logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ENGELMAR HUBERT UNZEITIG

Láska znásobuje síly

Poslední dopis z Dachau - únor 1945

Moje milá sestro!
I mně velice potěšilo, že jsem po dlouhé době dostal Tvůj dopis jako znamení, že žiješ. Snad nesou mnohou vinu na tom všem i narušené dopravní poměry. Nic z toho nám však nedokáže vzít klidnou jistotu, že my všichni se cítíme v bezpečí Boží dlaně, jak o tom hovoří svatý Pavel: Ať už žijeme či jdeme na smrt, patříme Pánu! Veškeré naše konání, veškerá naše vůle i možnosti, co jiného je to než Jeho Milost, která nás nese a vede. Jeho všemohoucí milost nám pomáhá překonávat těžkosti, ano, jak říká svatá Felicitas, to sám Spasitel trpí v nás a s námi zápasí pln i naší dobré vůle o vítězný triumf své Milosti. Tak můžeme i my množit Jeho chválu a čest, jen když nebudeme klást překážky jeho Milostivé vůli a když se Jí dokážeme beze zbytku odevzdat. Láska znásobuje síly, činí nás vynalézavými, činí nás vnitřně svobodnými a šťastnými. Skutečně se nevejde do žádného lidského srdce to, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. I ona se ovšem setkává s drsnou skutečností tohoto pozemského bytí, se vším jeho chvatem a spěchem, se všemi nepřiměřenými jeho přáními a žádostmi, s jeho sváry a nenávistí, zraňující jako kousavý mráz, avšak hřejivé paprsky, které vydává ono slunce Lásky dobrotivého Otce, jsou přece silnější a náleží jim konečný triumf, jelikož Dobro je přece nesmrtelné a vítězství zůstává u Boha, byť i se nám zdá někdy neužitečné šířit lásku v tomto světě. Stále znovu však je patrné, že lidské srdce je určeno lásce a nedokáže její moci trvale vzdorovat, pokud se zakládá opravdu jen v Bohu. Chceme i nadále konat a obětovat všechno pro to, aby láska a mír se brzy mohly znovu ujmout vlády.
Také Ti už Friedrich tak dlouho napsal? Bůh ho posiluj a chraň a dejž mu útěchu. My tu jsme, díky Bohu, zdrávi a neporušeni, i páter Lenz. V modlitbách stále na Tě pamatující zdraví Tě co nejsrdečněji

Hubert.

Tady se v dopise své sestře Regině, řádovým jménem Adelhild Unzeitigové, podepsal mučedník víry a katolický kněz Engelmar Unzeitig tak, jak ho znala od společného dětství. Narodili se v chudé rolnické rodině v Hradci nad Svitavou, tehdy německy zvaném Greifendorf. Hubert spatřil světlo světa v tom kraji, označovaném také Hřebečsko (Schönhengstgau), 1. března 1911. I slavný vídeňský kardinál Friedrich Gustav Piffl (1864-1932) pocházel z Lanškrouna (Landskron) na Hřebečsku. V 17 letech odešel mladý Unzeitig z českomoravského pomezí k mariannhillským misionářům do Reimlingenu v augsburgské diecézi. Ve Würzburgu byl roku 1939 vysvěcen na kněze a přijal jméno Engelmar. Už za války se stala jeho prvním kněžským místem šumavská Zadní Zvonková (Glöckelberg). Po udání jedním z místních obyvatel za výroky nepřátelské nacistickému režimu (mj. údajné "zastávání se Židů při kázání") ocitl se roku 1941 P. Engelmar nejprve ve vězení v Linci a po několika týdnech vazby pak v koncentračním táboře v Dachau nedaleko Mnichova. Od té chvíle nosil v "kněžském" bloku vězeňské číslo 26 147 jako jeden z bezejmenných mezi třemi tisíci duchovních nejrůznějšíchvyznání. "Anděla z Dachau", jak je tento kandidát blahoslavenství také nazýván, učinilo z něho rozhodnutí pomáhat v nejtěžších podmínkách z lásky k bližním právě těm postiženým snad nejvíce, totiž ruským zajatcům smrtelně nakaženým tyfem. Jako budoucí misijní kněz uměl totiž rusky a překládal dokonce do ruštiny některé části Písma. V posledním dopise se označuje za dosud zdravého a "neporušeného". Krátce nato koncem měsíce února už ležel nakažen ve vysokých horečkách a 2. března 1945 nemoci podlehl. Urna s jeho tělesnými ostatky je od roku 1968 v chrámu mariannhillských misionářů ve Würzburgu. Tady došlo dne 24. září 2016 i za účasti českého ministra kultury Daniela Hermana k Unzeitigovu blahořečení.

- - - - -
* Hradec nad Svitavou / Zvonková / † Dachau (BY) / † † Würzburg (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

V roce 2015 jej na svém blogu připomenul Tomáš Vodvářka
Zvonková se díky jeho prohlášení za mučedníka papežem Františkem I., umožňujícím Unzeitigovo blahořečení, stane poutním místem
Blahořečen byl 24. září 2016 ve Würzburgu i za účasti Daniela HermanaBlahořečen byl 24. září 2016 ve Würzburgu i za účasti Daniela Hermana

zobrazit všechny přílohy

TOPlist