logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN ŠWÉDA

Repro z daru Jaroslava Pulkrábka,
farní archív Horní Vltavice

Na snímku, pořízeném v roce 1910 v Prachaticích, je zachycen dvaaosmdesátiletý ve společnosti tří mladých zdejších kaplanů

Na snímku, pořízeném v roce 1910 v Prachaticích, je zachycen dvaaosmdesátiletý ve společnosti tří mladých zdejších kaplanů

Repro Rodopisná revue, 2010, č. 7-8, s. 11

Podle záznamu českobudějovické matriky narodil se jako Johann Niemetz na Pražském předměstí čp. 134 a jako manželský syn Lannova "šífmana a hlubockého poddaného" Jakoba Schweydy byl legitimizován až otcovým sňatkem s Annou, rozenou Niemetzovou, dcerou podruha a nádeníka Laurenze Niemetze a Veroniky, roz. Sigmundové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Prachatická "Kniha zemřelých" takto zaznamenává jeho skon v únoru roku 1921

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu českobudějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu českobudějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Č.-Bududějovické diecése. 1921, č. 1.-2., s. 12

Děkanská hrobka mešní kaple sv. Petra a Pavla na prachatickém hřbitově, v níž je Mons. Jan Šwéda pochován - snímky jsou z roku 2014Děkanská hrobka mešní kaple sv. Petra a Pavla na prachatickém hřbitově, v níž je Mons. Jan Šwéda pochován - snímky jsou z roku 2014

Děkanská hrobka mešní kaple sv. Petra a Pavla na prachatickém hřbitově, v níž je Mons. Jan Šwéda pochován - snímky jsou z roku 2014

Foto Ivo Kareš

Jeho pozvánka k oslavě 100. jubilea narození Jana Nepomuka Neumanna 28. března roku 1911 v Prachaticích

Jeho pozvánka k oslavě 100. jubilea narození Jana Nepomuka Neumanna 28. března roku 1911 v Prachaticích

Repro L. Y. Koláček, Svatý Jan Nepomuk Neumann : americký světec z Prachatic (2011), obr. příl.

K 10. výročí jeho úmrtí vyšel v časopise Zlatá stezka, vydávaném ve Vodňanech učitelstvem školního okresu prachatického a soudního okresu vodňanského jako "vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického", tento článek L. Piláta

Repro Zlatá stezka, 1931, č. 5, s. 101-102

Květná neděle v Prachaticích na pohlednici zdejší firmy Johann Hirsch

Květná neděle v Prachaticích na pohlednici zdejší firmy Johann Hirsch

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Na svátek Božího Těla v Prachaticích

Na svátek Božího Těla v Prachaticích

Repro Grenzstadt Prachatitz im Böhmerwald (1986), s. 65

Prachatický kostel sv. JakubaPrachatický kostel sv. Jakuba

Prachatický kostel sv. Jakuba

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist