logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KURT VANCSA

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1969, č. 3/4, s. 90

Záznam o jeho narození v křestní matrice vídeňské farnosti při kostele sv. Floriána (Matzleinsdorf) s přípisy o svatbě a úmrtí

Repro Matricula Online

Záznam o svatbě v oddací matrice farnosti při kostele sv. Karla Boromejského ve Vídni

Repro Matricula Online

Obálka (1960) paperbackového vydání Písně o Nibelunzích s jeho úvodem

Obálka (1960) paperbackového vydání Písně o Nibelunzích s jeho úvodem

Repro www stránky Amazon.com

Podobizna Rudolfa Majuta, s nímž Vancsa polemizuje, na obálce knihy jeho textů (1995, Jürgen Häusser, Darmstadt)

Podobizna Rudolfa Majuta, s nímž Vancsa polemizuje, na obálce knihy jeho textů (1995, Jürgen Häusser, Darmstadt)

Repro www stránky Booklooker.de

Urnový háj v Linci

Urnový háj v Linci

Repro Wikipedia, foto Ailura

Pohled na lineckou zemskou knihovnu jako architektonický celek

Pohled na lineckou zemskou knihovnu jako architektonický celek

Repro Wikipedia, foto Oberösterreichische Landesbibliothek

Dolnorakouská zemská knihovna v Sankt Pölten

Dolnorakouská zemská knihovna v Sankt Pölten

Repro Wikipedia, foto Ralf Roletschek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist