logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERTRUDE URZIDILOVÁ

Mladá Gertruda Thiebergerová na břehu Vltavy v Praze roku 1918

Mladá Gertruda Thiebergerová na břehu Vltavy v Praze roku 1918

Repro Sudetenland, 1998, č. 1, s. 49

Podle tohoto záznamu v židovské matrice města Golčův Jeníkov se tu narodila dne 20. července roku 1898 v domě čp. 159 a 30. července pak dostala jméno Gertrud - otcem dítěte byl zdejší rabín PhDr. Karl Thieberger, dívčinou matkou pak Sophie, roz. Wachtelová, kmotry dívčinými se stali Lazar Schrecker a Bernard Schlesinger z Golčova Jeníkova, porodní bábou byla Julie Picková také odtud

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)

Jiná fotografie z roku 1918

Jiná fotografie z roku 1918

Repro K. Johann - V. Schneider, HinterNational : Johannes Urzidil (2010), s. 28

Busta Gertrude Urzidilové z roku 1928
od sochaře Karla Vogela (1897-1961)

Busta Gertrude Urzidilové z roku 1928
od sochaře Karla Vogela (1897-1961)

Repro archív autora

Manželé Urzidilovi (1966)

Manželé Urzidilovi (1966)

Repro J. Serke, Böhmische Dörfer (1987), s. 196

Její bratr Friedrich Thieberger, šéfredaktor časopisu B'nai B'rith (Synové smlouvy), známý i jako Kafkův učitel hebrejštiny, tu je na snímku podepsán českou podobou svého jména

Její bratr Friedrich Thieberger, šéfredaktor časopisu B'nai B'rith (Synové smlouvy), známý i jako Kafkův učitel hebrejštiny, tu je na snímku podepsán českou podobou svého jména

Repro K. Čapková, Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách, 1918-1938 (2005), s. 87

Její otec, rabín Dr. Karl Thieberger

Její otec, rabín Dr. Karl Thieberger

Repro archív autora

Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství ji nacházíme jako jednu z ratolestí rodiny rabína Karla Thiebergera z Golčova Jeníkova a jeho ženy Sofie, roz. Wachtlové - jako poslední z bydlišť je tu uvedena Kaprová ulice, ústící do dnešního náměstí Franze Kafky

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 644, obraz 334
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Citační záznam na publikaci o ní

Citační záznam na publikaci o ní

ReproCenter for Jewish History: Digital Collections

Židovský hřbitov v Paramus, New Jersey, kde je pochována

Židovský hřbitov v Paramus, New Jersey, kde je pochována

Repro www stránky Cedar Park and Beth El Cemeteries

Stará část rozsáhlého židovského hřbitova v Golčově Jeníkově, tajemná zelená předzvěst věčného domova

Stará část rozsáhlého židovského hřbitova v Golčově Jeníkově, tajemná zelená předzvěst věčného domova

Repro B. Rozkošná - P. Jakubec, Židovské památky Čech : historie a památky židovského osídlení Čech (2004), s. 57

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist