logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO TANZER

Učitelský sbor školy na Libínském Sedle v roce 1933, zleva Genovefa Hoferová (vdova po Karlu Hoferovi), Otto Tanzer, řídící učitel ve výslužbě Viktor Zimmer, Marie Nowotny a Ignaz Cely - vlevo dole vidíme razítko prachatického fotoateliéru Antona Langla

Učitelský sbor školy na Libínském Sedle v roce 1933, zleva Genovefa Hoferová (vdova po Karlu Hoferovi), Otto Tanzer, řídící učitel ve výslužbě Viktor Zimmer, Marie Nowotny a Ignaz Cely - vlevo dole vidíme razítko prachatického fotoateliéru Antona Langla

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 98

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 97

Záznam křestní matriky farní obce Křišťanov o narození jeho matky Albertiny Marie, roz. Zaunbauerové, v Arnoštově čp. 12 (to byla budova školy), dcery tamního řídícího učitele Wenzla Zaunbauera (jeho otec Johann Zaunbauer byl punčochářem v Českých Budějovicích čp. 133, matka Franziska, roz. Langerová, pocházela ze Štětí /Wegstädtl/ u Mělníka) a jeho ženy Idy, roz. Bendové, dcery brusiče skla v Arnoštově čp. 14 a Anny, roz. Kollerové z Arnoštova čp. 4

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro školu, tj. stavení čp. 24 v Krejčovicích (Schneiderschlag), tehdy jen osadě obce Milešice (Oberschlag) k ní ovšem "přiškolené", s rodinou pana učitele Philippa Tanzera, jeho manželky Albertiny (*1. února 1878 v Arnoštově /Ernstbrunn/), dále syna Ewalda (*12. března 1903 ve Spálenci /Brenntenberg/), "našeho" Otty, jakož i tří dcer: Erny (*19. května 1900 ve Spálenci), Olgy (*9. srpna 1901 ve Spálenci) a Theresie (*15. října 1910 v Krejčovicích)

Repro Sčítání lidu 1910, Krejčovice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rodný Spálenec na staré pohlednici

Rodný Spálenec na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Libínské Sedlo na snímku Josefa Seidela, vlevo pod kostelem je místní škola

Libínské Sedlo na snímku Josefa Seidela, vlevo pod kostelem je místní škola

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Hrad HusHrad Hus

Hrad Hus

Foto Leona Töröková

Kříž u Albrechtovic

Kříž u Albrechtovic

Foto Ivo Kareš

Pohled z Libína

Pohled z Libína

Foto Adam Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist