logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH TEUFELBERGER

Už jako vdovec se podle tohoto záznamu frymburské oddací matriky tady jako takřka čtyřicetiletý v srpnu roku 1895 podruhé oženil

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho skonu ve frymburské úmrtní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Frymburk s Vltavou na pohlednici Franze Seidela...

Frymburk s Vltavou na pohlednici Franze Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a bezútěšná fotografie frymburského fotografa Josefa Junka z roku 1958, zachycující postup zatopení části Frymburka, včetně někdejšího hřbitova, kde byl pohřben, i vltavského břehu, kde byl smrtelně zasažen bleskem

... a bezútěšná fotografie frymburského fotografa Josefa Junka z roku 1958, zachycující postup zatopení části Frymburka, včetně někdejšího hřbitova, kde byl pohřben, i vltavského břehu, kde byl smrtelně zasažen bleskem

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (Sammlung Koplinger, Linz)

Rodný městys Kematen am Innbach v Horním Rakousku

Rodný městys Kematen am Innbach v Horním Rakousku

Repro Wikipedia, foto Gerhard Anzinger

TOPlist