logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GABRIELE TROFEIEROVÁ

Libínské Sedlo na snímku Josefa Seidela

Libínské Sedlo na snímku Josefa Seidela

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Kostel sv. Anny v Libínském Sedle obehnaný ještě zídkou se hřbitovem...

Kostel sv. Anny v Libínském Sedle obehnaný ještě zídkou se hřbitovem...

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 13, s. 534

... a socha patronky kostela ze 16. století z jeho hlavního oltáře

... a socha patronky kostela ze 16. století z jeho hlavního oltáře

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 13, s. 535

Návrh hlavního oltáře kostela v Libínském Sedle od netolického truhláře Veitha z roku 1739

Návrh hlavního oltáře kostela v Libínském Sedle od netolického truhláře Veitha z roku 1739

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 150 (SOA Třeboň, odd. ČK, Vs Prachatice, inv.č. 398, sign. IIIKa 19d, no.2.)

Soubor soch sv. Zachariáše, Panny Marie a sv. Jana Křtitele z inventáře kostela svědčí o jeho někdejším významu

Soubor soch sv. Zachariáše, Panny Marie a sv. Jana Křtitele z inventáře kostela svědčí o jeho někdejším významu

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 13, s. 536

Dvě poškozené sochy tohoto souboru jsou dnes součástí sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Dvě poškozené sochy tohoto souboru jsou dnes součástí sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 45

Dnešní (2012) pohled na kostel na Libínském SedleDnešní (2012) pohled na kostel na Libínském Sedle

Dnešní (2012) pohled na kostel na Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Záběry ze hřbitovaZáběry ze hřbitova

Záběry ze hřbitova

Foto Ivo Kareš

Památník padlých a pohřešovaných z Libínského Sedla a Perlovic, vztyčený vyhnanci v bavorském Philippsreutu

Památník padlých a pohřešovaných z Libínského Sedla a Perlovic, vztyčený vyhnanci v bavorském Philippsreutu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 11, obálka

Záhlaví článku o starých Fefrech ve vánočním čísle časopisu Vítaný host z roku 2009

Záhlaví článku o starých Fefrech ve vánočním čísle časopisu Vítaný host z roku 2009

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2009, s. 26

Vánoční hra z Fefrů

Vánoční hra z Fefrů

Repro V. Starý, Stará Šumava (1991), s. 193

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist