logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOISIA SYKOROVÁ

V devadesáti letech

V devadesáti letech

Repro www stránky Aupsburger Allgemeine, foto Lorenz

Její rodný Hejdlov na svazích hory Kleť na Seidelově pohlednici (rodný dům ale stojí níže u Hejdlovského rybníka)

Její rodný Hejdlov na svazích hory Kleť na Seidelově pohlednici (rodný dům ale stojí níže u Hejdlovského rybníka)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Stará pohlednice z Hejdlova ještě s kaplí přede dvěma statky, z nichž jeden za "normalizace" obýval český spisovatel Alexandr Kliment

Stará pohlednice z Hejdlova ještě s kaplí přede dvěma statky, z nichž jeden za "normalizace" obýval český spisovatel Alexandr Kliment

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 4, s. 24

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 16 v Hejdlově - ještě bez ní

Repro Sčítání lidu 1921, Hejdlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rodný dům čp. 16 v Hejdlově pod vrchem KněžíkRodný dům čp. 16 v Hejdlově pod vrchem Kněžík

Rodný dům čp. 16 v Hejdlově pod vrchem Kněžík

Foto Ivo Kareš

Záznamy Johanna Valentina v německy i po roce 1945 psané kronice obce Křenov o narukování Johanna Sykory do války a o jeho poválečném vysídlení

Záznamy Johanna Valentina v německy i po roce 1945 psané kronice obce Křenov o narukování Johanna Sykory do války a o jeho poválečném vysídlení

Repro Obecní kronika Křenov 1927--1945 a Kronikářské zápisy Křenov 1928-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Článek k jejím devadesátinám v listě Aupsburger Allgemeine

Repro www stránky Aupsburger Allgemeine

Plakát k putovní výstavě "Pomalu začalo být zase dobře" v Národním muzeu v Praze roku 2014 jako by byl komentářem k jejímu vyjádření o "odsunu"

Plakát k putovní výstavě "Pomalu začalo být zase dobře" v Národním muzeu v Praze roku 2014 jako by byl komentářem k jejímu vyjádření o "odsunu"

Repro www stránky Národního muzea v Praze

Oznámení o úmrtí jejího manžela Johanna

Oznámení o úmrtí jejího manžela Johanna

Repro Mittelschwäbische Nachrichten, 6. 6. 2016, s. 34

Ludwig Bürger zaslal informaci o jejím úmrtí do krajanského časopisu až zpětně a s chybou ve věku

Ludwig Bürger zaslal informaci o jejím úmrtí do krajanského časopisu až zpětně a s chybou ve věku

Repro Hoam!. 2019, č. 4, s. 61

Hejdlovský rybník pod stavením čp. 16

Hejdlovský rybník pod stavením čp. 16

Foto Ivo Kareš

Údolí Hejdlovského potoka, vlevo jsou vidět Chvalšiny

Údolí Hejdlovského potoka, vlevo jsou vidět Chvalšiny

Foto Jiří Cukr

Na křenovské návsi

Na křenovské návsi

Foto Pavel Polák

Bunkr v Křenově, součást opevnění z období prvé republiky

Bunkr v Křenově, součást opevnění z období prvé republiky

Foto Pavel Polák

Zvonicová kaple v Loučeji a nástěnné malby v jejím interiéruZvonicová kaple v Loučeji a nástěnné malby v jejím interiéru

Zvonicová kaple v Loučeji a nástěnné malby v jejím interiéru

Foto Ivo Kareš a repro P. Hájek - Z. Paloušová, Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. I., Typologie staveb do poloviny 19. století (2021), s. 116 a 117, foto Zdena Paloušová

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist