní list (1884) jedné z mnoha "obran" zemského patrona, zde napsaná v národním duchu českým jezuitou Janem Křtitelem Votkou

Frontispis a titulní list (1887) jiného Votkova spisu o sv. Janu Nepomuckém, tentokrát o světcově úctě ve šlechtickém rodu schwarzenberském

Frontispis a titulní list (1887) jiného Votkova spisu o sv. Janu Nepomuckém, tentokrát o světcově úctě ve šlechtickém rodu schwarzenberském

"Nepomukova" smrt na obraze Ludwiga Seitze (1844-1908), italského malíře německého původu (psal se i Luigi Seitz), zde otištěném na "svatém obrázku"

"Nepomukova" smrt na obraze Ludwiga Seitze (1844-1908), italského malíře německého původu (psal se i Luigi Seitz), zde otištěném na "svatém obrázku"

Repro archív Kohoutího kříže

Reliéf na Karlově mostě tolikrát dotýkaný rukou poutníků

Reliéf na Karlově mostě tolikrát dotýkaný rukou poutníků

Repro Der Bayerwald, 2008, č. 4, s. 63

Mříž na Karlově mostě připomínající místo, kde byl Nepomuk shozen do vltavských vod

Mříž na Karlově mostě připomínající místo, kde byl Nepomuk shozen do vltavských vod

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, obálka

Oltář sv. Jana Nepomuckého při mariánském poutním kostele v Kájově

Oltář sv. Jana Nepomuckého při mariánském poutním kostele v Kájově

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 5, obálka

Socha sv. Jana Nepomuckého před kapucínským klášterem v Horšovském Týně

Socha sv. Jana Nepomuckého před kapucínským klášterem v Horšovském Týně

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 1

Sv. Jan Nepomucký z kostela v obci Bischofsreut blízko české hranice u Českých Žlebů

Sv. Jan Nepomucký z kostela v obci Bischofsreut blízko české hranice u Českých Žlebů

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 3, s. 67

Svatý Jan nad "šumavským" Nepomukem: světelný paprsek označuje na rytině z roku 1641 podle předlohy Karla Škréty světcův rodný domek

Svatý Jan nad "šumavským" Nepomukem: světelný paprsek označuje na rytině z roku 1641 podle předlohy Karla Škréty světcův rodný domek

Repro D. Vokolková, Mučedník zpovědního tajemství sv. Jan Nepomucký (1993), frontispis

Věru "dotýkaná" upomínka ze svatojánské slavnosti s "věrným vyobrazením" světcovým, jak praví její německý text

Věru "dotýkaná" upomínka ze svatojánské slavnosti s "věrným vyobrazením" světcovým, jak praví její německý text

Repro archív Kohoutího kříže

Takto uctívala podunajská monarchie českého zemského světce a patrona při 100. výročí jeho kanonizace 15. června 1829 - obálka (2006) knihy reprodukuje kolorovanou mědirytinu Johanna Böhma a Franze Boroffskyho podle kresby Václava Markovského a Josefa Šembery

Takto uctívala podunajská monarchie českého zemského světce a patrona při 100. výročí jeho kanonizace 15. června 1829 - obálka (2006) knihy reprodukuje kolorovanou mědirytinu Johanna Böhma a Franze Boroffskyho podle kresby Václava Markovského a Josefa Šembery

Repro Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem (2006), obálka

Na rytině ke 100. jubileu svatořečení sv. Jana Nepomuckého, kterou provedl Josef Jan Alois Drda podle kresby Josefa Berglera mladšího

Na rytině ke 100. jubileu svatořečení sv. Jana Nepomuckého, kterou provedl Josef Jan Alois Drda podle kresby Josefa Berglera mladšího

Repro Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Ústí nad Labem (2006), obr. příl.

Socha zemského patrona na hornoplánském náměstí

Socha zemského patrona na hornoplánském náměstí

Foto Jiří Cukr

Evropská známka papežského státu s motivem pražského světce z Karlova mostu nad Vltavou

Evropská známka papežského státu s motivem pražského světce z Karlova mostu nad Vltavou

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2019, č. 23, s. 1

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist