logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BONFILIUS WAGNER

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 8, s. 21

Repro Gegend unter Mandelstein : Pater Bonfilius Strecke (propagační materiál, 2013)

Tady je zachycen se spolužáky z 5. třídy obecné školy v Nových Hradech školního roku 1936/37 prvý zprava v zadní řadě

Tady je zachycen se spolužáky z 5. třídy obecné školy v Nových Hradech školního roku 1936/37 prvý zprava v zadní řadě

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 6, s. 41

Jako opravdu mladý voják

Jako opravdu mladý voják

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 5, s. 18

Se svým otcem

Se svým otcem

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 44

O jeho primici 26. července 1953 v Innsbrucku na stránkách krajanského měsíčníku

O jeho primici 26. července 1953 v Innsbrucku na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 23-24 a č. 10, s. 28-29

O pouti na Dobré Vodě

O pouti na Dobré Vodě

Repro Serviten Missionen : Sonderheft über die Missionen der Diener Mariens, 1994, s. 23

Při křtu v Nových Hradech

Při křtu v Nových Hradech

Repro Serviten Missionen : Sonderheft über die Missionen der Diener Mariens, 1994, s. 23

Jeho tvář se ocitla i na DVD s filmem Václava Reischla "Heim nach Böhmen" (v české verzi "Návrat do vlasti"), inzerovaném tu v krajanském zpravodaji

Jeho tvář se ocitla i na DVD s filmem Václava Reischla "Heim nach Böhmen" (v české verzi "Návrat do vlasti"), inzerovaném tu v krajanském zpravodaji

Repro Nachrichten der Sudetendeutschen in Baden-Württemberg, 2009, č. 3, s. 11

Jeho poděkování za vánoční poštu z února 1994 doprovází vyobrazení kostela a kláštera

Jeho poděkování za vánoční poštu z února 1994 doprovází vyobrazení kostela a kláštera

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 6

V nemoci svých posledních dnů

V nemoci svých posledních dnů

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 12

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 11, s. 5

Rub a líc jeho úmrtního lístku

Rub a líc jeho úmrtního lístku

Rub a líc jeho úmrtního lístku

Pohřební vůz pátera Bonfilia

Pohřební vůz pátera Bonfilia

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 2, zadní strana obálky

Čerstvý hrob 2005 na novohradském hřbitově

Čerstvý hrob 2005 na novohradském hřbitově

Foto Jan Mareš

Jeho jméno a datum narození a úmrtí na náhrobku v Nových Hradech

Jeho jméno a datum narození a úmrtí na náhrobku v Nových Hradech

Foto Jan Mareš

Německá verze (2013) skládačky, provázející po stezce, nesoucí jeho jméno a vedoucí pod vyhlídkou Mandelstein z Nových Hradů přes zaniklé Vyhlídky, Veveří, Mýtiny až do Jedlice

Německá verze (2013) skládačky, provázející po stezce, nesoucí jeho jméno a vedoucí pod vyhlídkou Mandelstein z Nových Hradů přes zaniklé Vyhlídky, Veveří, Mýtiny až do Jedlice

Znak řádu Služebníků Mariiných (servitů)

Znak řádu Služebníků Mariiných (servitů)

Repro Česko-bavorské Výhledy, 1991, č. 24, s. 11

Klášter servitů v Nových Hradech, kde se v roce 2002 konala v rámci setkání "Literární Šumava" i prezentace internetových stránek Kohoutího kříže

Klášter servitů v Nových Hradech, kde se v roce 2002 konala v rámci setkání "Literární Šumava" i prezentace internetových stránek Kohoutího kříže

Foto Ivo Kareš

Dva snímky, ten jeden z roku 1927 se sestrou představenou Stanislavou uprostřed mezi dětmi a druhý z roku 1993 se stoletou budovou dětského domova, dosvědčují, že v Nových Hradech působily kdysi i sestry řádu servitů	Dva snímky, ten jeden z roku 1927 se sestrou představenou Stanislavou uprostřed mezi dětmi a druhý z roku 1993 se stoletou budovou dětského domova, dosvědčují, že v Nových Hradech působily kdysi i sestry řádu servitů

Dva snímky, ten jeden z roku 1927 se sestrou představenou Stanislavou uprostřed mezi dětmi a druhý z roku 1993 se stoletou budovou dětského domova, dosvědčují, že v Nových Hradech působily kdysi i sestry řádu servitů

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 51-52

Dnes (2012) je budova součástí areálu mateřské školy (vpravo je vidět bývalý chudobinec, viz Margarete von Buquoyvá)

Dnes (2012) je budova součástí areálu mateřské školy (vpravo je vidět bývalý chudobinec, viz Margarete von Buquoyvá)

Foto Ivo Kareš

Mědirytiny poutního kostela v Dobré Vodě s hostincem a panskou rezidencí pochází z konce 18. století a je dílem Antona Klaubera

Mědirytiny poutního kostela v Dobré Vodě s hostincem a panskou rezidencí pochází z konce 18. století a je dílem Antona Klaubera

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 225

Marie Utěšitelka na plastice Piety z Dobré Vody u Nových Hradů

Marie Utěšitelka na plastice Piety z Dobré Vody u Nových Hradů

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 8, s. 10

Svatý obrázek z Dobré Vody u Nových Hradů s verši německé katolické básnířky Corduly Schmidové,
roz. Wöhlerové (1845-1916), která psala i pod pseudonymem Cordula Peregrina, tj. "poutnice Kordula"

Svatý obrázek z Dobré Vody u Nových Hradů s verši německé katolické básnířky Corduly Schmidové,
roz. Wöhlerové (1845-1916), která psala i pod pseudonymem Cordula Peregrina, tj. "poutnice Kordula"

Repro A . Vávra, Gratzenerland : Geschichte und Geschichten (1992), s. 91

Dobrá Voda u Nových Hradů na staré pohlednici s poutnickým zástupem vpředu

Dobrá Voda u Nových Hradů na staré pohlednici s poutnickým zástupem vpředu

Poutní prapor z Dobré Vody

Poutní prapor z Dobré Vody

Foto Pavel Polák

Z jeho rodného Údolí u Nových Hradů pochází i balvan, dodnes stojící před budovou Jihočeské vědecké knihovny (bývalého sídla Muzea dělnického revolučního hnutí), kde 28. října roku 1986 došlo k památnému výbuchu, který měl zneklidnit totalitní centra, sídlící kolem

Z jeho rodného Údolí u Nových Hradů pochází i balvan, dodnes stojící před budovou Jihočeské vědecké knihovny (bývalého sídla Muzea dělnického revolučního hnutí), kde 28. října roku 1986 došlo k památnému výbuchu, který měl zneklidnit totalitní centra, sídlící kolem

Repro archív Kohoutího kříže

Přesun balvanu z Novohradských hor do Českých Budějovic, zachycený
v dobovém propagandistiském filmu (stopáž 21:55)

Výstavba Muzea dělnického revolučního hnutí Jižních Čech (1975), Filmotéka Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Záběr z usazování balvanu

Záběr z usazování balvanu

Repro Deset let : 1975-1985 : Muzeum dělnického revolučního hnutí v Českých Budějovicích (1985), obr. příl.

Repro Jihočeská pravda, 9. 5. 1975, s. 3

Repro Českobudějovický deník, 25. 2. 2010, s. 7

Obálka publikace (1986), která vyšla tři roky pčed "něžnou revolucí" v Jihočeském nakladatelství a učinila z balvanu výrazný symbol "vítězných let" KSČ

Obálka publikace (1986), která vyšla tři roky pčed "něžnou revolucí" v Jihočeském nakladatelství a učinila z balvanu výrazný symbol "vítězných let" KSČ

Takto měl balvan vyhlížet coby "pěst dělnické třídy" - jeho hmotnost ovšem autoři textu téměř 3x podcenili

Takto měl balvan vyhlížet coby "pěst dělnické třídy" - jeho hmotnost ovšem autoři textu téměř 3x podcenili

Repro M. Binder - D. Kovář, Projekty ze šuplíku : nerealizované nápady, které mohly změnit České Budějovice (2018), s. 133

"Ozdobený" balvan v roce 1975 a už jenom jako vzpomínka na Kozí vrch (Gaisberg) při jeho rodném Údolí (Jetzkobrunn) 2010"Ozdobený" balvan v roce 1975 a už jenom jako vzpomínka na Kozí vrch (Gaisberg) při jeho rodném Údolí (Jetzkobrunn) 2010

"Ozdobený" balvan v roce 1975 a už jenom jako vzpomínka na Kozí vrch (Gaisberg) při jeho rodném Údolí (Jetzkobrunn) 2010

Repro Jihočeská pravda, 9. 5. 1975, s. 3 a foto Ivo Kareš

V roce 2019 se balvan dočkal dalšího stěhování, tentokrát jen o 23 metrů v souvislosti s přístavbou nového křídla Jihočeské vědecké knihovny

Archív Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Poněkud upozaděný vedle nové budovy

Poněkud upozaděný vedle nové budovy

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist