logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO TANZER

Učitelský sbor školy na Libínském Sedle v roce 1933, zleva Genovefa Hoferová (vdova po Karlu Hoferovi), Otto Tanzer, řídící učitel ve výslužbě Viktor Zimmer, Marie Nowotny a Ignaz Cely - vlevo dole vidíme razítko prachatického fotoateliéru Antona Langla

Učitelský sbor školy na Libínském Sedle v roce 1933, zleva Genovefa Hoferová (vdova po Karlu Hoferovi), Otto Tanzer, řídící učitel ve výslužbě Viktor Zimmer, Marie Nowotny a Ignaz Cely - vlevo dole vidíme razítko prachatického fotoateliéru Antona Langla

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 98

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 97

Záznam křestní matriky farní obce Křišťanov o narození jeho matky Albertiny Marie, roz. Zaunbauerové, v Arnoštově čp. 12 (to byla budova školy), dcery tamního řídícího učitele Wenzla Zaunbauera (jeho otec Johann Zaunbauer byl punčochářem v Českých Budějovicích čp. 133, matka Franziska, roz. Langerová, pocházela ze Štětí /Wegstädtl/ u Mělníka) a jeho ženy Idy, roz. Bendové, dcery brusiče skla v Arnoštově čp. 14 a Anny, roz. Kollerové z Arnoštova čp. 4

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro školu, tj. stavení čp. 24 v Krejčovicích (Schneiderschlag), tehdy jen osadě obce Milešice (Oberschlag) k ní ovšem "přiškolené", s rodinou pana učitele Philippa Tanzera, jeho manželky Albertiny (*1. února 1878 v Arnoštově /Ernstbrunn/), dále syna Ewalda (*12. března 1903 ve Spálenci /Brenntenberg/), "našeho" Otty, jakož i tří dcer: Erny (*19. května 1900 ve Spálenci), Olgy (*9. srpna 1901 ve Spálenci) a Theresie (*15. října 1910 v Krejčovicích)

Repro Sčítání lidu 1910, Krejčovice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rodný Spálenec na staré pohlednici

Rodný Spálenec na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Škola v Libínském Sedle

Škola v Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Hrad HusHrad Hus

Hrad Hus

Foto Leona Töröková

Kříž u Albrechtovic

Kříž u Albrechtovic

Foto Ivo Kareš

Pohled z Libína

Pohled z Libína

Foto Adam Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist