logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARGRET STÖPPEROVÁ

Záznam o svatbě Adalberta Jungbauera a Kathariny, roz. Mathiesové, jejíž matka Elisabeth, roz. Stöpperová, pocházela ze stavení čp. 5 v Haagu, na stránkách oddací matriky farní obce Rožmitál na Šumavě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam "rodového katastru" farní obce Přídolí o manželském páru Adalberta Jungbauera a Kathariny, roz. Mathiesové a jejich dětech

Záznam "rodového katastru" farní obce Přídolí o manželském páru Adalberta Jungbauera a Kathariny, roz. Mathiesové a jejich dětech

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Franz a Marie Stöpperovi na archu sčítání lidu z roku 1921 pro usedlost čp. 5 v Zahrádce (Haag)

Repro Sčítání lidu 1921, Zahrádka, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Čp. 5 v Zahrádce na nákresu, doprovázejícím článek Hanse Opfoltera

Čp. 5 v Zahrádce na nákresu, doprovázejícím článek Hanse Opfoltera

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 5, s. 55

Proměna obce Zahrádky, zachycená na leteckých snímcích z let 1952 a 2011Proměna obce Zahrádky, zachycená na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Proměna obce Zahrádky, zachycená na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

"Gubo-Kreuz" při Andresově lípě

"Gubo-Kreuz" při Andresově lípě

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 22, s. 929

Vesnický kříž, který se v Zahrádce zachoval

Vesnický kříž, který se v Zahrádce zachoval

Repro Glaube und Heimat, 2024, č. 1, s. 41

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist