logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS STROBL

Před vraty do dvora statku u Wallentů v Záhoří je ten prvý zprava

Před vraty do dvora statku u Wallentů v Záhoří je ten prvý zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 2, s. 69

Školáci ze Záhoří a Příslopu ve školním roce 1937/38 s panem učitelem Karlem Ossadnikem

Školáci ze Záhoří a Příslopu ve školním roce 1937/38 s panem učitelem Karlem Ossadnikem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 7, s. 20

Snímek z výletu na Třístoličník se spolužáky ze školy v Záhoří v létě roku 1943
už někde mezi nimi zachycuje i jeho

Snímek z výletu na Třístoličník se spolužáky ze školy v Záhoří v létě roku 1943
už někde mezi nimi zachycuje i jeho

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2007, č. 10, s. 7

Tady stojí zcela napravo při ocenění dlouholetých spolupracovníků Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz-Wallern-Winterberg u příležitosti rodáckého setkání v Ingolstadtu roku 1989 (zcela vlevo je tu zachycen Richard Schiefer, čtvrtá zprava zpola skryta Ilsa Viehbeck-Veithová)

Tady stojí zcela napravo při ocenění dlouholetých spolupracovníků Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz-Wallern-Winterberg u příležitosti rodáckého setkání v Ingolstadtu roku 1989 (zcela vlevo je tu zachycen Richard Schiefer, čtvrtá zprava zpola skryta Ilsa Viehbeck-Veithová)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 7, s. 300

Takhle se sešli všichni Stroblovi v někdejším domovském Záhoří

Takhle se sešli všichni Stroblovi v někdejším domovském Záhoří

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1995, č. 8, s. 388

Pan učitel Ossadnik, jak vyčteme z jeho záznamu na seznamu učitelů v Erpužicích u Stříbra k roku 1928, byl rodákem ze Lhoty u Černošína a absolventem učitelského ústavu ve Stříbře z roku 1920

Pan učitel Ossadnik, jak vyčteme z jeho záznamu na seznamu učitelů v Erpužicích u Stříbra k roku 1928, byl rodákem ze Lhoty u Černošína a absolventem učitelského ústavu ve Stříbře z roku 1920

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 331

Tady se s učitelem Ossadnikem loučí v lednu 1937 při jeho odchodu do Záhoří "obyvatelstvo obce Hrabice-Cejsice"

Tady se s učitelem Ossadnikem loučí v lednu 1937 při jeho odchodu do Záhoří "obyvatelstvo obce Hrabice-Cejsice"

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 9, s. 12

Jím, někdejším žákem pana učitele Ossadnika, je psán i opožděný nekrolog pedagogův na stránkách krajanského měsíčníku

Jím, někdejším žákem pana učitele Ossadnika, je psán i opožděný nekrolog pedagogův na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 5, s. 243

Parte otcovo

Parte otcovo

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 9, s. 331

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku napsaly jeho dcery Roswitha a Maria

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku napsaly jeho dcery Roswitha a Maria

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 7, s. 41-42

Škola v Záhoří zepředu i zezadu na snímcích z října 1967

Škola v Záhoří zepředu i zezadu na snímcích z října 1967

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 9, s. 302

Později byla škola přestavěna na bytovku

Později byla škola přestavěna na bytovku

Foto Ivo Kareš

Exteriér a interiér kaple Panny Marie Lurdské v Záhoří na snímcích z roku 2018Exteriér a interiér kaple Panny Marie Lurdské v Záhoří na snímcích z roku 2018

Exteriér a interiér kaple Panny Marie Lurdské v Záhoří na snímcích z roku 2018

Foto Ivo Kareš

Domy na svažité návsi v ZáhoříDomy na svažité návsi v Záhoří

Domy na svažité návsi v Záhoří

Foto Ivo Kareš

Plánek samoty Doubrava, Záhoří a Příslopu (viz i Rudolf Erhart)

Plánek samoty Doubrava, Záhoří a Příslopu (viz i Rudolf Erhart)

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 236

Smědeč, k jehož škole náležel blízký Příslop, na staré pohlednici

Smědeč, k jehož škole náležel blízký Příslop, na staré pohlednici

Repro Hoam!, 1955, č. 8, s. 15

Náves se školou někdy v prvních desetiletích 20. století (viz i Hans Köpl)...

Náves se školou někdy v prvních desetiletích 20. století (viz i Hans Köpl)...

Repro archív Davida Šnobla

... a budova bývalé německé školy ve Smědči na snímku z osmdesátých let 20. století

... a budova bývalé německé školy ve Smědči na snímku z osmdesátých let 20. století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 79

Někdejší škola ve Smědči na snímku z roku 2017

Někdejší škola ve Smědči na snímku z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist