logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THEODOR WAGNER

Repro Les a lov : časopis pro lesnictví, lov, rybářství a přírodní vědy : věstník ústavů lesnických v Písku, 1907, č. 3, s. 61 a SOA v Třeboni - digitální archív

Vazba mapy buquoyských revírů 1914-1923 do pozemkové reformy, pět let před Wagnerovým skonem...

Vazba mapy buquoyských revírů 1914-1923 do pozemkové reformy, pět let před Wagnerovým skonem...

... a mapa samotná

Repro archív Kohoutího kříže

Budova lesního ředitelství v Nových Hradech, zbořená před rokem 1925 v místech, kde byla zbudována v roce 1938 zdejší škola

Budova lesního ředitelství v Nových Hradech, zbořená před rokem 1925 v místech, kde byla zbudována v roce 1938 zdejší škola

Repro R. Vojkovský, Nové Hrady : hrad, rezidence a zámek v jižních Čechách (2020), s. 30

Záznam o jeho úmrtí dne 17. září roku 1928 v německy psané kronice obce Údolí u Nových Hradů (Niederthal bei Gratzen)

Záznam o jeho úmrtí dne 17. září roku 1928 v německy psané kronice obce Údolí u Nových Hradů (Niederthal bei Gratzen)

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hrob Theodora Wagnera v Nových Hradech s detailem náhrobku a nejasně zachovaným letopočtem Wagnerova skonuHrob Theodora Wagnera v Nových Hradech s detailem náhrobku a nejasně zachovaným letopočtem Wagnerova skonu

Hrob Theodora Wagnera v Nových Hradech s detailem náhrobku a nejasně zachovaným letopočtem Wagnerova skonu

Foto Jan Mareš

Záznam o svatbě syna Theodora (*1876), doktora práv a praktikanta c.k. místodržitelství s Marií Makowicžkovou z Nových Hradů, dcerou Gustava Makowicžky, lesního kontrolora v Nových Hradech a jeho ženy Marie, roz. Maržikové, ze Stropnice (z dokumentu vyplývá i jméno ženichovy matky Karoliny, roz. Kollerové)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

I jeho mladší syn Heinrich (*1878), lesník v Gusswerk u Mariazell, si vzal dceru Gustava Makowicžky z Nových Hradů Sophii, a to téhož dne, jako bratr Theodor

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka (1988) průvodce po rezervaci Červené Blato v někdejším Dolním hvozdu, jejíž naučná trasa začíná i končí v Jiříkově údolí

Obálka (1988) průvodce po rezervaci Červené Blato v někdejším Dolním hvozdu, jejíž naučná trasa začíná i končí v Jiříkově údolí

Červené blato u Jiříkova ÚdolíČervené blato u Jiříkova Údolí

Červené blato u Jiříkova Údolí

Foto Pavel Polák

Obelisk v oboře Kapinos na snímku asi z roku 1862, zbudovaný v letech 1858-1860 ze dřeva a opatřený vápenným nátěrem imitujícím kamenný materiál

Obelisk v oboře Kapinos na snímku asi z roku 1862, zbudovaný v letech 1858-1860 ze dřeva a opatřený vápenným nátěrem imitujícím kamenný materiál

Repro Krajina - sídlo - obraz : romantický řád Jiřího Jana Buquoye (2015) [katalog výstavy Alšovy jihočeské galerie], s. 32

Rechle na Malši u Plava, jejichž stavbu inicioval a socha sv. Jana Nepomuckého nad nimi, kterou nechal vytvořit v roce 1882 ředitel buquoyského panství Krauskopf na památku odvrácené povodněRechle na Malši u Plava, jejichž stavbu inicioval a socha sv. Jana Nepomuckého nad nimi, kterou nechal vytvořit v roce 1882 ředitel buquoyského panství Krauskopf na památku odvrácené povodně

Rechle na Malši u Plava, jejichž stavbu inicioval a socha sv. Jana Nepomuckého nad nimi, kterou nechal vytvořit v roce 1882 ředitel buquoyského panství Krauskopf na památku odvrácené povodně

Foto Ivo Kareš

Vory na Malši u českobudějovického Železného mostu

Vory na Malši u českobudějovického Železného mostu

Repro J. Schinko, Putování městem České Budějovice (2018), s. 108

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist