logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN THALLER

Na podobence, kterou zhotovil Josef Wolf

Na podobence, kterou zhotovil Josef Wolf

Repro Z. Mrázková - J. Špinar - P. Hudičák, Krumlov - město pod věží (2018), s. 111 (SOkA Český Krumlov)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 67 na českokrumlovském Latráně

Rodný dům čp. 67 na českokrumlovském Latráně

Foto Pavel Polák

Svatba jeho rodičů v říjnu 1805, jak ji zaznamenává českokrumlovská oddací matrika

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v českokrumlovské oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady podepsal poznámku v městské pamětní knize, že pokračuje v jejích záznamech

Tady podepsal poznámku v městské pamětní knize, že pokračuje v jejích záznamech

Repro Pamětní kniha I Český Krumlov (1799) 1816-1869, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vazba českokrumlovské městské kroniky (plným titulem knihy "pamětihodností města Krumlova a krumlovské městské rady")

Vazba českokrumlovské městské kroniky (plným titulem knihy "pamětihodností města Krumlova a krumlovské městské rady")

Repro Pamětní kniha I Český Krumlov (1799) 1816-1869, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho skonu v českokrumlovské úmrtní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Stará pohlednice zachycuje dům čp. 49 v Klašterní ulici, kde zemřel, vpravo za sedící ženou

Stará pohlednice zachycuje dům čp. 49 v Klašterní ulici, kde zemřel, vpravo za sedící ženou

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Parte

Repro Pamětní kniha II Český Krumlov 1869-1904, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Horní brána a strážnice u Nové hospody na dvou jeho kresbáchHorní brána a strážnice u Nové hospody na dvou jeho kresbách

Horní brána a strážnice u Nové hospody na dvou jeho kresbách

Repro F. Mareš - J. Sedláček,, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském. Díl II, Město Český Krumlov (2017), obr. příl

Procesí do Kájova na snímku Josefa Seidela

Procesí do Kájova na snímku Josefa Seidela

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist