logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JÜRGEN THORWALD

Repro www stránky Solinger Tageblatt

Repro www stránky Seamanstory

Nekrolog v Berliner Morgenpost

Nekrolog v Berliner Morgenpost

Repro www stránky Berliner Morgenpost

Obálka (2005) nového vydání jiné jeho knihy k výročí konce osudné války (nakladatelství Kaiser, Klagenfurt)

Obálka (2005) nového vydání jiné jeho knihy k výročí konce osudné války (nakladatelství Kaiser, Klagenfurt)

Záhlaví čísla měsíčníku Hoam!, kde vyšel jeho text

Záhlaví čísla měsíčníku Hoam!, kde vyšel jeho text

Ktiš rok "předtím", v květnu 1944 a v roce 2009

Ktiš rok "předtím", v květnu 1944 a v roce 2009

Ktiš rok "předtím", v květnu 1944 a v roce 2009

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 12, obálka a foto Ivo Kareš

Kostel sv. Bartoloměje ve KtišiKostel sv. Bartoloměje ve Ktiši

Kostel sv. Bartoloměje ve Ktiši

Foto Ivo Kareš

Oltář kostela v Ktiši (viz i Anton Geyer a Johann Weiss)

Oltář kostela v Ktiši (viz i Anton GeyerJohann Weiss)

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 12, obálka

Boží hrob v kostele sv. Bartoloměje se zachoval v této podobě až do našich časů

Boží hrob v kostele sv. Bartoloměje se zachoval v této podobě až do našich časů

Repro Hoam!, 2000, č. 8, s. 69

Pohled přes hřbitovní zeď

Pohled přes hřbitovní zeď

Foto Ivo Kareš

Pomník padlým v první světové válce na návsi ve Ktiši (viz i Johann Jakesch)

Pomník padlým v první světové válce na návsi ve Ktiši (viz i Johann Jakesch)

Foto Ivo Kareš

Někdejší vsi náležející k farnosti Ktiš, křížkem jsou označeny ty dnes zcela zničené,
kroužkem ty zničené zčásti

Někdejší vsi náležející k farnosti Ktiš, křížkem jsou označeny ty dnes zcela zničené,
kroužkem ty zničené zčásti

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 8, s. 84

Film V. Švece z roku 1946 ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích nabízí unikátní záběry
Ktiše a okolí krátce po druhé světové válce (krátký sestřih originálního filmu)

Filmotéka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Tento poměrně vzácný snímek velké kolony uprchlíků ze Slezska s koňmi
 a krytými vozy na lukách u Ktišského mlýna, v pozadí s cestou do dnes již zcela
  zaniklého Sádlna, provází článek Johanna Jakesche o konci války ve Ktiši

Tento poměrně vzácný snímek velké kolony uprchlíků ze Slezska s koňmi
a krytými vozy na lukách u Ktišského mlýna, v pozadí s cestou do dnes již zcela
zaniklého Sádlna, provází článek Johanna Jakesche o konci války ve Ktiši

Repro Hoam!, 2012, č. 4, s. 20

Tyto a další fotografie nemají přímé spojení s Jürgenem Thorwaldem ani Ktiší. "Jenom" snad s válkou a s tím, že ve městě Solingen se (stejně jako Jürgen Thorwald) narodil roku 1906 válečný zločinec Adolf Eichmann, popravený v roce 1962 v Izraeli. I u něj však můžeme najít "šumavské" souvislosti a proto jej v Kohoutím kříži tímto způsobem zmiňujeme:
 Eichmann měl za ženu Veroniku Lieblovou z Mladého (Lodus) u Českých Budějovic.

Tyto a další fotografie nemají přímé spojení s Jürgenem Thorwaldem ani Ktiší. "Jenom" snad s válkou a s tím, že ve městě Solingen se (stejně jako Jürgen Thorwald) narodil roku 1906 válečný zločinec Adolf Eichmann, popravený v roce 1962 v Izraeli. I u něj však můžeme najít "šumavské" souvislosti a proto jej v Kohoutím kříži tímto způsobem zmiňujeme:
Eichmann měl za ženu Veroniku Lieblovou z Mladého (Lodus) u Českých Budějovic.

Repro výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu,
služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)

Veronika Eichmannová se čtvrtým svým synem, narozeným už v Argentině

Veronika Eichmannová se čtvrtým svým synem, narozeným už v Argentině

Repro Reflex, 2010, č. 13, s. 152, archiv Stanislava Motla

Vila v dnešní ulici U Laboratoře na pražské Ořechovce, kde za války ve vyvlastněném židovském majetku sídlila rodina Eichmannova s Veroničinou sestrou Marií a jejím českým manželem Karlem Lukášem, kterého si vzala 29. října 1931 v Českých Budějovicích, byla po válce posledním bydlištěm spisovatele Egona Erwina Kische

Vila v dnešní ulici U Laboratoře na pražské Ořechovce, kde za války ve vyvlastněném židovském majetku sídlila rodina Eichmannova s Veroničinou sestrou Marií a jejím českým manželem Karlem Lukášem, kterého si vzala 29. října 1931 v Českých Budějovicích, byla po válce posledním bydlištěm spisovatele Egona Erwina Kische

Repro Reflex, 2010, č. 13, s. 154, foto Stanislav Krupař

Záznam o svatbě rodičů Veroniky Lieblové v oddací matrice osady Rožnov (Strodenitz) u Českých Budějovic je psán německy, oddával je však kaplan Antonín Dvořák

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kapitola z knihy Claudio Magrise Dunaj (česky 1992) dává Eichmanna do souvislosti s Bavorským lesem, Stifterem a "šumavským prorokem" Mühlhiaslem

Kapitola z knihy Claudio Magrise Dunaj (česky 1992) dává Eichmanna do souvislosti s Bavorským lesem, Stifterem a "šumavským prorokem" Mühlhiaslem

Repro C. Magris, Dunaj (1992), s. 115-116

Zajímavá pasáž z knihy Ladislava Mňačka Já, Adolf Eichmann (1961)

Zajímavá pasáž z knihy Ladislava Mňačka Já, Adolf Eichmann (1961)

Repro L. Mňačko, Já, Adolf Eichmann (1961), s. 66

Proměny úředního razítka obce Mladé v letech 1939 a 1941

Proměny úředního razítka obce Mladé v letech 1939 a 1941

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist