logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL KARL STIRBA

Kresleno z paměti

"Heimatdörfchen"
Podrasnitz
1 9 0 8 - 1 9 5 8

Gezeichnet aus dem Gedächtnis
nach 50jähriger Abwesenheit.
Ulm-Donau, im April 1958.
Architekt W. Stirba
Stadtbaumeister a. D.
Ulm-D. Lautengasse Nr. 21
(tj. "Domovská víska"
Podražnice
1 9 0 8 - 1 9 5 8

Kresleno z paměti
po padesátileté nepřítomnosti.
Ulm na Dunaji, v dubnu 1958.
Architekt W. Stirba
městský stavitel v.v.
Ulm na Dunaji, Lautengasse č.21
- pozn. překl.)


Glaube und Heimat, 1958, s. 670

1908-1958: každý máme své osmičky (a devítky). Wenzel Karl Stirba (české příjmení Štěrba se podle příručky Naše příjmení odvozuje od pojmu "mezera") se narodil dne 12. března roku 1889 v Podražnici, malé vsi, která je dnes částí města Horšovský Týn. Jeho otec Peter Stirba, podruh a zedník (Inwohner und Maurer) v podražnickém rodném stavení chlapcově čp. 4, tj. v místním poplužním dvoře knížecí větve rodu Trauttmansdorff-Weinsberg, byl nemanželským synem Dorothey Stirbové, nemanželské dcery Kathariny Stirbové, podruhyně (Inwohnerin) z Bukovce (Mogolzen) čp. 8. Matka Katharina byla manželskou dcerou chalupníka a knížecího hajného v Podražnici čp. 10 Johanna Bognera a jeho ženy Barbary, roz. Prixové z Podražnice čp. 10. Pokud Wenzl (tak je psán v záznamu o svém narození) opustil rodnou ves v roce 1908, bylo mu tehdy 19 let (svou kresbu, kterou nabídl za 9,50 DM v barevné reprodukci i krajanům, podepsal ve stáří 69 let). Inženýrské vzdělání mu po vyhnání umožnilo stát se městským stavitelem v bádensko-württemberském Ulmu, kde i 24. května 1975 podle zprávy v krajanském časopise Glaube und Heimat v požehnaných 86 letech "nečekaně" zemřel a po rekviem v kostele sv. Michaela zu den Wengen byl na ulmském hřbitově i pochován. Zanechal po sobě manželku Emilii, roz. Helbichovou (*24. srpna 1898) a syna Aloise s jeho rodinou. Pro nás však zejména tu kresbu vsi z rodné paměti, dokument vysoce překonávající mnohé literární dílo.

- - - - -
* Podražnice, Horšovský Týn / † † † Ulm (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam křestní matriky farní obce Bukovec (Mogolzen) o narození jeho otce, nemanželského syna Dorothey Stirbové ze zdejšího stavení čp. 8
Záznam horšovotýnské oddací matriky o svatbě jeho rodičů ve zdejším arciděkanském kostele
Záznam horšovotýnské křestní matriky o jeho narození v Podražnici čp. 4
Plánek vsi Podražnice "z rodné paměti"

zobrazit všechny přílohy

TOPlist