logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARGARETHE TRÖMLOVÁ

Repro Hoam!, 2014, č. 3, s. 82

Model usedlosti zvané "Trömei-Haus"

Model usedlosti zvané "Trömei-Haus"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977, č. 11, s. 382

Snímek tzv. "Trömelkapelle" doprovází článek o "divokém honu",
který tu prý bylo slýchat a před nímž prý bývala ochranou

Snímek tzv. "Trömelkapelle" doprovází článek o "divokém honu",
který tu prý bylo slýchat a před nímž prý bývala ochranou

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2009, č. 9, s. 21

Boží muka "u Tremlova dvora" na snímku z roku 2009

Boží muka "u Tremlova dvora" na snímku z roku 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 246, foto Zdenka Paloušová

Statek "U Tremlů" na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Statek "U Tremlů" na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Statek "U Tremlů" na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

K úmrtí manžela napsala do krajanského měsíčníku tento nekrolog

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1996, č. 9, s. 436-437

Její nekrolog v krajanském měsíčníku

Její nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 2014, č. 3, s. 82-83

V roce jejího úmrtí oslavil vídeňský Böhmerwaldbund 50 let své existence

V roce jejího úmrtí oslavil vídeňský Böhmerwaldbund 50 let své existence

Repro Hoam!, 2014, č. 3, s. 81

Hütteldorfský hřbitov ve Vídni - těch korun!

Hütteldorfský hřbitov ve Vídni - těch korun!

Repro Wikipedia, foto Peter Gugerell

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist