logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF RUPERT TRINKS

Záznam o jeho narození v havraňské matrice  - otec Johann i matka Maria
byli "subditi pontenses", tj. "mostečtí podanní"

Záznam o jeho narození v havraňské matrice - otec Johann i matka Maria
byli "subditi pontenses", tj. "mostečtí podanní"

Repro SOA Litoměřice

Titulní listy (1831) jeho dvoudílného překladu Wranovy "Hystorye biblické"Titulní listy (1831) jeho dvoudílného překladu Wranovy "Hystorye biblické"

Titulní listy (1831) jeho dvoudílného překladu Wranovy "Hystorye biblické"

Vazba a titulní list (1848) spisu pozdějšího biskupa českobudějovického (Jirsík se jím stal v roce 1851),
který Trinks přeložil do němčinyVazba a titulní list (1848) spisu pozdějšího biskupa českobudějovického (Jirsík se jím stal v roce 1851),
který Trinks přeložil do němčiny

Vazba a titulní list (1848) spisu pozdějšího biskupa českobudějovického (Jirsík se jím stal v roce 1851),
který Trinks přeložil do němčiny

V předmluvě tohoto druhého vydání Jirsíkova "Bohomila" upozorňuje, že německy už vyšel v roce 1838 pod titulem "Gottlieb" v Linci zásluhou G. Antona, spirituála kněžského domu v Mitterbergu

V předmluvě tohoto druhého vydání Jirsíkova "Bohomila" upozorňuje, že německy už vyšel v roce 1838 pod titulem "Gottlieb" v Linci zásluhou G. Antona, spirituála kněžského domu v Mitterbergu

Repro J. V. Jirsík, Bohomil : ein nützliches und heilsames Lesebuch, in welchem ein aufrichtiger nichtkatholischer Christ erzählt, aus welchen Ursachen er in den Schoosz der heiligen katholichen Kirche zurückgekehrt ist (1848), s. III-IV

Papírová vazba třetího "rozmnoženého" vydání (1850)

Papírová vazba třetího "rozmnoženého" vydání (1850)

TOPlist