logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THOMAS THUN

Repro www stránky Adalbert Stifter Verein

V listopadu 2005 se Thomas Thun stal předsedou Adalbert Stifter Verein (byl jím jen do roku 2006)

V listopadu 2005 se Thomas Thun stal předsedou Adalbert Stifter Verein (byl jím jen do roku 2006)

Repro www stránky Adalbert Stifter Verein

S Václavem Havlem

S Václavem Havlem

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 144, foto ČTK/Tomáš Turek

Jeho rodopisný záznam i s plným jménem

Jeho rodopisný záznam i s plným jménem

Repro www stránky Geneaet.org

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství pro manželský pár Jaroslava hraběte z Thun-Hohenstein a Marie, roz. hraběnky Chotkové z roku 1887, tedy tři roky předtím, než se jim narodil syn Franz Anton

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství pro manželský pár Jaroslava hraběte z Thun-Hohenstein a Marie, roz. hraběnky Chotkové z roku 1887, tedy tři roky předtím, než se jim narodil syn Franz Anton

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 657, obraz 617
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

František Antonín hrabě Thun-Hohenstein, od roku 1911 český místodržící na snímku právě z tohoto roku z archivu pražského fotoateliéru Langhans...

František Antonín hrabě Thun-Hohenstein, od roku 1911 český místodržící na snímku právě z tohoto roku z archivu pražského fotoateliéru Langhans...

Repro www stránkyLanghans Praha

... a v karikatuře Karla Stroffa z Humoristických listů 1912 u babylónské věže "česko-německého smíru"

... a v karikatuře Karla Stroffa z Humoristických listů 1912 u babylónské věže "česko-německého smíru"

Repro Ch. Paschen, Deutsche und Tschechen - Wege zur Versöhnung (2007), s. 31

Franz Anton Thun (vlevo) s btratrem Ernstem na snímku z třicátých let 20. století

Franz Anton Thun (vlevo) s btratrem Ernstem na snímku z třicátých let 20. století

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 151 (foto z archívu rodiny Franze Antona Thuna)

Franz Anton Thun ve třicátých letech 20. století a s řádem Zlatého rouna, který mu byl propůjčen roku 1962

Franz Anton Thun ve třicátých letech 20. století a s řádem Zlatého rouna, který mu byl propůjčen roku 1962

Repro Kulturní mosty v Evropě (2023), s. 153 (foto z archívu rodiny Franze Antona Thuna)

Kníže Jaroslaw Thun-Hohenstein (1864-1929) a jeho manželka Maria Pia, roz. Chotková (1863-1935), po sarajevském atentátu poručník dětí Františka Ferdinanda d'Este, majitel panství Zdíkov a otec Franze Antona z Thunu a Hohensteinu, druhého předsedy Adalbert-Stifter-Verein v Mnichově

Kníže Jaroslaw Thun-Hohenstein (1864-1929) a jeho manželka Maria Pia, roz. Chotková (1863-1935), po sarajevském atentátu poručník dětí Františka Ferdinanda d'Este, majitel panství Zdíkov a otec Franze Antona z Thunu a Hohensteinu, druhého předsedy Adalbert-Stifter-Verein v Mnichově

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 31

Jaroslaw Thun-Hohenstein na svatbě Žofie Chotkové mladší s jejími bratry Maxmiliánem a Ernstem, tj. 3 dětmi zavražděného následníka trůnu a jeho choti

Jaroslaw Thun-Hohenstein na svatbě Žofie Chotkové mladší s jejími bratry Maxmiliánem a Ernstem, tj. 3 dětmi zavražděného následníka trůnu a jeho choti

Repro R. Podhola, Odkaz staré Šumavy (2017), s. 134

Starý hraniční kámen při bavorské Reschbachklause pod horou Luzný upomíná dosud na "Herrschaft Zdikau"

Starý hraniční kámen při bavorské Reschbachklause pod horou Luzný upomíná dosud na "Herrschaft Zdikau"

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 30

Franz Anton kníže Thun-Hohenstein

Franz Anton kníže Thun-Hohenstein

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein
1947-1997, s. 150

Foto knížete Franze Antona z roku 1949 při předávání Stifterovy plakety

Foto knížete Franze Antona z roku 1949 při předávání Stifterovy plakety

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 16

Franz Anton spolu s Walterem Becherem na Svatodušních sudetoněmeckých kulturních dnech 1949 (prvý a druhý zprava)

Franz Anton spolu s Walterem Becherem na Svatodušních sudetoněmeckých kulturních dnech 1949 (prvý a druhý zprava)

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 17

Kroměřížské gymnázium, kde Franz Anton Thun studoval

Kroměřížské gymnázium, kde Franz Anton Thun studoval

Foto Pavel Polák

Erb knížecího rodu Thun-Hohenstein

Erb knížecího rodu Thun-Hohenstein

Repro J. Županič - M. Fiala - F. Stellner, Encyklopedie
knížecích rodů zemí Koruny české (2001), obr. příl.

Znak Thunů na zámku ve Zdíkově

Znak Thunů na zámku ve Zdíkově

Repro www stránky Cyklistův průvodce Šumavou

Prvý leták Adalbert Stifter Verein se symbolem rožmberské růže (1951)

Prvý leták Adalbert Stifter Verein se symbolem rožmberské růže (1951)

Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 83

Titulní list (1870) podrobného popisu hraběcího thunovského panství Zdíkov v Píseckém kraji, vydaného Českou lesnickou jednotou

Titulní list (1870) podrobného popisu hraběcího thunovského panství Zdíkov v Píseckém kraji, vydaného Českou lesnickou jednotou

Náhrobek posledního pasovského biskupa s knížecím titulem Leopolda Thuna z Hohensteinu (1748-1826), rodáka z Děčína, je jakýmsi symbolem pražského Malostranského hřbitova - jako by se tam mezi rovy pokrytými břečťanem modlil i za násNáhrobek posledního pasovského biskupa s knížecím titulem Leopolda Thuna z Hohensteinu (1748-1826), rodáka z Děčína, je jakýmsi symbolem pražského Malostranského hřbitova - jako by se tam mezi rovy pokrytými břečťanem modlil i za nás

Náhrobek posledního pasovského biskupa s knížecím titulem Leopolda Thuna z Hohensteinu (1748-1826), rodáka z Děčína, je jakýmsi symbolem pražského Malostranského hřbitova - jako by se tam mezi rovy pokrytými břečťanem modlil i za nás

Repro z daru Gabriely Kalinové a Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist