logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL SUCHY

Repro K. Suchy, St. Maurenzen : Brücke Bayern - Böhmen (2009), s. 158

Repro archív Kohoutího kříže

V Mouřenci na snímku z května 1991 při podpisu dohody o obnově kostela, třetí zprava stojí dlouholetý správce kostela František Bucifal, vedle něho Maria Franková

V Mouřenci na snímku z května 1991 při podpisu dohody o obnově kostela, třetí zprava stojí dlouholetý správce kostela František Bucifal, vedle něho Maria Franková

Repro Glaube und Heimat, 1991 č. 11, s. 55

V září 1993 je tu zachycen při projevu u příležitosti znovuvysvěcení kostela v Mouřenci s biskupem Liškou a farářem Pešatem

V září 1993 je tu zachycen při projevu u příležitosti znovuvysvěcení kostela v Mouřenci s biskupem Liškou a farářem Pešatem

Repro K. Suchy, St. Maurenzen : Brücke Bayern - Böhmen (2009), s. 75

S kanovníkem Franzem Irsiglerem při svěcení zvonů v Mouřenci dne 20. září 2003

S kanovníkem Franzem Irsiglerem při svěcení zvonů v Mouřenci dne 20. září 2003

Repro Glaube und Heimat, 2009 č. 4, s. 18

Nekrolog jeho ženy Doris na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog jeho ženy Doris na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 22-23

V červnu 2021 převzal v Schönsee cenu Spolku Bavaria Bohemia "Stavitel mostů"

V červnu 2021 převzal v Schönsee cenu Spolku Bavaria Bohemia "Stavitel mostů"

Repro www stránky bbkult.net

Tady je zachycen u jednoho z křížů hřbitova v Mouřenci, místě, o jehož obnovu se tolik zasloužil

Tady je zachycen u jednoho z křížů hřbitova v Mouřenci, místě, o jehož obnovu se tolik zasloužil

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2021, č. 8, s. 33

V kostele v Mouřenci roku 2023

V kostele v Mouřenci roku 2023

Repro z daru Christiana Aussprunga

Jeho syn Rainer, který sprejovou technikou vytvořil tento portrét Konrada AdenaueraJeho syn Rainer, který sprejovou technikou vytvořil tento portrét Konrada Adenauera

Jeho syn Rainer, který sprejovou technikou vytvořil tento portrét Konrada Adenauera

Repro Hoam!, 2022, č. 1, s. 15

Obálka (2009) jeho knihy o záchraně kostela v Mouřenci - v jedné verzi s portrétem posledního zdejšího faráře, jímž byl páter Andraschko (Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, Mnichov)Obálka (2009) jeho knihy o záchraně kostela v Mouřenci - v jedné verzi s portrétem posledního zdejšího faráře, jímž byl páter Andraschko (Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, Mnichov)

Obálka (2009) jeho knihy o záchraně kostela v Mouřenci - v jedné verzi s portrétem posledního zdejšího faráře, jímž byl páter Andraschko (Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, Mnichov)

Jeho článek v oficiálním orgánu krajanského sdružení k obnově kostela v Mouřenci

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1995, č. 4, s. 5

Takto nakreslil v roce 1993 příjezdovou cestu k Mouřenci pro své krajany, chtějící se zúčastnit znovuvysvěcení kostela

Takto nakreslil v roce 1993 příjezdovou cestu k Mouřenci pro své krajany, chtějící se zúčastnit znovuvysvěcení kostela

Repro Hoam!, 1993, č. 8, s. 597

Mouřenec na vrchu nad Annínem na starší pohlednici

Mouřenec na vrchu nad Annínem na starší pohlednici

Madona na srpu měsíce, dnes v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, dříve v kostele v MouřenciMadona na srpu měsíce, dnes v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, dříve v kostele v Mouřenci

Madona na srpu měsíce, dnes v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, dříve v kostele v Mouřenci

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 41, s. 8 a Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2014, s. 18

Kněžiště kostela v Mouřenci s freskou Krista na "větvovém kříži" v oblouku na oltářemKněžiště kostela v Mouřenci s freskou Krista na "větvovém kříži" v oblouku na oltářem

Kněžiště kostela v Mouřenci s freskou Krista na "větvovém kříži" v oblouku na oltářem

Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 48 a 49, foto Hans Schopf

Freska z Mouřence s archandělem Michaelem jako "važičem duší" a Pannou Marií jako přímluvkyní za nás hříšné

Freska z Mouřence s archandělem Michaelem jako "važičem duší" a Pannou Marií jako přímluvkyní za nás hříšné

Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 49, foto Hans Schopf

Celkový záběr restaurovaných fresek na severní stěně kostelní lodi

Celkový záběr restaurovaných fresek na severní stěně kostelní lodi

Repro K. Suchy, St. Maurenzen : Brücke Bayern - Böhmen (2009), s. 96

Kostel v Mouřenci, jak ho Karl Suchy nakreslil v roce 1993

Kostel v Mouřenci, jak ho Karl Suchy nakreslil v roce 1993

Repro Bayer - Böhmen : Treffpunkte / Bavorsko - Čechy : Setkání (2007), s. 46

Svatý Mořic z Mouřence, dřevěná plastika z konce 15. století

Svatý Mořic z Mouřence, dřevěná plastika z konce 15. století

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese,
léto 02/2014, s. 19

Socha světce temné pleti sv. Mauritia v magdeburském dómu pochází někdy z doby, kdy románský kostel na Mouřenci vznikl, tj. z prvé půle 13. století

Socha světce temné pleti sv. Mauritia v magdeburském dómu pochází někdy z doby, kdy románský kostel na Mouřenci vznikl, tj. z prvé půle 13. století

Repro C. P. Thiede, Europa : Werte, Wege, Perspektiven (2000), s. 77

Stříbrná soška sv. Mauritia z doby kolem roku 1480 uchovaná v klášteře Medingen, místní části dolnosaského lázeňského městečka Bad Bevensen

Stříbrná soška sv. Mauritia z doby kolem roku 1480 uchovaná v klášteře Medingen, místní části dolnosaského lázeňského městečka Bad Bevensen

Repro Blickwechsel, 2013, č. 1, s. 4

Kostel sv. Mořice v Mouřenci na snímcích z roku 2014Kostel sv. Mořice v Mouřenci na snímcích z roku 2014

Kostel sv. Mořice v Mouřenci na snímcích z roku 2014

Foto Pavel Polák

Hřbitov u mouřeneckého kostela

Hřbitov u mouřeneckého kostela

Foto Pavel Polák

Mouřenec (zde "Sct. Moritz") na vojenské mapě z roku 1837

Mouřenec (zde "Sct. Moritz") na vojenské mapě z roku 1837

Repro Hoam!, 2012, č. 7, s. 20

Pohlednice z rodných Kundratic

Pohlednice z rodných Kundratic

Repro archív Christiana Aussprunga

Někdejší papírna v Kundraticích na Radešovském potoce, jak ji zachytila v roce 1934
už přestavěnou na dnes zaniklý mlýn kresba Františka Zumana

Někdejší papírna v Kundraticích na Radešovském potoce, jak ji zachytila v roce 1934
už přestavěnou na dnes zaniklý mlýn kresba Františka Zumana

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2008, s. 31

Článek o jeho strýci Romanovi Suchym k jeho stoletým narozeninám provází snímek Kundratic s horou Hamižná a podobenka jubilantova s jeho oblíbenou citerou

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 23-24

Katolická svatba Josefiny Meisterové, dcery Hermanna Meistera (1866-1943), v roce 1912

Katolická svatba Josefiny Meisterové, dcery Hermanna Meistera (1866-1943), v roce 1912

Repro Hoam!, 2020, č. 8-9, s. 11

Výřez fotografie neznámého autora, který zachycuje v popředí budovu bývalé kundratické synagogy a přiléhající stavbu zdejší židovské školy

Výřez fotografie neznámého autora, který zachycuje v popředí budovu bývalé kundratické synagogy a přiléhající stavbu zdejší židovské školy

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 24

Dům čp. V (později čp. 48) je v současnosti jednou z mála dochovaných "židovských chalup" v Kundraticích

Dům čp. V (později čp. 48) je v současnosti jednou z mála dochovaných "židovských chalup" v Kundraticích

Repro M. Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 18

Tady jsou na snímku z roku 1936 zachycena děvčata, která se účastnila svěcení zvonů pro zámeckou kapli v Kundraticích a majitelka zámku je pozvala k malému občerstvení

Tady jsou na snímku z roku 1936 zachycena děvčata, která se účastnila svěcení zvonů pro zámeckou kapli v Kundraticích a majitelka zámku je pozvala k malému občerstvení

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 900

Kundratický zámek dnes (2020)

Kundratický zámek dnes (2020)

Foto Pavel Polák

Rukopisné požehnání papeže Pia XII. z června 1946 s projevem "otcovské účasti" vyhnancům, "našim milovaným synům a dcerám, kteří museli za tak bolestiplných okolností opustit domov"

Rukopisné požehnání papeže Pia XII. z června 1946 s projevem "otcovské účasti" vyhnancům, "našim milovaným synům a dcerám, kteří museli za tak bolestiplných okolností opustit domov"

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 4, s. 9

Takto vítalo v roce 2005 Německo "svého" papeže

Takto vítalo v roce 2005 Německo "svého" papeže

Repro Bild, 19. 8. 2005, titulní strana

Požehnání nového papeže sdružení Ackermann-Gemeinde ze srpna 2006 k jejímu 60. výročí

Požehnání nového papeže sdružení Ackermann-Gemeinde ze srpna 2006 k jejímu 60. výročí

Repro Die Ackermann-Gemeinde, Integration und Dialog - sechs Jahrzehnte Friedensarbeit (2007), s. 9

V roce 1954 přinesla dětská příloha listu Sudetendeutsche Zeitung tuto šumavskou pověst v kresbách Rudiho Zubera, která vysvětluje původ místního jména Sloní údolí

V roce 1954 přinesla dětská příloha listu Sudetendeutsche Zeitung tuto šumavskou pověst v kresbách Rudiho Zubera, která vysvětluje původ místního jména Sloní údolí

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 36, příloha Kondor, č. 17, s. 136 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist