logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER KASPAR SWIETECZKY

Titulní list "Matriculy B aneb Trojí knihy fary Srbečské a přivtělených kostelů Kornhauského a Velkohorešovského" a český záznam v ní o jeho
narození v "Kornhausu" - Petr Caspar je tu psán jako "syn panna Swětezskyho a Kathariny", dále je uveden novorozencův kmotr (latinsky Levans) a svědkové (latinsky Testes)Titulní list "Matriculy B aneb Trojí knihy fary Srbečské a přivtělených kostelů Kornhauského a Velkohorešovského" a český záznam v ní o jeho
narození v "Kornhausu" - Petr Caspar je tu psán jako "syn panna Swětezskyho a Kathariny", dále je uveden novorozencův kmotr (latinsky Levans) a svědkové (latinsky Testes)

Titulní list "Matriculy B aneb Trojí knihy fary Srbečské a přivtělených kostelů Kornhauského a Velkohorešovského" a český záznam v ní o jeho narození v "Kornhausu" - Petr Caspar je tu psán jako "syn panna Swětezskyho a Kathariny", dále je uveden novorozencův kmotr (latinsky Levans) a svědkové (latinsky Testes)

Repro SOA Praha - Acta Publica

Ukázka z rukopisů Třeboňských pamětí i s jeho autogramem

Ukázka z rukopisů Třeboňských pamětí i s jeho autogramem

Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 601

Kostel sv. Šimona a Judy v Brloze, místo jeho první svatby

Kostel sv. Šimona a Judy v Brloze, místo jeho první svatby

Foto Ivo Kareš

Variantní návrh bočního oltáře kostela v Brloze z července 1757 (tedy až po jeho svatbě), který byl sice přijatý, oltář se však nedochoval

Variantní návrh bočního oltáře kostela v Brloze z července 1757 (tedy až po jeho svatbě), který byl sice přijatý, oltář se však nedochoval

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 96 (SOA Třeboň, odd. ČK, ÚK ČK, sign. A3Ka 3/11 Brloh č. 2)

Interiér kostela dnes

Interiér kostela dnes

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho svatbě v Brloze (je ve farní matrice psán celý latinsky) uvádí i jeho zaměstnání knížecího schwarzenberského geometra a původ jeho ženy z Vimperka

Záznam o jeho svatbě v Brloze (je ve farní matrice psán celý latinsky) uvádí i jeho zaměstnání knížecího schwarzenberského geometra a původ jeho ženy z Vimperka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o skonu jeho ženy Marie ve Vimperku dne 3. listopadu roku 1746 a jejím pohřbu na starém hřbitově u sv. Bartoloměje

Záznam o skonu jeho ženy Marie ve Vimperku dne 3. listopadu roku 1746 a jejím pohřbu na starém hřbitově u sv. Bartoloměje

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Latinský zápis o jeho druhé svatbě v Třeboni s Johannou, roz. Rustovou, 11. července roku 1747

Latinský zápis o jeho druhé svatbě v Třeboni s Johannou, roz. Rustovou, 11. července roku 1747

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho heslo v lexikonu archivářů českých zemí připomíná mj. i jeho účinkování
v roli vojenského špiona za války o dědictví rakouské

Repro J. Hoffmannová - J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí (2000), s. 608-609

Dva opisy pasáží, týkajících se panství Vimperk, z jeho kvatern, nalezené náhodou, jak byly založeny někdejším majitelem mezi listy jedné z knih regionálního fondu Jihočeské vědecké knihovny

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Článek o něm a jeho vztazích k Šumavě

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2011, s. 14-15

Rodový erb

Rodový erb

Repro M. Mysliveček, Erbovník 2 (1997), s. 46

Erb v kresbě Augusta Sedláčka...

Erb v kresbě Augusta Sedláčka...

Repro A. Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty.
Svazek 3 (2002), s, 85

... a Jana Halady

... a Jana Halady

Repro J. Halada, Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti (1999), s. 541

Světecký se zabýval i založením města Soběslavi na "šumavské" řece Lužnici

Světecký se zabýval i založením města Soběslavi na "šumavské" řece Lužnici

Repro P. Linthner, Pohledy soběslavské, díl první (2008), s. 57

Zámek v Borovanech na kresbě Petra Kašpara Světeckého z roku 1780

Zámek v Borovanech na kresbě Petra Kašpara Světeckého z roku 1780

Repro D. Kovář, Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka (2011), obr. přil. s. III

Johanna Jungmannová, roz. Swietetzká z Czernczicz, žena Josefa Jungmanna

Johanna Jungmannová, roz. Swietetzká z Czernczicz, žena Josefa Jungmanna

Repro R. Sak, Josef Jungmann : život obrozence (2007), s. 39

Opis oddacího listu manželů Jungmannových z roku 1848 (svatbu měli v roce 1800)

Opis oddacího listu manželů Jungmannových z roku 1848 (svatbu měli v roce 1800)

Repro R. Sak, Josef Jungmann : život obrozence (2007), s. 40

Záznam z Puhaniho knihy "Chronologische Notizen" svědčí k datu z července 1868 o přítomnosti rytířů Světeckých z Černčic ve městě i nadále: jeden z nich stanul v čele slavnostního komitétu ke 100. jubileu přenesení ostatků sv. Inocence do Vimperka z Prahy

Záznam z Puhaniho knihy "Chronologische Notizen" svědčí k datu z července 1868 o přítomnosti rytířů Světeckých z Černčic ve městě i nadále: jeden z nich stanul v čele slavnostního komitétu ke 100. jubileu přenesení ostatků sv. Inocence do Vimperka z Prahy

Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 55

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist