logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THEODOR WAGNER

Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 125

Dům čp. 79 na borovanském náměstí vedle zámku - ...

Dům čp. 79 na borovanském náměstí vedle zámku - ...

Foto Ivo Kareš

... podle borovanské matriky se narodil na borovanském zámku čp. 79 Johannu Wagnerovi a jeho ženě Anně, roz. Pinterové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v českobudějovické "Knize oddaných" s Antonií Annou Welsch von Welschenau,
narozenou ve dnes ukrajinském Lvově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Radnice, ...

Radnice, ...

Foto Ivo Kareš

... hraniční kámen u ní s erbem Petra z Lindy, ...

... hraniční kámen u ní s erbem Petra z Lindy, ...

Foto Ivo Kareš

... tzv. "Škapulířová kaple"...... tzv. "Škapulířová kaple"...

... tzv. "Škapulířová kaple"...

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

... a zámek v rodných Borovanech

... a zámek v rodných Borovanech

Foto Ivo Kareš

Dopis Františka Palackého Wagnerovi z února roku 1863, kde připomíná jeho slib, že vytvoří dílo "o rodu Wítkowcůw", na předchozí straně pak prý označuje třeboňský archiv za "poklad na světě jediný"

Dopis Františka Palackého Wagnerovi z února roku 1863, kde připomíná jeho slib, že vytvoří dílo "o rodu Wítkowcůw", na předchozí straně pak prý označuje třeboňský archiv za "poklad na světě jediný"

Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 31

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist