logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

(JOHANN) FRANZ STREBL

Záznam o jeho narození ve vimperské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

P. Franz Strebl, personální kaplan v Horní Plané, žádá knížete Josefa ze Schwarzenberka o presentaci na nově zřizované druhé kaplanství ve Vimperku

Repro Zlatá stezka, 2017, s. 70 (SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední kancelář Hluboká nad Vltavou - staré oddělení - oddělení Vimperk, sig, A3k alfa 1a/2

Vimperský dům čp. 5 v dnešní vimperské Steinbrenerově ulici na prostranství pod městskou zvonicí náležel v 18. století rodině Streblově

Vimperský dům čp. 5 v dnešní vimperské Steinbrenerově ulici na prostranství pod městskou zvonicí náležel v 18. století rodině Streblově

Foto Zuzana Hájková

Titulní list první schwarzenberské ročenky.

Titulní list první schwarzenberské ročenky.

Repro z fondu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Jeho knížecí dobrodinec Josef Adam, od roku 1754 nejvyšší dvorský maršálek a později i nejvyšší hofmistr Marie Terezie a Josefa II., s řádem zlatého rouna...

Jeho knížecí dobrodinec Josef Adam, od roku 1754 nejvyšší dvorský maršálek a později i nejvyšší hofmistr Marie Terezie a Josefa II., s řádem zlatého rouna...

Repro P. Juřík, Jihočeské dominium : Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách (2008), s. 140

... a jeho neméně štědrý syn, kníže Jan Nepomuk Schwarzenberg, mj. stavebník Schwarzenberského kanálu a největší akcionář tzv. oktrojované banky, která se zasloužila o rozvoj hospodářství v monarchii

... a jeho neméně štědrý syn, kníže Jan Nepomuk Schwarzenberg, mj. stavebník Schwarzenberského kanálu a největší akcionář tzv. oktrojované banky, která se zasloužila o rozvoj hospodářství v monarchii

Repro P. Juřík, Jihočeské dominium : Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách (2008), s. 141

Detail vyobrazení města Vimperka se zámkem na tiskovině k uctění sv. Innocence (1768)

Detail vyobrazení města Vimperka se zámkem na tiskovině k uctění sv. Innocence (1768)

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 219

"Jeho" Vimperk - snímek vpravo zachycuje kostel a zvonici od domu, který rodině Streblově patřil"Jeho" Vimperk - snímek vpravo zachycuje kostel a zvonici od domu, který rodině Streblově patřil

"Jeho" Vimperk - snímek vpravo zachycuje kostel a zvonici od domu, který rodině Streblově patřil

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist