logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF STRAUSS

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 66

Plánek vsi Trutmaně při jeho článku o ní v krajanském časopise

Plánek vsi Trutmaně při jeho článku o ní v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 6, s. 23

Selská krajina kolem Trutmaně, dnes Mezilesí, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Selská krajina kolem Trutmaně, dnes Mezilesí, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Selská krajina kolem Trutmaně, dnes Mezilesí, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Mezilesí na snímcích z roku 2016Mezilesí na snímcích z roku 2016

Mezilesí na snímcích z roku 2016

Foto Pavel Polák

Český zápis o křtu Jana Strausze z Trutmaně čp. 9 v trhovosvinenské "Knize narozených"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německá obecná škola v Trutmani, zřízená tu v roce 1919, na snímku ze srpna 2015

Německá obecná škola v Trutmani, zřízená tu v roce 1919, na snímku ze srpna 2015

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 3, s. 48

Zpráva Jihočeské pravdy o transportu "německých příslušníků z českobudějovického okresu do sovětského pásma" se týkala zřejmě i těch z Trutmaně - pěkný je závěr textu se slibem, že do 28. října 1946 bude "Českobudějovicko prosto Němců"

Zpráva Jihočeské pravdy o transportu "německých příslušníků z českobudějovického okresu do sovětského pásma" se týkala zřejmě i těch z Trutmaně - pěkný je závěr textu se slibem, že do 28. října 1946 bude "Českobudějovicko prosto Němců"

Repro Jihočeská pravda, 1946, č. 4, s. 3

Poutní kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů...

Poutní kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů...

Foto Pavel Polák

... a jeho hlavní oltář

... a jeho hlavní oltář

Repro Kubaiss Galerie, foto Jakub Kotzot

"Arch pozemnostní" za starého mocnářství vykazoval výměry pozemků manželskému páru Franze a Marie Hoffelnerových v dnešním Mezilesí - ten první byl psán na pozemek zvaný "Maruschka"

Repro ze sbírky Evy Kordové

Český a počešťující záznam kaplana Antonína Kamarýta z trhovosvinenské oddací matriky o svatbě Frantíška (tak psáno v matrice) Hoffelnera původem z Kondrače s Marií Wagnerovou z Trutmaně roku 1892

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Český záznam trhovosvinenské oddací matriky o svatbě Františka Hoffelnera z Trutmaně čp. 29, syna Franze Hoffelnera a Marie, roz. Wagnerové, s Annou roz. Leštinovou ze Lniště dne 14. června 1927

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní stránka "gruntovní držebnosti" pro Andrease Wagnera z někdejší Trutmaně

Repro ze sbírky Evy Kordové

Heslo o Trutmani v diplomové práci Lisy Marie Hadingerové na vídeňské univerzitě z roku 2012

Heslo o Trutmani v diplomové práci Lisy Marie Hadingerové na vídeňské univerzitě z roku 2012

Heslo o Trutmani v diplomové práci Lisy Marie Hadingerové na vídeňské univerzitě z roku 2012

Repro L. M. Hardigerová, Deutsche und tschechische Ortsnamen in Südböhmen. Die Ortsnamenlandschaft der Gemeindebezirke Kaplice und Trhové Sviny. (diplomová práce, 2012), s. 51

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist