logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL THIEBERGER

Repro H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart (1934), s. 48 a Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Tady se s Thiebergerovým jménem setkáváme ve zprávě o pohřbu jedné z obětí první světové války na českobudějovickém židovském hřbitově v únoru 1917

Tady se s Thiebergerovým jménem setkáváme ve zprávě o pohřbu jedné z obětí první světové války na českobudějovickém židovském hřbitově v únoru 1917

Repro Budweiser Zeitung, 1917, č. 9, s. 3

Podpis "správce matriky" i s razítkem z let 1911 a 1929

Podpis "správce matriky" i s razítkem z let 1911 a 1929

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Na snímku profesorského sboru českobudějovického německého gymnázia stojí v zadní řadě pátý zleva

Na snímku profesorského sboru českobudějovického německého gymnázia stojí v zadní řadě pátý zleva

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Je tu spolu s vrchním kantorem Weißem uveden v poděkování rodiny Bieglerovy, která vlastnila v Českých Budějovicích palírnu lihovin a z níž pocházel i prototyp Haškova "kadeta Bieglera" z osudů dobrého vojáka Švejka, za projevy soustrasti k úmrtí jednoho z vážených členů místní židovské komunity

Je tu spolu s vrchním kantorem Weißem uveden v poděkování rodiny Bieglerovy, která vlastnila v Českých Budějovicích palírnu lihovin a z níž pocházel i prototyp Haškova "kadeta Bieglera" z osudů dobrého vojáka Švejka, za projevy soustrasti k úmrtí jednoho z vážených členů místní židovské komunity

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 85, s. 20

Záznam o rabínu Thiebergerovi ze stránek matriky domovských příslušníků města České Budějovice

Repro SOkA České Budějovice

Zpráva o jeho úmrtí a datu pohřbu v budějovickém německém tisku

Zpráva o jeho úmrtí a datu pohřbu v budějovickém německém tisku

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 47, s. 8

Česky psané parte

Česky psané parte

Repro Jihočeské listy, 1938, č. 48, s. 4

Místo, kde se podle seznamu pohřbených nachází na českobudějovickém židovském hřbitově jeho hrob

Místo, kde se podle seznamu pohřbených nachází na českobudějovickém židovském hřbitově jeho hrob

Foto Ivo Kareš

Dr. Karel Fleischmann měl nad jeho rakví pietní proslov...,

Dr. Karel Fleischmann měl nad jeho rakví pietní proslov...,

Repro Jihočeské listy, 1938, č. 50, s. 3

... on sám zemřel o šest let později v Osvětimi - před jeho domem na českobudějovickém Mariánském náměstí rodinu Fleischmannovu připomínají od podzimu 2020 "Kameny zmizelých"

... on sám zemřel o šest let později v Osvětimi - před jeho domem na českobudějovickém Mariánském náměstí rodinu Fleischmannovu připomínají od podzimu 2020 "Kameny zmizelých"

Foto Ivo Kareš

Protektorátní policejní přihláška rabínovy manželky s nejasným dovětkem o jejím osudu

Repro SOkA České Budějovice

Českobudějovická pobytová přihláška synova

Českobudějovická pobytová přihláška synova

Repro SOkA České Budějovice

Kresba, jejímž autorem je Franz Landspersky, zachycuje ve "třetí čtvrti vnitřního města" šrafovaně domy a hřbitov českobudějovických Židů podle stavu v roce 1824

Repro Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1911, obr. příl.

Budova obřadní síně při českobudějovickém židovském hřbitově na snímku ze srpna roku 1942 - přestála válku a byla zbořena teprve v sedmdesátých letech dvacátého století coby oběť komunistické "normalizace"

Budova obřadní síně při českobudějovickém židovském hřbitově na snímku ze srpna roku 1942 - přestála válku a byla zbořena teprve v sedmdesátých letech dvacátého století coby oběť komunistické "normalizace"

Repro z archívu LT

Záběr z českobudějovického židovského hřbitova v roce 2017

Záběr z českobudějovického židovského hřbitova v roce 2017

Foto Ivo Kareš

Na místě tohoto domu v ulici U Černé věže stávala první českobudějovická synagoga

Na místě tohoto domu v ulici U Černé věže stávala první českobudějovická synagoga

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist