logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERTRUDE URZIDILOVÁ

Mladá Gertruda Thiebergerová na břehu Vltavy v Praze roku 1918

Mladá Gertruda Thiebergerová na břehu Vltavy v Praze roku 1918

Repro Sudetenland, 1998, č. 1, s. 49

Podle tohoto záznamu v židovské matrice města Golčův Jeníkov se tu narodila dne 20. července roku 1898 v domě čp. 159 a 30. července pak dostala jméno Gertrud - otcem dítěte byl zdejší rabín PhDr. Karl Thieberger, dívčinou matkou pak Sophie, roz. Wachtelová, kmotry dívčinými se stali Lazar Schrecker a Bernard Schlesinger z Golčova Jeníkova, porodní bábou byla Julie Picková také odtud

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Jiná fotografie z roku 1918

Jiná fotografie z roku 1918

Repro K. Johann - V. Schneider, HinterNational : Johannes Urzidil (2010), s. 28

Busta Gertrude Urzidilové z roku 1928 od sochaře Karla Vogela (1897-1961)

Busta Gertrude Urzidilové z roku 1928 od sochaře Karla Vogela (1897-1961)

Repro archív Kohoutího kříže

S manželem na snímku z Twin Farms v USA roku 1948

S manželem na snímku z Twin Farms v USA roku 1948

Repro Sudetenland, 2023, č. 3-4, s. 84

Ještě jednou manželé Urzidilovi (1966)

Ještě jednou manželé Urzidilovi (1966)

Repro J. Serke, Böhmische Dörfer (1987), s. 196

Její bratr Friedrich Thieberger, šéfredaktor časopisu B'nai B'rith (Synové smlouvy), známý i jako Kafkův učitel hebrejštiny, tu je na snímku podepsán českou podobou svého jména

Její bratr Friedrich Thieberger, šéfredaktor časopisu B'nai B'rith (Synové smlouvy), známý i jako Kafkův učitel hebrejštiny, tu je na snímku podepsán českou podobou svého jména

Repro K. Čapková, Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách, 1918-1938 (2005), s. 87

Její otec, rabín Dr. Karl Thieberger

Její otec, rabín Dr. Karl Thieberger

Repro archív Kohoutího kříže

Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství ji nacházíme jako jednu z ratolestí rodiny rabína Karla Thiebergera z Golčova Jeníkova a jeho ženy Sofie, roz. Wachtlové - jako poslední z bydlišť je tu uvedena Kaprová ulice, ústící do dnešního náměstí Franze Kafky

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 644, obraz 334
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Židovský hřbitov v Paramus, New Jersey, kde je pochována

Židovský hřbitov v Paramus, New Jersey, kde je pochována

Repro www stránky Cedar Park and Beth El Cemeteries

Citační záznam na publikaci o ní

Citační záznam na publikaci o ní

Repro Center for Jewish History: Digital Collections

Podstatný text o ní, jehož autorem je Miloš Doležal, ze stránek věstníku Federace židovských obcí Roš chodeš (což je hebrejsky "hlava /záhlaví, prvý den/ měsíce")

Repro Roš chodeš, 2020, č. 11, s. 14-16 a č. 12, s. 10-11

Stará část rozsáhlého židovského hřbitova v Golčově Jeníkově, tajemná zelená předzvěst věčného domova

Stará část rozsáhlého židovského hřbitova v Golčově Jeníkově, tajemná zelená předzvěst věčného domova

Repro B. Rozkošná - P. Jakubec, Židovské památky Čech : historie a památky židovského osídlení Čech (2004), s. 57

Takto zachytil pražský rodík Emil Orlik (1870-1932) na své grafice roku 1928, kdy jí bylo 30 let a netušila ještě nic o své americké budoucnosti, stavbu jednoho z newyorských mrakodrapů

Takto zachytil pražský rodík Emil Orlik (1870-1932) na své grafice roku 1928, kdy jí bylo 30 let a netušila ještě nic o své americké budoucnosti, stavbu jednoho z newyorských mrakodrapů

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 23, s. 9

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist