logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JAN VACLÍK

Repro Světozor 1897/1898, č. 34, s. 405 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Digitalizovaný archiv časopisů)

Časopis Světozor přinesl o něm v článku na počest Slavností Palackého tento obdivný text

Repro Světozor 1897/1898, č. 34, s. 405-406
(Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Digitalizovaný archiv časopisů)

Na stránkách časopisu Zlatá Praha figuroval v roce 1898 při téže příležitosti jako "slovanský host", státní rada a redaktor Petrohradských vědomostí

Na stránkách časopisu Zlatá Praha figuroval v roce 1898 při téže příležitosti jako "slovanský host", státní rada a redaktor Petrohradských vědomostí

Repro Zlatá Praha 1897/1898, č. 34, s. 407 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Digitalizovaný archiv časopisů)

Záznam o jeho narození v doudlebské křestní matrice

Záznam o jeho narození v doudlebské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození jeho bratra Andrease, budoucího děda Hanse Watzlika

Záznam o narození jeho bratra Andrease, budoucího děda Hanse Watzlika

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na návsi v Plavu zaujímá čp. 5, kde se narodil, opravdu výrazné postavení

Na návsi v Plavu zaujímá čp. 5, kde se narodil, opravdu výrazné postavení

Repro Mapy.cz

Statek čp. 5 v Plavu na snímku z roku 1904, kdy už patřil vzdáleně příbuzné rodině Novákových

Statek čp. 5 v Plavu na snímku z roku 1904, kdy už patřil vzdáleně příbuzné rodině Novákových

Repro archív Jana Šimánka

Dva záběry dnešní podoby čelní fronty stavení čp. 5 v Plavu

Dva záběry dnešní podoby čelní fronty stavení čp. 5 v Plavu

Dva záběry dnešní podoby čelní fronty stavení čp. 5 v Plavu

Foto Jan Mareš

Kamenný stůl ze dvora plavského statku čp. 5, který tam byl odedávna a podle lidového podání se na něm odváděly poddanské dávky

Kamenný stůl ze dvora plavského statku čp. 5, který tam byl odedávna a podle lidového podání se na něm odváděly poddanské dávky

Repro archív Jana Šimánka

Dnešní znak rodné obce Plav, jejíž heslo na Wikipedii ho uvádí mezi tamními význačnými rodáky

Dnešní znak rodné obce Plav, jejíž heslo na Wikipedii ho uvádí mezi tamními význačnými rodáky

Repro Wikipedia

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství o něm prozrazuje téměř všechno, zřejmě kvůli jeho diplomatické funkci s přípisem, že bez úředního povolení nesmí, nejspíše dočasně, opustit Prahu

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 666, obraz 283
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záhlaví budějovického listu a jeho titulního článku v něm

Záhlaví budějovického listu a jeho titulního článku v něm

Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1852, č. 21, s. 1

Autorem rozsáhlého hesla o něm v Riegrově slovníku naučném není nikdo jiný než Karel Kramář

Repro Slovník naučný. Díl devátý, Š - Vzývání svatých (1872), s. 841

Obsáhlé heslo ve Wurzbachově lexikonu význačných rakouských osobností

Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des kaisersthums Oesterreich (1887), s. 188-189

Vaclíkovo rodové schéma i s vazbou na Hanse Watzlika

Vypracovali PhDr. Jan Šimánek a PhDr. František Koreš

Na těchto genealogických stránkách je titulován jako poradce ruské "zahraniční cenzury" (!) a je k dispozici i rozrod jeho ruské manželky Viktorie Andrianovny, roz. Stefanovičové

Na těchto genealogických stránkách je titulován jako poradce ruské "zahraniční cenzury" (!) a je k dispozici i rozrod jeho ruské manželky Viktorie Andrianovny, roz. Stefanovičové

Repro www stránky Geni.com

Vila Karla Kramáře, autora výše uvedeného slovníkového hesla, na znovu dnes Rusy zabraném Krymu

Vila Karla Kramáře, autora výše uvedeného slovníkového hesla, na znovu dnes Rusy zabraném Krymu

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 411

Jeho heslo v Masarykově slovníku naučném

Jeho heslo v Masarykově slovníku naučném

Repro Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl VII, Š-Ž. (1933), s. 520

Recenze článku o něm ve Slovanském přehledu

Recenze článku o něm ve Slovanském přehledu

Repro Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1985, č. 4, s. 312-313

Národnostní mapa rakousko-uherského mocnářství dovozuje převahu slovanského živlu, která se ovšem v pozdější první republice zvýrazňovala i uměle fikcí tzv. "československého" národa, aby se nemalý německý (a na Slovensku madarský) podíl oslabil

Repro Sudeten Jahrbuch 1952, s. 24

Jeho synovec a jmenovec Jan Baptista Vaclík (1855-1933), první generální ředitel rakouské polní pošty

Jeho synovec a jmenovec Jan Baptista Vaclík (1855-1933), první generální ředitel rakouské polní pošty

Repro z archívu Jana Šimánka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist