logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTILIE ULLMANNOVÁ

Titulní list jejích vzpomínek (2013), psaných už v roce 1985 a zveřejněných na webu její dcerou

Titulní list jejích vzpomínek (2013), psaných už v roce 1985 a zveřejněných na webu její dcerou

Repro www stránky Böhmerwaldbund Oberösterreich

Arch ze sčítání lidu v roce 1921 pro loučovický dům čp. 63, zachycující rodinu Johanna a Anny Hengsterových i s jejich třemi dcerami, z nichž Ottilie byla tou nejmladší

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Loučovický dům čp. 63 na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Loučovický dům čp. 63 na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Loučovická poutní korouhev v kapli u Guglwaldu, která je upravena
na pietní místo vysídlených šumavských Němců

Loučovická poutní korouhev v kapli u Guglwaldu, která je upravena
na pietní místo vysídlených šumavských Němců

Foto Pavel Polák

Záznam křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší o narození otcově v Tiché čp. 99

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Kapličky o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Desky křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší, v níž je zaznamenáno otcovo narození

Desky křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší, v níž je zaznamenáno otcovo narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rozrod Johanna Dunzendorfera z Kapliček na stránkách tamního "rodového katastru", kde mezi dětmi z jeho druhého manželství s Theresií, roz. Prichligovou, nacházíme i Annu, maminku "naší" Ottilie

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

TOPlist