logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN TWARDZIK

Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, datovaných 25. srpna 1925Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, datovaných 25. srpna 1925

Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, datovaných 25. srpna 1925

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

S rodinou

S rodinou

Repro Ústřední církevní archív ČCE

Pod jménem Johann Twarzig(!) tu figuruje jako učitel evangelického náboženství
na dívčí obecné škole v Českých Budějovicích k roku 1928

Pod jménem Johann Twarzig(!) tu figuruje jako učitel evangelického náboženství
na dívčí obecné škole v Českých Budějovicích k roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 67

Výzva k jednotě sudetských Němců z března roku 1938, pod níž se podepsal evangelický farář Wehrenfennig ze severočeských Trnovan (Turn), svědčí o vlivu "německé" církve "od Šumavy do Slezska, od Chebska do Karpat" v národně socialistickém duchu

Výzva k jednotě sudetských Němců z března roku 1938, pod níž se podepsal evangelický farář Wehrenfennig ze severočeských Trnovan (Turn), svědčí o vlivu "německé" církve "od Šumavy do Slezska, od Chebska do Karpat" v národně socialistickém duchu

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 26, s. 7

V září 1938 tu na nejmenovaném místě snímají členové armádního asistenčního oddílu znak SdP nad vchodem do sekretariátu právě zakázané strany

V září 1938 tu na nejmenovaném místě snímají členové armádního asistenčního oddílu znak SdP nad vchodem do sekretariátu právě zakázané strany

Repro Lidové noviny, 11. 4. 2019, s. 9 (foto archív Karla Straky)

Článek listu "Českobudějovické noviny" z léta roku 1938 o něm

Článek listu "Českobudějovické noviny" z léta roku 1938 o něm

Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 30, s. 2

Peprný sloupek v Jihočeských listech ze září roklu 1938, kde se dočítáme i o českém označení zvonu "die große Bummerin" - znělo Velká Bručka

Peprný sloupek v Jihočeských listech ze září roklu 1938, kde se dočítáme i o českém označení zvonu "die große Bummerin" - znělo Velká Bručka

Repro Jihočeské listy, 1938, č. 74, s. 2

Z rozdělení tříd, jak je zaznamenává kronika německé školy v Dolním Dvořišti, vysvítá, že spolu s jeho dcerou Sieghilde tu učil i Severin Gottsmich

Z rozdělení tříd, jak je zaznamenává kronika německé školy v Dolním Dvořišti, vysvítá, že spolu s jeho dcerou Sieghilde tu učil i Severin Gottsmich

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ze životopisu Sieghilde Twardzikové na stránkách této kroniky je patrno, jak mladá učitelka putovala po školních štacích celých jižních Čech

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Roku 1949 se podle blahopřání v krajanském měsíčníku v Thyrnau znovu oženil

Roku 1949 se podle blahopřání v krajanském měsíčníku v Thyrnau znovu oženil

Repro Hoam!, 1949, č. 11, s. 23

Blahopřání k narozeninám jeho dcery Sieghilde na stránkách krajanského měsíčníku

Blahopřání k narozeninám jeho dcery Sieghilde na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1978, č. 12, s. 454

O smrti Sieghilde, která zemřela 8. března 1981 v Kronwieden (dnes část bavorské obce Loiding) ve věku 66 let

O smrti Sieghilde, která zemřela 8. března 1981 v Kronwieden (dnes část bavorské obce Loiding) ve věku 66 let

Repro Hoam!, 1981, č. 5, s. 251

Rukopis básně

Rukopis básně

Repro archív Kohoutího kříže

Medailon Ericha Wehrenfenniga, pocházejícího ze Slezska jako Twardzik, na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 29, s. 8

Dva plány evangelického kostela v Českých Budějovicích

Dva plány evangelického kostela v Českých Budějovicích

Dva plány evangelického kostela v Českých Budějovicích

Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, reprofoto Milan Binder

Evangelický kostel v dnešní ulici 28. října (viz i Maria Wicpaleková)Evangelický kostel v dnešní ulici 28. října (viz i Maria Wicpaleková)

Evangelický kostel v dnešní ulici 28. října (viz i Maria Wicpaleková)

Foto Ivo Kareš a Leona Töröková

Obraz "Dobrého pastýře", původně umístěný na hlavním oltáři evangelického kostela

Obraz "Dobrého pastýře", původně umístěný na hlavním oltáři evangelického kostela

Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, foto Milan Binder

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist