logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RICHARD WAGNER

My Němci...

My Němci neuznáme nikdy tento stát!


Kronika české obecné školy Zátoň 1920-1950

Jmenoval se Richard Wagner, ale slavnému skladateli výrok nepřipisujme. Toho "našeho" Richarda Wagnera ještě 18. dubna 1934 "Budweiser Zeitung" jmenuje jako učitele v Zátoni, ovšem celým jménem Johann Richard Wagner. Týž list 7. září 1929 oznamuje ovšem jeho odchod ze Zátoně (Ottau), kde ho jako "čekatele" zaznamenává seznam učitelstva německých obecných a měšťanských škol v Čechách (i s datem narození roku 1901 v obci Neuengrün /dnes jen místní část města Wallenfels v bavorských Horních Frankách/, v záznamu o jeho smrti se dovídáme i přesné datum narození, 12. srpna 1901) v roce 1928, do Svérazi (Tweras), 20. února 1937 ohlašuje ho pak zpráva o školení matek pro "nadstranickou" akci Německé péče o mládež v Kájově (Gojau) jako tamního učitele Wagnera. To už se blíží mnichovská "dohoda" a rok nato válka. Roku 1939 bylo Richardu Wagnerovi 38 let. Válku nepřežil. Padl 10. února 1945 v hodnosti vrchního šikovatele (Oberfeldwebel) wehrmachtu u města Schwetz (dnes Świecie) v Pomořanech a je pohřben na vojenském hřbitově Glinna / Stary Czarnow. Československá republika válku sice přežila, ale všechno tu bylo po ní jinak. Svědčí o tom kronika české školy v Zátoni po roce 1945, kde jsem se vlastně s titulním výrokem Richarda Wagnera setkal, ovšem ještě ze zápisů o 10 let starších, kdy v demokratických československých volbách vyhrála totalitní Henleinova Sudetoněmecká strana (SdP). Volebním komisařem pro dnes zaniklou obec Lověšice (Lobiesching), k níž patřily i osady Rovné (Ruben), Zátoň a Všeměry (Schömern), byl pisatel kroniky, správce školy v Zátoni, definitivní učitel Zdeněk Jirásek (*28. září 1904 v Českých Budějovicích). Všech voličů bylo 160 (z toho 13 českých), z nich do Poslanecké sněmovny volilo SdP 81 osob (německou sociální demokracii 1!). Jeden z hodnotících odstavců stojí za to ocitovat beze změny (jen zkratky vypisuji celými slovy) celý i s (jazykově i v šumavském "dovětku" značně chybnou) citací německého výroku Wagnerova v originále):

Je zajímavé, že žádný veřejný činitel (ať již učitel, či sekretář atd.) národnosti německé se státnímu jazyku nenaučil a asi nenaučí. Nevěříme v jejich nemohoucnost učenlivou, ale věřím, že se státnímu jazyku učit nechtí, protože nemusí. Výrok německého učitele Richarda Wagnera z Chebska, působícího v Zátoni: "Wir, Deutcher, erkennen nie diesem Staat." nemožno bráti na lehké vážky, protože to není jedinec - to je většina německé inteligence a 100 % platí o Němcích šumavských, kteří k výroku hořejšímu si přidávají: "Böhmerwald war deutch und mus deutch bleiben."

Tu jazykovou otázku a oboustranné neporozumění nehodlám řešit, nejspíš se obojí "vyřešilo" samo. Webové stránky "Kohoutí kříž" by jinak věru nikdy nevznikly.

- - - - -
* Neuengrün (BY) / Zátoň, Větřní / Svéraz / Kájov / † Świecie (PL) / † † Glinna (PL)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Kostel v rodné obci Neuengrün v Horních Frankách
Dva odstavce z kroniky české školy v Zátoni pocházejí ze zprávy o volbách roku 1935, v nichž "demokraticky" zvítězila protototalitní Henleinova Sudetendeutsche Partei, svědčí o neřešitelnosti situace v "předmnichovské republice" (tak ji později titulovala komunistická "historiografie") pod údajným Benešovým heslem "Demokracie všem a všude"
Členský průkaz Sudetendeutsche Partei a propagační popelník v expozici Sudetoněmeckého muzea v Mnichově...
Zpráva o jeho odchodu ze Zátoně do Svérazi

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist