logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL WAGNER

Záznam křestní matriky farní obce Želnava o jeho narození v Perneku čp. 18 zdejšímu rolníku Hermannu Wagnerovi (jeho otec Franz Wagner sedlačil v Maňavě /Deutschhaidl/ na čp. 8 se svou manželkou Katharinou, roz. Strunzovou rovněž z Maňavy, čp. 1) a jeho ženě Josefě, dceři Mathiase Kindermanna z Perneku čp. 21 a Agnes, roz. Cžechové z Bělé (Parkfried) čp. 14 - podle dodatečného přípisu přestoupil Karl Wagner roku 1905 z římskokatolické církve k protestantské reformované augšpurské konfesi v rámci hesla "Pryč od Říma!"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady sedí druhý zprava vedle Hanse Schreibera a Zephyrina Zettla na snímku z roku 1927, zachycujícím setkání "feriálního", tj. "prázdninového" sdružení "Hochwald" (mezi stojícími vidíme čtvrtého zleva Josefa Ticka a šestého zleva Wilhelma Waldeka

Tady sedí druhý zprava vedle Hanse Schreibera a Zephyrina Zettla na snímku z roku 1927, zachycujícím setkání "feriálního", tj. "prázdninového" sdružení "Hochwald" (mezi stojícími vidíme čtvrtého zleva Josefa Ticka a šestého zleva Wilhelma Waldeka

Repro Hoam!, 1959, č. 8, s. 18

Snímek padesátiletého profesora Karla Wagnera s popisem okolností jeho rozhodnutí vést kroniku rodné obce (učinil je o svatodušních svátcích roku 1927 při návštěvě své matky doma v Perneku)

Snímek padesátiletého profesora Karla Wagnera s popisem okolností jeho rozhodnutí vést kroniku rodné obce (učinil je o svatodušních svátcích roku 1927 při návštěvě své matky doma v Perneku)

Repro Pamětní kniha Pernek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Úvodní pasáž jeho vlastního životopisu v obecní kronice rodné obce Pernek, který zabírá téměř osm stran psaného textu a čte se jako román, datovaný v Praze dnem 17. září roku 1928

Úvodní pasáž jeho vlastního životopisu v obecní kronice rodné obce Pernek, který zabírá téměř osm stran psaného textu a čte se jako román, datovaný v Praze dnem 17. září roku 1928

Repro Pamětní kniha Pernek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Vedle Hanse Watzlika stojí druhý zleva před rodným domem Josefa Ranka v dnes
zaniklých Chalupách, pán dál napravo v klobouku je Josef Blau, to vše v roce 1915

Vedle Hanse Watzlika stojí druhý zleva před rodným domem Josefa Ranka v dnes
zaniklých Chalupách, pán dál napravo v klobouku je Josef Blau, to vše v roce 1915

Repro Hoam!, 1953, č. 6, s. 18

Blahopřání k jeho 74. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1953

Blahopřání k jeho 74. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1953

Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 31

Zpráva o jeho úmrtí cestou autem do Saulgrub, kde bydlil a kde byl také 19. září 1956 pochován

Zpráva o jeho úmrtí cestou autem do Saulgrub, kde bydlil a kde byl také 19. září 1956 pochován

Repro Hoam!, 1956, č. 10, s. 13-14

Titulní list (1917) jeho vydání výboru z díla Josefa Ranka se spisovatelovou podobiznou
uchovávanou tehdy ještě v Rankově rodném domě v ChalupáchTitulní list (1917) jeho vydání výboru z díla Josefa Ranka se spisovatelovou podobiznou
uchovávanou tehdy ještě v Rankově rodném domě v Chalupách

Titulní list (1917) jeho vydání výboru z díla Josefa Ranka se spisovatelovou podobiznou
uchovávanou tehdy ještě v Rankově rodném domě v Chalupách

Obálka (1923) jeho knížky citací ze šumavských klasiků vydané v Horní Plané (Verlag des Vereines "Böhmerwaldmuseum")

Obálka (1923) jeho knížky citací ze šumavských klasiků vydané v Horní Plané (Verlag des Vereines "Böhmerwaldmuseum")

Temeno skalnatého vrchu Hausberg u Perneku na snímku, doprovázejícím článek Karla Schefczika o tamních nálezech keramických střepů

Temeno skalnatého vrchu Hausberg u Perneku na snímku, doprovázejícím článek Karla Schefczika o tamních nálezech keramických střepů

Repro Waldheimat, 1931, č. 7, s. 97

Vrch Hausberg, pod ním někdejší Parkfried (dnes Bělá)

Vrch Hausberg, pod ním někdejší Parkfried (dnes Bělá)

Repro Glaube und Heimat, 2002, č. 12, s. 22

Několik statků (zde vpravo čp. 7, nalevo od něj čp. 6), připomínajících někdejší Parkfried, v dnešní Bělé
podle snímku z roku 2010 přece jen zůstalo

Několik statků (zde vpravo čp. 7, nalevo od něj čp. 6), připomínajících někdejší Parkfried, v dnešní Bělé
podle snímku z roku 2010 přece jen zůstalo

Foto Pavel Polák

Dvůr jednoho z "vierkantů" v Bělé (čp. 7) na starším záběru

Dvůr jednoho z "vierkantů" v Bělé (čp. 7) na starším záběru

Repro Lidová architektura na okrese Prachatice (1981), obr. příl., foto Olga Šatavová

Bělá (Parkfried) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Bělá (Parkfried) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Bělá (Parkfried) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Děd ještě sedlačil v Maňavě (Deutschhaidl), zde zachycené na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Děd ještě sedlačil v Maňavě (Deutschhaidl), zde zachycené na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Děd ještě sedlačil v Maňavě (Deutschhaidl), zde zachycené na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hrob rodiny Wagner-Bauer z Perneku čp. 18 na želnavském hřbitově

Hrob rodiny Wagner-Bauer z Perneku čp. 18 na želnavském hřbitově

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist