logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST TRAGL

Záznam nemanické křestní matriky o jeho narození v Lískové čp. 14 zdejšímu výrobci zrcadel (Spiegelbeleger či Spiegelmacher) Friedrichu Traglovi, synu skláře Georga Tragla a Anny, roz. Ascherlové ze Staré Huti (Althütten) čp. 13, a jeho manželce Anně, dceři chalupníka ve Staré Huti Georga Webera a Margarethe, roz. Steinkirchnerové z Filschbachu, okr. Waldmünchen v Bavořích

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Na dvojtřídce v Prenetu (dnes Spálenec), kde podle tohoto záznamu řediteloval, učil i Franz Quitterer, otec Ernsta Quitterera a absolvent českobudějovického učitelského ústavu v roce 1913

Na dvojtřídce v Prenetu (dnes Spálenec), kde podle tohoto záznamu řediteloval, učil i Franz Quitterer, otec Ernsta Quitterera a absolvent českobudějovického učitelského ústavu v roce 1913

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 459

Jeho působivá báseň se objevila hned ve druhém ročníku krajanského měsíčníku v březnu roku 1949...

Jeho působivá báseň se objevila hned ve druhém ročníku krajanského měsíčníku v březnu roku 1949...

Repro Hoam!, 1949, č. 3, s. 9

... a v květnu téhož roku vyšla v jiném krajanském časopise tato datovaná báseň o "domácím požehnání"

... a v květnu téhož roku vyšla v jiném krajanském časopise tato datovaná báseň o "domácím požehnání"

Repro Glaube und Heimat, 1949, č. 3, s. 20

Ke zlaté svatbě s jeho paní Hedwig, roz. Fischerovou ze Všerub, přinesl krajanský měsíčník delší popis jeho učitelské kariéry

Ke zlaté svatbě s jeho paní Hedwig, roz. Fischerovou ze Všerub, přinesl krajanský měsíčník delší popis jeho učitelské kariéry

Repro Hoam!, 1952, č. 8, s. 17-18

K jeho osmdesátinám vyšel na stránkách krajanského měsíčníku tento text

K jeho osmdesátinám vyšel na stránkách krajanského měsíčníku tento text

Repro Hoam!, 1956, č. 10, s. 16

Úvodní odstavec jeho nekrologu

Úvodní odstavec jeho nekrologu

Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 22, s. 926

Kaple, zasvěcená původně sv. Janu Nepomuckému (od roku 1921 sv. Janu Křtiteli) v národnostně kdysi smíšené obci Prapořiště, kde učil více než dvacet let, než tam byla německá škola roku 1920 zrušena

Kaple, zasvěcená původně sv. Janu Nepomuckému (od roku 1921 sv. Janu Křtiteli) v národnostně kdysi smíšené obci Prapořiště, kde učil více než dvacet let, než tam byla německá škola roku 1920 zrušena

Foto Ivo Kareš

Rodná Lísková zcela zanikla včetně české celnice na kdysi živé obchodní cestě

Rodná Lísková zcela zanikla včetně české celnice na kdysi živé obchodní cestě

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 22, s. 913

Stará kolorovaná pohlednice s téměř horským pozdravem "aus Haselbach im Böhmerwald"

Stará kolorovaná pohlednice s téměř horským pozdravem "aus Haselbach im Böhmerwald"

Repro ze sbírky Reinholda Finka

V Lískové "na Šumavě" bývaly i dva hostince: "U města Horšovský Týn" a "U říšské hranice"

V Lískové "na Šumavě" bývaly i dva hostince: "U města Horšovský Týn" a "U říšské hranice"

Repro www stránky Zaniklé obce

I na této pohlednici je Lísková "na Šumavě"

I na této pohlednici je Lísková "na Šumavě"

Svěcení kaple v Lískové dne 5. srpna roku 1936, kdy bylo Ernstu Traglovi 60 let a 19 dnů

Svěcení kaple v Lískové dne 5. srpna roku 1936, kdy bylo Ernstu Traglovi 60 let a 19 dnů

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí,
vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 126

Tzv. Engel Werk v rodné Lískové při silnici od Klenčí na situačním plánu z roku 1850 a na snímku z počátku 20. století

Tzv. Engel Werk v rodné Lískové při silnici od Klenčí na situačním plánu z roku 1850 a na snímku z počátku 20. století

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 105

Engel Werk a Stiech Werk na pohlednici z Lískové

Engel Werk a Stiech Werk na pohlednici z Lískové

Stiech Werk s pozoruhodným vodním korytem (na levém snímku je stav koryta vodního náhonu zachycen v roce 2009)Stiech Werk s pozoruhodným vodním korytem (na levém snímku je stav koryta vodního náhonu zachycen v roce 2009)

Stiech Werk s pozoruhodným vodním korytem (na levém snímku je stav koryta vodního náhonu zachycen v roce 2009)

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 107

... a tři snímky z likvidace objektu v roce 1956

... a tři snímky z likvidace objektu v roce 1956

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 107

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist