logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST GOTTFRIED IGNAZ TREBEN

Všem přátelům a známým

Všem přátelům a známým podáváme truchlivou zprávu, že můj drahý manžel, náš nejlepší otec, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc

ss. (v originále "Pg.", tj. "stranický soudruh" - pozn. překl.) Gottfried Trzebin,
řídící učitel,

ředitel obecné školy a všeobecné průmyslové učňovské školy v Kaplici (v originále "und allg. gew. Berufschule in Kaplitz" - pozn. překl.), nositel zlatého čestného odznaku Hitlerjugend, vedoucí úřadovny místní skupiny NSV (rozuměj National Sozialistische Volkswohlfahrt, tj. "Národně socialistický blahobyt"/!/ - pozn. překl.) v Kaplici, nositel medaile lidové péče (v originále "Medaille für Volkstumspflege" - pozn. překl.)

po krátké těžké nemoci v 64 letech věku zemřel 9. dubna 1944.
Ing. Ernst Treben, syn                            Clara Trzebinová,choť
jménem všech příbuzných.

Kaplice, 10. dubna 1944.


Budweiser Zeitung, 1944, č. 35, s. 16

Úmrtí jednoho ze synů učitelské rodiny Ignaze Trzebina, zastoupeného i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, totiž Gottfrieda Theodora Trzebina (*3. října 1880 ve Strýčicích /Stritschitz/) se stalo zejména formou nacistického pohřbu (už na parte předznačeného nordickou runou smrti ᛣ) událostí už více než pět let "říšské" Kaplice. Syn zemřelého Ernst Gottfried Ignaz Treben (*11. června roku 1908 v Kaplici čp. 60) sice třemi "křestními" jmény prezentoval spřízněnost s otcem Gottfriedem i dědem Ignazem, dal si však roku 1939 měsíc před svatbou změnit česky znějící příjmení Trzebin (Třebín) na Treben. Data i podpisy ženicha a nevěsty jsou nám ostatně přístupny na záznamu stavovské oddací metriky (Familienbuch 1939) ke dni svatby, konané dne 12. srpna 1939. Manželkou Ernsta Trebena, podnikového vedoucího Alpen Elektrowerke a příslušníka SA v hodnosti "Blockleiter", se toho data stala Maria Günzelová, zastoupená i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže jako Maria Trebenová. Přerušila tak zaměstnání v beztak nacisty zrušeném listě "Prager Tagblatt" blahé paměti (pracovala tam pro Maxe Broda, zemřelého roku 1968 v izraelském exilu - i jeho na těchto webových stránkách najdeme samostatně). Co by tomu vnukovu přejmenování a jeho stavovské svatbě a nacistické "kariéře" říkal dobrovodský regenschori Ignaz Třebín (tak je psán v jinak německém záznamu dobrovodské oddací matriky), se už nikdy nedovíme. Asi by nacistickému bludu dočasně podlehl jako jeho potomci, poněvadž se tak ale nestalo, spí svůj věčný sen na krásném hřbitově v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Koncem roku 1946 postihl ovšem jako ostatní německé obyvatele Kaplice i rodinu Trebenovu (3. října 1942 se manželům v protektorátních Českých Budějovicích narodil syn Kurt Dieter Treben) osud vyhnanců. Poněvadž její manžel byl uvězněn, strávila Maria i se synem ještě dva roky čekáním na mužův návrat v uprchlických lágrech. Do roku 1951, než se Trebenovi usadili a postavili dům v hornorakouském městě Grieskirchen, kde později Ernst Treben 22. července 1988 80 letech a jeho žena 26. července 1991 v téměř 84 letech věku zemřeli (Grieskirchen leží při řece Trattnach a železniční trati z Welsu do bavorského Pasova /Passau/), žila opět sjednocená rodina krátce i v Mühlviertelu ve vsi Witzersdorf (tam u říčky Daglesbach poprvé užila Maria Trebenová měsíčkovou mast pro zhojení ran synka, pokousaného psem). Zřejmě jim pomohly ty rakouské léčivé byliny i později najít nový smysl života. Jsou totiž věru o něco starší než toxické politické režimy.

- - - - -
* Kaplice / České Budějovice / † † † Grieskirchen (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Zpráva o svatbě s Marií Günzelovou v českobudějovických německých novinách...
... a záznam o svatbě v kaplické stavovské matrice
Parte otcovo
Zpráva o úmrtí Ernsta Trebena v krajanském časopise

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist