logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN STUDENER

Kněžna Ida ze Schwarzenbergu byla přítomna vysvěcení mostu na den sv. Linharta roku 1886

Kněžna Ida ze Schwarzenbergu byla přítomna vysvěcení mostu na den sv. Linharta roku 1886

Repro archív Kohoutího kříže

"Mluvící" znak Dolní Vltavice, padlé za oběť budování lipenské přehrady (viz ke srovnání i Walter Pachner)

"Mluvící" znak Dolní Vltavice, padlé za oběť budování lipenské přehrady (viz ke srovnání i Walter Pachner)

Repro J. Čarek, Městské znaky v českých zemích (1985), obr. příl.

Dolní Vltavice na staré pohlednici Josefa Seidela i s částí starého mostu

Dolní Vltavice na staré pohlednici Josefa Seidela i s částí starého mostu

Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého při někdejším dolnovltavickém mostě, zbudovaná tu v roce 1725

Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého při někdejším dolnovltavickém mostě, zbudovaná tu v roce 1725

Repro E. Zemanová, Dolní Vltavice : vzpomínky na mládí, aneb, Zatopené domovy (2014), s. 23

Dva snímky zachycují most v Dolní Vltavici, na horním snímku v pozadí
dnes už zatopené centrum obce s kostelem

Dva snímky zachycují most v Dolní Vltavici, na horním snímku v pozadí
dnes už zatopené centrum obce s kostelem

Dva snímky zachycují most v Dolní Vltavici, na horním snímku v pozadí
dnes už zatopené centrum obce s kostelem

Repro Hoam!, 1988, č. 10, s. 621 a Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank, foto Josef Seidel

Dramatická chvíle v historii dolnovltavického mostu: na snímcích z nacistické propagační publikace ho překračuje dělostřelectvo a vozba wehrmachtu v říjnu 1938Dramatická chvíle v historii dolnovltavického mostu: na snímcích z nacistické propagační publikace ho překračuje dělostřelectvo a vozba wehrmachtu v říjnu 1938

Dramatická chvíle v historii dolnovltavického mostu: na snímcích z nacistické propagační publikace ho překračuje dělostřelectvo a vozba wehrmachtu v říjnu 1938

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet : pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 54/

A ještě jeden záběr dolnovltavického mostu z října 1938, kdy ho za dohledu vojáků
wehrmachtu na člunech přejíždí těžké dělostřelectvo

A ještě jeden záběr dolnovltavického mostu z října 1938, kdy ho za dohledu vojáků
wehrmachtu na člunech přejíždí těžké dělostřelectvo

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) ) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet : pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 102

Most v Dolní Vltavici na detailu na leteckého snímku z roku 1952 a záběr stejného prostoru z roku 2008, zachycující jen hladinu přehradního jezeraMost v Dolní Vltavici na detailu na leteckého snímku z roku 1952 a záběr stejného prostoru z roku 2008, zachycující jen hladinu přehradního jezera

Most v Dolní Vltavici na detailu na leteckého snímku z roku 1952 a záběr stejného prostoru z roku 2008, zachycující jen hladinu přehradního jezera

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dolní Vltavice na pohlednici firmy Josef Seidel

Dolní Vltavice na pohlednici firmy Josef Seidel

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Postupné zaplavování

Postupné zaplavování

Reprofoto z informační tabule v Dolní Vltavici Pavel Polák

Vzácný snímek pod hladinou Lipenského jezera právě mizející Dolní Vltavice, kde
stoupající hladina dosáhla právě k úpatí věže dnes potopeného kostela - kvalitu
fotografie omlouvá skutečnost, že byl pořízen z temene rakouské hory Bärnstein

Vzácný snímek pod hladinou Lipenského jezera právě mizející Dolní Vltavice, kde
stoupající hladina dosáhla právě k úpatí věže dnes potopeného kostela - kvalitu
fotografie omlouvá skutečnost, že byl pořízen z temene rakouské hory Bärnstein

Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 14, s. 596

Ke kostelu už dosahuje voda

Ke kostelu už dosahuje voda

Reprofoto z informační tabule v Dolní Vltavici Pavel Polák

Dva snímky dolnovltavického kostela - z ledna 1959 a těsně předtím, než byl na Velký pátek o Velikonocích téhož roku vyhozen do povětří, poslal Johann Studener do redakce krajanského měsíčníku spolu s vlastním záběrem trosek na dně Lipenského jezera, jak vystoupily na jeho hladině při nízkém stavu vody 20. srpna roku 1990 (viz i Rosa Studenerová)

Dva snímky dolnovltavického kostela - z ledna 1959 a těsně předtím, než byl na Velký pátek o Velikonocích téhož roku vyhozen do povětří, poslal Johann Studener do redakce krajanského měsíčníku spolu s vlastním záběrem trosek na dně Lipenského jezera, jak vystoupily na jeho hladině při nízkém stavu vody 20. srpna roku 1990 (viz i Rosa Studenerová)

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 4, s. 19 a 20

Pozůstatky zemřelých ze zrušeného hřbitova v Dolní Vltavici na rovněž kvůli Lipenskému jezeru přemístěném hřbitově obce Černá v Pošumaví (pamětní deska byla později upravena, viz Hans Lepshy)Pozůstatky zemřelých ze zrušeného hřbitova v Dolní Vltavici na rovněž kvůli Lipenskému jezeru přemístěném hřbitově obce Černá v Pošumaví (pamětní deska byla později upravena, viz Hans Lepshy)

Pozůstatky zemřelých ze zrušeného hřbitova v Dolní Vltavici na rovněž kvůli Lipenskému jezeru přemístěném hřbitově obce Černá v Pošumaví (pamětní deska byla později upravena, viz Hans Lepshy)

Foto Pavel Polák

Aprobovaný návrh hlavního oltáře sv. Linharta v Dolní Vltavici z roku 1769, jak ho předložili knížecímu schválení Martin Leyer a Joseph Griessler

Aprobovaný návrh hlavního oltáře sv. Linharta v Dolní Vltavici z roku 1769, jak ho předložili knížecímu schválení Martin Leyer a Joseph Griessler

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 100 (SOA Třeboň, odd. ČK, Vs ČK, sign. I3Ka 53a)

Světice z Dolní Vltavice (dnes v Alšově jihočeské galerii) na obálce (1977) knihy České gotické umění - dvě podobné bysty, pocházející rovněž z Dolní Vltavice, jsou dnes v muzeu v Düsseldorfu

Světice z Dolní Vltavice (dnes v Alšově jihočeské galerii) na obálce (1977) knihy České gotické umění - dvě podobné bysty, pocházející rovněž z Dolní Vltavice, jsou dnes v muzeu v Düsseldorfu

Kamenný pranýř se zvonkem na někdejší dolnovltavické návsi zachycuje snímek údajně z doby před rokem 1921

Kamenný pranýř se zvonkem na někdejší dolnovltavické návsi zachycuje snímek údajně z doby před rokem 1921

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 76

Tzv. Florianova boží muka v Dolní Vltavici na kresbě Bohuslava Coufala z roku 1959 a na barevném snímku z roku 2007Tzv. Florianova boží muka v Dolní Vltavici na kresbě Bohuslava Coufala z roku 1959 a na barevném snímku z roku 2007

Tzv. Florianova boží muka v Dolní Vltavici na kresbě Bohuslava Coufala z roku 1959 a na barevném snímku z roku 2007

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 76, 77, foto Zdenka Paloušová

Areál Payerova mlýna (v posledním období zvaného Kyselovský mlýn) na pravém břehu Vltavy za mostem v Dolní Vltavici

Areál Payerova mlýna (v posledním období zvaného Kyselovský mlýn) na pravém břehu Vltavy za mostem v Dolní Vltavici

Repro J. Cajthaml - D. Fialová - R. Zimová a kol., Vltava : proměny historické krajiny (2022), s. 190 (z archívu Generálního ředitelství NPÚ)

Kaple Stini nad Dolní Vltavicí...Kaple Stini nad Dolní Vltavicí...

Kaple Stini nad Dolní Vltavicí...

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

... a dvě památné lípy, pod nimiž stojí

... a dvě památné lípy, pod nimiž stojí

Repro M. Kult - O. Šmíd, Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava (2021), s. 22

Misijní kříž z roku 1869, který stával při dolnovltavickém kostele, byl vyzdvižen ze dna jezera v roce 2003 a znovu vztyčen při jeho březích

Misijní kříž z roku 1869, který stával při dolnovltavickém kostele, byl vyzdvižen ze dna jezera v roce 2003 a znovu vztyčen při jeho březích

Repro z informační tabule v Dolní Vltavici a foto Pavel Polák

Památník farnosti Dolní Vltavice v rakouském Grünwaldu při Bärnsteinu

Památník farnosti Dolní Vltavice v rakouském Grünwaldu při Bärnsteinu

Památník farnosti Dolní Vltavice v rakouském Grünwaldu při Bärnsteinu

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 9/10, s. 79 a foto Ivo Kareš

Památník u kostela v patronátním rakouském městečku Aigen

Památník u kostela v patronátním rakouském městečku Aigen

Foto Ivo Kareš

Co zůstalo z Horní Borkové (Fleißheim) při Lipenském jezeře na snímku z roku 1990

Co zůstalo z Horní Borkové (Fleißheim) při Lipenském jezeře na snímku z roku 1990

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 12, s. 17

Dva snímky z dnešní Bližné dodnes svědčí o rozložitosti někdejších zdejších selských statků
(viz i Johann Jungbauer)

Dva snímky z dnešní Bližné dodnes svědčí o rozložitosti někdejších zdejších selských statků
(viz i Johann Jungbauer)

Dva snímky z dnešní Bližné dodnes svědčí o rozložitosti někdejších zdejších selských statků
(viz i Johann Jungbauer)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist