logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS STROBL

Před vraty do dvora statku u Wallentů v Záhoří je ten prvý zprava

Před vraty do dvora statku u Wallentů v Záhoří je ten prvý zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 2, s. 69

Školáci ze Záhoří a Příslopu ve školním roce 1937/38 s panem učitelem Karlem Ossadnikem

Školáci ze Záhoří a Příslopu ve školním roce 1937/38 s panem učitelem Karlem Ossadnikem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 7, s. 20

Snímek z výletu na Třístoličník se spolužáky ze školy v Záhoří v létě roku 1943
už někde mezi nimi zachycuje i jeho

Snímek z výletu na Třístoličník se spolužáky ze školy v Záhoří v létě roku 1943
už někde mezi nimi zachycuje i jeho

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 10, s. 7

Tady stojí zcela napravo při ocenění dlouholetých spolupracovníků Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz-Wallern-Winterberg u příležitosti rodáckého setkání v Ingolstadtu roku 1989 (zcela vlevo je tu zachycen Richard Schiefer, čtvrtá zprava zpola skryta Ilsa Viehbeck-Veithová)

Tady stojí zcela napravo při ocenění dlouholetých spolupracovníků Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz-Wallern-Winterberg u příležitosti rodáckého setkání v Ingolstadtu roku 1989 (zcela vlevo je tu zachycen Richard Schiefer, čtvrtá zprava zpola skryta Ilsa Viehbeck-Veithová)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 7, s. 300

Takhle se sešli všichni Stroblovi v někdejším domovském Záhoří

Takhle se sešli všichni Stroblovi v někdejším domovském Záhoří

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1995, č. 8, s. 388

Škola v Záhoří zepředu i zezadu na snímcích z října 1967

Škola v Záhoří zepředu i zezadu na snímcích z října 1967

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 9, s. 302

Později byla škola přestavěna na bytovku

Později byla škola přestavěna na bytovku

Foto Ivo Kareš

Pan učitel Ossadnik, jak vyčteme z jeho záznamu na seznamu učitelů v Erpužicích u Stříbra k roku 1928, byl rodákem ze Lhoty u Černošína a absolventem učitelského ústavu ve Stříbře z roku 1920

Pan učitel Ossadnik, jak vyčteme z jeho záznamu na seznamu učitelů v Erpužicích u Stříbra k roku 1928, byl rodákem ze Lhoty u Černošína a absolventem učitelského ústavu ve Stříbře z roku 1920

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 331

Tady se s učitelem Ossadnikem loučí v lednu 1937 při jeho odchodu do Záhoří"obyvatelstvo obce Hrabice-Cejsice"

Tady se s učitelem Ossadnikem loučí v lednu 1937 při jeho odchodu do Záhoří"obyvatelstvo obce Hrabice-Cejsice"

Repro Budweiser zeitung, 1937, č. 9, s. 12

Jím, někdejším žákem pana učitele Ossadnika, je psán i opožděný nekrolog pedagogův na stránkách krajanského měsíčníku

Jím, někdejším žákem pana učitele Ossadnika, je psán i opožděný nekrolog pedagogův na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 5, s. 243

Parte otcovo

Parte otcovo

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 9, s. 331

Exteriér a interiér kaple Panny Marie Lurdské v Záhoří na snímcích z roku 2018Exteriér a interiér kaple Panny Marie Lurdské v Záhoří na snímcích z roku 2018

Exteriér a interiér kaple Panny Marie Lurdské v Záhoří na snímcích z roku 2018

Foto Ivo Kareš

Domy na svažité návsi v ZáhoříDomy na svažité návsi v Záhoří

Domy na svažité návsi v Záhoří

Foto Ivo Kareš

Plánek samoty Doubrava, Záhoří a Příslopu (viz i Rudolf Erhart)

Plánek samoty Doubrava, Záhoří a Příslopu (viz i Rudolf Erhart)

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 236

Smědeč, k jehož škole náležel blízký Příslop, na staré pohlednici

Smědeč, k jehož škole náležel blízký Příslop, na staré pohlednici

Repro Hoam!, 1955, č. 8, s. 15

Budova bývalé německé školy ve Smědči na snímku z osmdesátých let 20. století

Budova bývalé německé školy ve Smědči na snímku z osmdesátých let 20. století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 79

Někdejší škola ve Smědči na snímku z roku 2017

Někdejší škola ve Smědči na snímku z roku 2017

Foto Ivo Kareš

TOPlist