logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA STROHBECKOVÁ

Repro Hoam!, 2015, č. 3, s. 73

Tento snímek "tří dívek na zahradě" si dala "unrechnet" (tj. "nepočítáno") pořídit krumlovským fotoateliérem Seidel v říjnu válečného roku 1943 Marie Krepperová na adresu "Stritschitz, Post Saborsch"

Tento snímek "tří dívek na zahradě" si dala "unrechnet" (tj. "nepočítáno") pořídit krumlovským fotoateliérem Seidel v říjnu válečného roku 1943 Marie Krepperová na adresu "Stritschitz, Post Saborsch"

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Její manžel Adalbert Stropek na stránkách "rodového katastru" strýčické matriky

Její manžel Adalbert Stropek na stránkách "rodového katastru" strýčické matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady ji vidíme druhou zprava stojící na setkání rodáků ze strýčického jazykového ostrova v Limbachu roku 2007

Tady ji vidíme druhou zprava stojící na setkání rodáků ze strýčického jazykového ostrova v Limbachu roku 2007

Repro Hoam!, 2015, č. 3, s. 73

Autorkou nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku byla Margarete Knofová

Repro Hoam!, 2015, č. 3, s. 72-73

V seznamu zemřelých v lednu 2015 na stránkách místního tisku

V seznamu zemřelých v lednu 2015 na stránkách místního tisku

Repro Schwabmünchner Stadtzeitung, 4. 2. 2015, s. 5

Znak města Schwabmünchen, kde zemřela

Znak města Schwabmünchen, kde zemřela

Repro Wikipedia

Výřez ze staré mapy zachycuje Dobčice i s jejich myslivnou a hájovnou na území označeném písmeny "H. H." ve významu "vyšebrodské panství" ("Hohenfurter Herrschaft")

Výřez ze staré mapy zachycuje Dobčice i s jejich myslivnou a hájovnou na území označeném písmeny "H. H." ve významu "vyšebrodské panství" ("Hohenfurter Herrschaft")

Repro Topographische Karte der in Böhmen Budweiser Kreises liegenden Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzenberg Herzog zu Krummau gehörigen Herrschaft Krummau mit Bestimmung des äussern Gränzen und Ausscheidung des im Umfange der Herrschaft befindlichen obrigkeitlichen Grundeigenthums, Joseph Falta (1829) (Digitální knihovna JVK)

Záznam o narození jejího otce na stránkách matriky farní obce Střížov

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodina Leopolda Kreppera na stránkách "rodového katastru" strýčické matriky

Rodina Leopolda Kreppera na stránkách "rodového katastru" strýčické matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v Chytilově adresáři z roku 1915 už uvádí jako lesního v Dobčicích jejího otce

Záznam v Chytilově adresáři z roku 1915 už uvádí jako lesního v Dobčicích jejího otce

Repro Chytilův úplný adresář království Českého. Díl III., Obvod obchodních komor v Č. Budějovicích, v Plzni a v Chebu (1915), s. 153

Myslivna u Dobčic v roce 2014 (viz i Anton Reidinger)

Myslivna u Dobčic v roce 2014 (viz i Anton Reidinger)

Foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist