logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA STUDENEROVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 1, s. 80

Na snímku z blízké Radslavi v roce 1924 odpočívá při pletí lnu sedící druhá zprava

Na snímku z blízké Radslavi v roce 1924 odpočívá při pletí lnu sedící druhá zprava

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 5, s. 25

Záznam dolnovltavické oddací matriky o svatbě jejích rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Její rodný statek čp. 10 ("Filippn") v Radslavi na snímku vpravo

Její rodný statek čp. 10 ("Filippn") v Radslavi na snímku vpravo

Repro www stránky Historie a kronikia obce Černá v Pošumaví

Její muž Adolf Studener (po "chalupě" Marchtin Adolf) mezi "Waldiner Buam" na snímku z roku 1927, tedy rok předtím, než se vzali, s citerou sedící prvý zleva ve druhé řadě

Její muž Adolf Studener (po "chalupě" Marchtin Adolf) mezi "Waldiner Buam" na snímku z roku 1927, tedy rok předtím, než se vzali, s citerou sedící prvý zleva ve druhé řadě

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 1, s. 17

Adolf Studener na snímku z fotoateliéru Seidel z 29. dubna 1941

Adolf Studener na snímku z fotoateliéru Seidel z 29. dubna 1941

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Zpráva krajanského časopisu o útěku Adolfa Studenera (Hannes-Greger) z ruské zóny
 do jižního Württemberska, než se v roce 1956 s rodinou trvale usadil v Bavorsku

Zpráva krajanského časopisu o útěku Adolfa Studenera (Hannes-Greger) z ruské zóny
do jižního Württemberska, než se v roce 1956 s rodinou trvale usadil v Bavorsku

Repro Hoam!, 1952, č. 10, s. 25

Někdejší Dolní Vltavice na pohlednici Josefa Seidela

Někdejší Dolní Vltavice na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Snímek někdy z poloviny třicátých let minulého století svědčí o tom,
že Dolní Vltavice měla opravdu ráz městečka

Snímek někdy z poloviny třicátých let minulého století svědčí o tom,
že Dolní Vltavice měla opravdu ráz městečka

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 12, s. 89

Svěcení hasičské motorové stříkačky v Dolní Vltavici 19. července roku 1932

Svěcení hasičské motorové stříkačky v Dolní Vltavici 19. července roku 1932

Svěcení hasičské motorové stříkačky v Dolní Vltavici 19. července roku 1932

Repro Obecní kronika Bližná 1922--1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plánek Dolní Vltavice - čp. 23 měli Adolf a Rosa Studenerovi

Plánek Dolní Vltavice - čp. 23 měli Adolf a Rosa Studenerovi

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 729

Pokojná selská krajina kolem někdejší Dolní Vltavice

Pokojná selská krajina kolem někdejší Dolní Vltavice

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 42

Památník padlým při mariánské kapli v Dolní Vltavici s misijním křížem z roku 1910

Památník padlým při mariánské kapli v Dolní Vltavici s misijním křížem z roku 1910

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 7, s. 88

V březnu roku 1922 se v Dolní Vltavici za účasti opata Gilberta Schäffnera z rakouského Schläglu světily kostelní zvony, Rose Studenerové bylo ani ne za měsíc 15 let a je tu asi mezi přítomnými divkami i ona

V březnu roku 1922 se v Dolní Vltavici za účasti opata Gilberta Schäffnera z rakouského Schläglu světily kostelní zvony, Rose Studenerové bylo ani ne za měsíc 15 let a je tu asi mezi přítomnými divkami i ona

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 14, s. 441

Mariánská kongregace při svěcení praporu válečných veteránů v Dolní Vltavici v červnu 1927

Mariánská kongregace při svěcení praporu válečných veteránů v Dolní Vltavici v červnu 1927

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 7, s. 88

Paráda na dolnovltavickém "náměstí" v roce 1936, kdy zdejší hasičský sbor slavil 50 let své existence

Paráda na dolnovltavickém "náměstí" v roce 1936, kdy zdejší hasičský sbor slavil 50 let své existence

Repro Hoam!, 1987, č. 3, s. 129

Tzv. "Moarkreuz" v Dolní Vltavici, v pozadí kostel sv. Linharta a lípa u fary, z níž vyhlíží jen střecha

Tzv. "Moarkreuz" v Dolní Vltavici, v pozadí kostel sv. Linharta a lípa u fary, z níž vyhlíží jen střecha

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 5, s. 29

Válka měla vypuknout za necelý rok, napadá neodbytně člověka, který se dívá na snímek z nacistické propagační publikace, zachycující v říjnu roku 1938 "horské dělostřelectvo" při přesunu před Dolní Vltavicí

Válka měla vypuknout za necelý rok, napadá neodbytně člověka, který se dívá na snímek z nacistické propagační publikace, zachycující v říjnu roku 1938 "horské dělostřelectvo" při přesunu před Dolní Vltavicí

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 18

Razítko farního úřadu v Dolní Vltavici do roku 1939

Razítko farního úřadu v Dolní Vltavici do roku 1939

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 31

Oltář Panny Marie Lourdské v mariánské kapli dolnovltavického kostela sv. Linharta vlevo dole s křtitelnicí, která tu byla umístěna

Oltář Panny Marie Lourdské v mariánské kapli dolnovltavického kostela sv. Linharta vlevo dole s křtitelnicí, která tu byla umístěna

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 7, s. 22

Pieta z Dolní Vltavice (kolem roku 1450), dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Pieta z Dolní Vltavice (kolem roku 1450), dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Foto Ivo Kareš

Dolnovltavické kostelní varhany slouží od roku 1958 ve Vlachově Březí v tamním kostele Zvěstování Panny Marie, jak se můžeme dočíst i ve článku o něm z vikariátního měsíčníku "regionu sv. Jana Prachatického"

Dolnovltavické kostelní varhany slouží od roku 1958 ve Vlachově Březí v tamním kostele Zvěstování Panny Marie, jak se můžeme dočíst i ve článku o něm z vikariátního měsíčníku "regionu sv. Jana Prachatického"

Repro Sv. Jan Prachatický, 2011, č. 7, s. 24

Snímek Bohumila Červeného z roku 1959 (vlevo) zachycuje počáteční stadium demolice kostela v Dolní Vltavici (viz i Johann Studener)Snímek Bohumila Červeného z roku 1959 (vlevo) zachycuje počáteční stadium demolice kostela v Dolní Vltavici (viz i Johann Studener)

Snímek Bohumila Červeného z roku 1959 (vlevo) zachycuje počáteční stadium demolice kostela v Dolní Vltavici (viz i Johann Studener)

Repro Fotoarchiv - Online archiv geologických fotografií, Česká geologická služba a Barbar, září 2019, s. 36

V jedné z mála zachovaných budov někdejší Dolní Vltavice je dnes školicí a výcvikové
středisko vodní záchranné služby Českého Červeného kříže, hospůdka a hostel

V jedné z mála zachovaných budov někdejší Dolní Vltavice je dnes školicí a výcvikové
středisko vodní záchranné služby Českého Červeného kříže, hospůdka a hostel

V jedné z mála zachovaných budov někdejší Dolní Vltavice je dnes školicí a výcvikové
středisko vodní záchranné služby Českého Červeného kříže, hospůdka a hostel

Repro Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava
a foto Pavel Polák

Plánek obce je na informační tabuli k dějinám obce Dolní Vltavice doplněn zakreslením současné rozlohy vodní hladiny Lipenského jezera, které pohřbilo větší její částPlánek obce je na informační tabuli k dějinám obce Dolní Vltavice doplněn zakreslením současné rozlohy vodní hladiny Lipenského jezera, které pohřbilo větší její část

Plánek obce je na informační tabuli k dějinám obce Dolní Vltavice doplněn zakreslením současné rozlohy vodní hladiny Lipenského jezera, které pohřbilo větší její část

Foto Pavel Polák

Dolní Vltavice (viz i Johann Studener) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Dolní Vltavice (viz i Johann Studener) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Dolní Vltavice (viz i Johann Studener) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Na pravé části staršího snímku jsou vidět pole v roce 1949 dosud obdělávaná

Na pravé části staršího snímku jsou vidět pole v roce 1949 dosud obdělávaná

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dolní Vltavice dnes z hladiny Lipenského jezera

Dolní Vltavice dnes z hladiny Lipenského jezera

Foto Leona Töroková

Pohled od Dolní Vltavice ke Smrčině

Pohled od Dolní Vltavice ke Smrčině

Foto Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist