logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ SWIETECZKY

Titulní list (1928) jeho knihy

Titulní list (1928) jeho knihy

Pražská policejní přihláška jeho rodičů

Pražská policejní přihláška jeho rodičů

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 575, obraz 415
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam prachatické úmrtní matriky o zdejším skonu knížecího schwarzenberského úředníka Theodora Swieteczkyho

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam prachatické úmrtní matriky o zdejším skonu jeho otce, plukovníka-auditora na penzi Friedricha Swieteckýho von Czernczicz, manžela Adolfiny, roz. Jautschové z Jiřína, učiněný děkanem Šwédou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dva poslední armádní záznamy o něm

Dva poslední armádní záznamy o něm

Repro Sborník důstojníků ve výslužbě a vojenských pensistů branné moci (1933), s. 107 a Osobní věstník čs. ministerstva čs. národní obrany (1935), s. 38

Záznam o jeho úmrtí v libeňské knize zemřelých

Repro SOA Praha eBadatelna

Z poslední věty tohoto textu Hany Skočkové vyplývá, že jím "s největší pravděpodobností" rod Světeckých z Černic vymřel

Repro Rodopisná revude on-line, 2015, č. 1, s. 13

Pevnost Mukačevo na starém vyobrazení z roku 1688 v jeho knize

Pevnost Mukačevo na starém vyobrazení z roku 1688 v jeho knize

Repro B. Swieteczký, Kurucké války na Slovensku (1928), s. 113

O rodu Swieteczkych z Czerniczicz ve slovníku českých šlechtických rodů z nakladatelství ArgoO rodu Swieteczkych z Czerniczicz ve slovníku českých šlechtických rodů z nakladatelství Argo

O rodu Swieteczkych z Czerniczicz ve slovníku českých šlechtických rodů z nakladatelství Argo

Repro P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II, N-Ž (2010), s. 335

Tyto stránky v almanachu české šlechty svědčí spíše o bezradnosti ohledně členů rodu "z Bedřichova Světce"

Repro Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2010, s. 356-359

Náhrobek Ferdinanda von Häring na českobudějovickém Staroměstském hřbitověNáhrobek Ferdinanda von Häring na českobudějovickém Staroměstském hřbitově

Náhrobek Ferdinanda von Häring na českobudějovickém Staroměstském hřbitově

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist